COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
JANKO MODER [14093]

Osebna bibliografija za obdobje 1942-2006ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MODER, Janko. Ruska lastna imena v slovenščini. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], oktober 1957, letn. 3, št. 1, str. 4-9. [COBISS.SI-ID 15270445]

2. MODER, Janko. Ruska lastna imena v slovenščini : nadaljevanje in konec. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], november 1957, letn. 3, št. 2, str. 55-60. [COBISS.SI-ID 15291693]


1.04 Strokovni članek

3. MODER, Janko. Za pravilnejšo slovenščino v srednji šoli. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], februar 1958, letn. 3, št. 5, str. 205-209. [COBISS.SI-ID 15340845]

4. MODER, Janko. K pisavi krajevnih imen. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj 1958, letn. 3, št. 8, str. 375-380. [COBISS.SI-ID 15692077]

5. MODER, Janko. Slovenščina za začetnike. V: Slovenski koledar ... : [koledar za Slovence po svetu]. V Ljubljani: Slovenska izseljenska matica, 1954-, (1989), str.52-55. [COBISS.SI-ID 17989120]

6. MODER, Janko. Novi Trstenjak. Rodna gruda, januar 1990, 37, št. 1, str. 45, ilustr. [COBISS.SI-ID 61173760]

7. MODER, Janko. O Valvasorju, malo drugače. Rodna gruda, marec 1990, 37, št. 3, str. 43, ilustr. [COBISS.SI-ID 61239040]

8. MODER, Janko. Materinščine majhnih narodov. Rodna gruda, april 1990, 37, št. 4, str. 45. [COBISS.SI-ID 61291520]

9. MODER, Janko. Beseda ni konj. Rodna gruda, maj 1990, 37, št. 5, str. 45. [COBISS.SI-ID 70064128]

10. MODER, Janko. O jeziku v Simčičevi Lepi Vidi. Rodna gruda, junij 1990, 37, št. 6, str. 45. [COBISS.SI-ID 70131968]

11. MODER, Janko. Novi Slovenski pravopis. Rodna gruda, julij 1990, 37, št. 7, str. 44. [COBISS.SI-ID 70160384]

12. MODER, Janko. Za pravice materinščin po letu 1992. Rodna gruda, avgust/september 1990, 37, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 70198528]

13. MODER, Janko. Slovenangleščina. Rodna gruda, oktober 1990, 37, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 70221312]

14. MODER, Janko. Znamenja časa. Rodna gruda, november 1990, 37, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 70254080]

15. MODER, Janko. Edvard Kocbek o materinščini. Rodna gruda, december 1990, 37, št. 12, str. 43. [COBISS.SI-ID 70297856]

16. MODER, Janko. Sodobni slovenski pisatelji o materinščini. Rodna gruda, januar 1991, 38, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 70336000]

17. MODER, Janko. Sodobni slovenski pisatelji o materinščini. 2. Rodna gruda, februar 1991, 38, št. 2, str. 43. [COBISS.SI-ID 70390528]

18. MODER, Janko. Sodobni slovenski pisatelji o materinščini. 3. Rodna gruda, marec 1991, 38, št. 3, str. 43. [COBISS.SI-ID 70431744]

19. MODER, Janko. Sodobni slovenski pisatelji o materinščini. Rodna gruda, april 1991, 38, št. 4, str. 43. [COBISS.SI-ID 70473472]

20. MODER, Janko. Slovenski pisatelji o materinščini. 5. Rodna gruda, maj 1991, 38, št. 5, str. 43. [COBISS.SI-ID 70511104]

21. MODER, Janko. Slovenski pisatelji o materinščini. 6. Rodna gruda, junij 1991, 38, št. 6, str. 43. [COBISS.SI-ID 70571520]

22. MODER, Janko. Slovenski pisatelji o materinščini. 7. Rodna gruda, julij 1991, 38, št. 7, str. 43. [COBISS.SI-ID 70618880]

23. MODER, Janko. Slovenski pisatelji o materinščini. 8. Rodna gruda, avgust/september 1991, 38, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 70653184]

24. MODER, Janko. Slovenski pisatelji o materinščini. Rodna gruda, oktober 1991, 38, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 70675200]

25. MODER, Janko. Marskteri romar---. Rodna gruda, november 1991, 38, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 70735872]

26. MODER, Janko. Materinščina - jezik zvestobe. Rodna gruda, december 1991, 38, št. 12, str. 43. [COBISS.SI-ID 70777088]

27. MODER, Janko. Beseda ni konj. Rodna gruda, marec 1995, 42, št. 3, str. 43. [COBISS.SI-ID 78546944]

28. MODER, Janko. Jezikovna matica. Rodna gruda, apr. 1996, leto 43, št. 4, str. 43. [COBISS.SI-ID 100074752]


1.05 Poljudni članek

29. PETEK, Peter, MODER, Janko. Premisli in reši : rešitev iz druge številke. Presek, 1980-81, let. 8, št. 4, str. 248-249. [COBISS.SI-ID 8783193]

30. MODER, Janko. Ksaver Meško in slovenstvo. Rodna gruda, avgust-september 1994, let. 41, št. 8-9, str. 43. [COBISS.SI-ID 2049076]

31. MODER, Janko. Anici Mikeln v spomin. Mohorjev koled., 2000, str. 230-236, ilustr. [COBISS.SI-ID 108687104]


1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

32. MODER, Janko. Ob Glosarju k Amsterdamski pogodbi in Glosarju k prečiščenima besediloma Maastrichtske in Rimske pogodbe. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije : zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.-6. junij 2003 : collected papers from the Scientific Conference Terminology at the Time of Globalization, Ljubljana, 5th-6th June 2003. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre SASA, ZRC Publishing, 2004, str. 163-167. [COBISS.SI-ID 22617389]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

33. MODER, Janko. Škrabčevi pogledi na prevajanje. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Škrabčeva misel III : zbornik s simpozija '98. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1999, str. 185-202. [COBISS.SI-ID 19023965]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

34. MODER, Janko. Pet osemletk z Antonom Sovretom. V: GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 23640162]

35. MODER, Janko. Sovretov prevajalski skok od Shawa do Poeja. V: GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986, str. 41-84. [COBISS.SI-ID 23644002]

36. MODER, Janko. Peter Dajnko - prevajalec svetega pisma. V: JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.), TRENC-FRELIH, Irena (ur.). Prevajalci Pomurja in Porabja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 13). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1988, 1988, str. 15-25. [COBISS.SI-ID 121889024]

37. MODER, Janko. Jezikovni posnetki po srbohrvaščini. V: MAHNIČ, Joža (ur.). Kopitarjevi študijski dnevi I : predavanja iz 1989 in 1990. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Šiška, 1991, str. 61-67. [COBISS.SI-ID 37823232]

38. MODER, Janko. Slovenski jezikoslovci. V: DOLINAR, France M. (ur.), MAHNIČ, Joža (ur.), VODOPIVEC, Peter (ur.). Cerkev, kultura in politika 1890-1941 : simpozij 1992. V Ljubljani: Slovenska matica, 1993, str. 227-236. [COBISS.SI-ID 54292992]

39. MODER, Janko. Jezikoslovec dr. Anton Breznik je še med nami. V: MAHNIČ, Joža (ur.). Kopitarjevi študijski dnevi II : predavanja iz 1991 in 1992. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Šiška, 1993, str. 27-31. Portret. [COBISS.SI-ID 37809152]

40. MODER, Janko. Apel podobo na ogled postavi. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod - posnetek, reprodukcija, interpretacija, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994, str. 21-27. [COBISS.SI-ID 52166656]

41. MODER, Janko. Kar kdo pripomni, mojster koj popravi : smiselno po Prešernu. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod - posnetek, reprodukcija, interpretacija, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 52167424]

42. MODER, Janko. Habakuk 81 : kramljanje o nekaterih umrlih prevajalcih s pohorsko-mariborskega področja in o nekaterih še živih in perečih vprašanjih prevajalstva. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod - posnetek, reprodukcija, interpretacija, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 52173056]

43. MODER, Janko. Poskusi prodora s slovensko književnostjo na Norveško in Nizozemsko. V: STANOVNIK, Majda (ur.). Prevajanje slovenske književnosti : 19. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 19). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1995, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 58692352]

44. MODER, Janko. V spomin Nini Koréne : na žalni seji DSKP 8. maja 1995. V: STANOVNIK, Majda (ur.). Prevajanje slovenske književnosti : 19. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 19). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1995, str. 93-95. [COBISS.SI-ID 58713344]

45. MODER, Janko. Škrabčeve izjave o normativnosti. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.), JAN, Zoltan. Škrabčeva misel 1 : zbornik s simpozija '94. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1995, str. [53]-62. [COBISS.SI-ID 56450048]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

46. MODER, Janko. Škrabčevi pogledi na prevajanje. V: Škrabčeve presoje, polemike in portreti : gradivo. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica Nova Gorica, 1998, [1] f. [COBISS.SI-ID 8955437]

47. MODER, Janko. Ob Glosarju k Amsterdamski pogodbi in Glosarju k prečiščenima besediloma Maastrichtske in Rimske pogodbe. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Povzetki. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, [2003], str. 34. [COBISS.SI-ID 21107757]

48. MODER, Janko. Stanislav Škrabec o Antonu Brezniku. V: Peti simpozij o delu p. Stanislava Škrabca Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2005, [1] f. [COBISS.SI-ID 24363309]


1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

49. MODER, Janko. Ács, Károly. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 1987, zv. 1: A-Ca, str. 6. [COBISS.SI-ID 8912429]

50. MODER, Janko. Ács, Károly. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997-, 1997, zv. 1: A-Ca, str. 6. [COBISS.SI-ID 10510637]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

51. MODER, Janko. Župančičev Tartuffe. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], december 1957, letn. 3, št. 3, str. 130-131. [COBISS.SI-ID 15323437]

52. MODER, Janko. Rebula, Vinograd rimske cesarice. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], januar 1958, letn. 3, št. 4, str. 169-171. [COBISS.SI-ID 15353645]

53. MODER, Janko. Adlešič, Svet svetlobe in barv. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], marec 1958, letn. 3, št. 6, str. 273-274. [COBISS.SI-ID 15397677]

54. MODER, Janko. Aleksander Blok, Dvanajst. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], april 1958, letn. 3, št. 7, str. 320-322. [COBISS.SI-ID 15420973]

55. MODER, Janko. García Lorca v slovenščini. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], februar 1959, letn. 4, št. 5, str. 147-151. [COBISS.SI-ID 15098413]

56. MODER, Janko. Portugalsko-slovenski slovar. Rodna gruda, jan. 1996, leto 43, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 99743232]

57. MODER, Janko. Neporaženi jezik. Rodna gruda, jun. 1996, leto 43, št. 6, str. 43. [COBISS.SI-ID 100153088]

58. MODER, Janko. Jezik okolja. Rodna gruda, avg./sep. 1996, leto 43, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 102856192]

59. MODER, Janko. Slovenska pesem v Argentini. Rodna gruda, okt. 1996, leto 43, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 102869248]

60. MODER, Janko. Jezik se prilagaja. Rodna gruda, nov. 1996, leto 43, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 102901504]

61. MODER, Janko. Barin vrh v Andih. Rodna gruda, dec. 1996, leto 43, št. 12, str. 43. [COBISS.SI-ID 102921472]

62. MODER, Janko. Leksikon imen. Rodna gruda, feb. 1997, leto 44, št. 2, str. 43. [COBISS.SI-ID 108105216]

63. MODER, Janko. Ob novem prevodu Svetega pisma. Rodna gruda, mar. 1997, leto 44, št. 3, str. 43. [COBISS.SI-ID 108126720]

64. MODER, Janko. Ko tujina postane dom. Rodna gruda, jun. 1997, leto 44, št. 6, str. 43. [COBISS.SI-ID 108185088]

65. MODER, Janko. Med integracijo in asimilacijo. Rodna gruda, avg./sep. 1997, leto 44, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 108225280]

66. MODER, Janko. Mit in realnost. Rodna gruda, okt. 1997, leto 44, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 108248576]

67. MODER, Janko. Moč in zgovornost tiskane besede. Rodna gruda, jun. 1998, leto 45, št. 6, str. 43. [COBISS.SI-ID 115375616]

68. MODER, Janko. Drugačen pogled. Rodna gruda, nov. 1998, leto 45, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 115630592]

69. MODER, Janko. Zamujena priložnost : ob novem nemško-slovenskem slovarju. Delo (Ljubl.), 21. okt. 1999, leto 41, št. 245, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 12766765]

70. MODER, Janko. Knjiga o drugem rodu. Rodna gruda, feb. 1999, leto 46, št. 2, str. 35. [COBISS.SI-ID 124234496]

71. MODER, Janko. Nemško-slovenski slovar Igorja Antiča. Mostovi (Ljublj.), 2000, letn. 34, št. 1, str. 65-70. [COBISS.SI-ID 213755648]


1.20 Predgovor, spremna beseda

72. MODER, Janko. Spremna beseda o avtorju. V: BJORNSON, Bjornstjerne. Povesti in črtice, (Nobelovci, 53). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979, str. 409-431. [COBISS.SI-ID 17104173]

73. MODER, Janko. Spremna beseda o avtorju. V: BENAVENTE, Jacinto. Sobotna noč : odrski roman v petih slikah, (Nobelovci, 52). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979, str. 313-333. [COBISS.SI-ID 17104685]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek

74. MODER, Janko. Ne mrcvarimo jezika!. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], december 1959, letn. 5, št. 3, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 15226157]

75. GANTAR, Kajetan, KOŠIR, Niko, MODER, Janko, KRAŠOVEC, Jože, STANOVNIK, Majda, JARC, Stanko, KLABUS, Vital, ČRNILOGAR, Otmar, VRANČIČ, Radojka, URŠIČ, Marko, BIZJAK, Jurij, BERGER, Aleš, KOCIJANČIČ, Gorazd. Diskusija. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992, str. 49-64. [COBISS.SI-ID 61019136]

76. ZLOBEC, Ciril, FAGANEL, Jože, GRADIŠNIK, Branko, GRADIŠNIK, Janez, KMECL, Matjaž, KOVAČIČ, Lojze, MODER, Janko, MORAVEC, Dušan, OREŠNIK, Janez, PATERNU, Boris, POGAČNIK, Jože, POGORELEC, Breda, PONIŽ, Denis, TOPORIŠIČ, Jože, VUGA, Saša, ZADRAVEC, Franc. Koliko nas jezik še določa kot narod? : anketa. Sodobnost, 41, št. 3/4 ([1993]), str. 219-286. Portreti. [COBISS.SI-ID 55657216]

77. DULAR, Janez, GRADIŠNIK, Janez, HUMAR, Marjeta, JEROMEN, Janez, KUMER, Zmaga, MODER, Janko, SIMONITI, Primož, SRŠEN, Janez, TOPORIŠIČ, Jože, ŽVEGLIČ, Hieronim. Slovenščina odrinjena na rob, angleščina vdira v nas : zahteve Državnemu zboru Republike Slovenije. Dolenj. list, 45, št. 4 (27. I. 1994), str. 15. [COBISS.SI-ID 1035575]

78. MODER, Janko. Prešernova o kaši še velja! : portfolijo, portfolio, portfelj?. Šol. razgl., 18. sept. 1999, letn. 50, št. 14, str. 6. [COBISS.SI-ID 3200329]


1.22 Intervju

79. MODER, Janko. Janko Moder : intervju. Sodobnost, 1998, 46, št. 3/4, str. 163-180, portret. [COBISS.SI-ID 76391424]

80. MODER, Janko. Iz zdravih korenin močno drevo. Rev. kn., dec. 2001, št. 17, str. 4-6, portret. [COBISS.SI-ID 5352244]

81. MODER, Janko, BIRK, Matjaž. Mit Elias Canettis Zeitgenossen und seinem slowenischen Übersetzer Janko Moder = S"s s"vremennika i slovenskija prevodač na Elias Kaneti - Janko Moder. Elias Canetti, 2002, jg. 4, hf. 5, str. 70-77, portret. [COBISS.SI-ID 21862498]

82. MODER, Janko. Jezik je kakor telo: Če ga ne uporabljaš, posamezne mišice in plasti odmrejo : pogovor z Jankom Modrom ob devetdesetletnici. Ampak (Ljubl.), jun.-jul. 2004, letn. 5, št. 6/7, str. [38]-45, portret. [COBISS.SI-ID 218638848]

83. MODER, Janko. Nekoliko je šlo pri tem za šport : pogovor. Janko Moder, 90 let. Sobotna pril., 15.V.2004, str. 34-36, portreta. [COBISS.SI-ID 4451443]


1.25 Drugi članki ali sestavki

84. MODER, Janko. Proti kulturnemu molku : "usodo se dá z delom obrniti sebi v prid". Mladina, 20.VI.1995, št. 25, str. 44-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 74910976]

85. MODER, Janko. Lojze Uršič (1908-1995). V: STANOVNIK, Majda (ur.). Prevod besedila : 20. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 20). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1996, str. 92-94. [COBISS.SI-ID 17123373]

86. MODER, Janko. Spominu Jožeta Kastelica. Rodna gruda, mar. 1996, leto 43, št. 3, str. 43. [COBISS.SI-ID 100062976]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

87. MODER, Janko. Imensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1999. 443 str. ISBN 961-6131-06-0. [COBISS.SI-ID 104335616]


2.16 Umetniško delo

88. MODER, Janko. Tolminca na tem in onem svetu : zvočna igra. [Ljubljana]: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, [1996]. 22 f. [COBISS.SI-ID 65413376]


2.17 Katalog razstave

89. MODER, Janko. Kulturni stiki med Švedsko in Slovenijo : vodnik po razstavi : Razstavna dvorana Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani od 18. do 31. marca 1998. V Ljubljani: Slovensko-švedsko društvo: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998. 45 str., ilustr. ISBN 961-6162-31-4. [COBISS.SI-ID 73449728]


2.19 Poljudni film, radijska ali televizijska oddaja

90. KRAŠOVEC, Jože, STANOVNIK, Majda, MODER, Janko, GANTAR, Kajetan. Dileme prevajanja - Vilenica II : Televizija Slovenija : I. program : Osmi dan. Ljubljana, 30.IX.1991. 11 min, 10 sek. [COBISS.SI-ID 9990189]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

91. MODER, Janko. Škrabčevi pogledi na prevajanje. Nova Gorica, 1998. [COBISS.SI-ID 8932141]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

92. KOCJANČIČ, Anton, MODER, Janko (ur.). Stara Pokljuka in druge povesti. Celje: Mohorjeva družba, 1964. 166 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 4237315]

93. ADAMS, Kenneth, BARRY, Gerald (ur.). Umetnost : o človeški ustvarjalni domišljiji, (Sodobna ilustrirana enciklopedija). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 367 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516382]

94. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1968. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114719488]

95. MODER, Janko (ur.). Mucin rojstni dan, (Šest najlepših slikanic iz živalskega sveta, 5). Zagreb: Naša djeca, 1968. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48669953]

96. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Svinčeni vojak. Zagreb: Naša djeca, 1968. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114720256]

97. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Vžigaličarka. Zagreb: Naša djeca, 1968. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114720000]

98. MODER, Janko (ur.). Pujsek gre ribe lovit. Zagreb: Naša djeca, 1969. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 318420]

99. MODER, Janko (ur.). Janko in Metka. Žabji Kralj. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56909569]

100. MODER, Janko (ur.). Obuti maček. Bratec in sestrica. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56909825]

101. MODER, Janko (ur.). Rdeča kapica. Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56910337]

102. MODER, Janko (ur.). Sneguljčica. Botra zima. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56910593]

103. MODER, Janko (ur.). Volk in seden kozličkov. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56910849]

104. MODER, Janko (ur.). Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56912385]

105. MODER, Janko (ur.). Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56914177]

106. MODER, Janko (ur.). Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56913665]

107. MODER, Janko (ur.). Pikapokec. [Zagreb: Naša djeca, 1974]. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3579678]

108. MODER, Janko (ur.). Princeska na grahu. [Zagreb: Naša djeca, 1974]. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3577630]

109. REYMONT, Władysław Stanisław, MODER, Janko (ur.). Kmetje : roman. [Del. 4, Poletje], (Nobelovci, 4). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 314 str. [COBISS.SI-ID 3065118]

110. MODER, Janko (ur.). Zbornik "Bled 75" : prvo skupno delovno srečanje prevajalcev vseh smeri in strok iz vse Jugoslavije, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, [1]). Ljubljana: Društvo književnih prevajalcev Slovenije: Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije, 1975. 206 str. [COBISS.SI-ID 4824833]

111. MODER, Janko (ur.). Trije pujski in volk. Zagreb: Naša djeca, 1976. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 110318080]

112. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114723328]

113. MODER, Janko (ur.). Mezinčica. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56908033]

114. MODER, Janko (ur.). Peter Pan. Zagreb: Naša djeca, 1997. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 43732]

115. MODER, Janko (ur.). Sveto pismo nove zaveze, Evangeliji in Apostolska dela. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1977. 397 str. [COBISS.SI-ID 657411]

116. MODER, Janko (ur.). Oton Župančič v prevodih, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 4). Koper: Lipa, 1980. 231 str. [COBISS.SI-ID 4826113]

117. IBSEN, Henrik, MODER, Janko (ur.). Peer Gynt : dramska pesnitev, (Vezana beseda, zv. 27). V Ljubljani: Slovenska matica, 1980. 321 str. [COBISS.SI-ID 91393]

118. BAJT, Drago (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 5/7). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1982. 398 str. [COBISS.SI-ID 5052416]

119. MODER, Janko (ur.). ABC. Zagreb: Naša djeca, 1983. [16[ str., ilustr. [COBISS.SI-ID 992286]

120. MODER, Janko (ur.). Jezikovno razsodišče : 1980-1982, (Slovenica). Trst: Založništvo tržaškega tiska; Celovec: Drava, 1984. 350 str. ISBN 3-85435-023-6. [COBISS.SI-ID 14617857]

121. MODER, Janko (ur.). Volk in sedem kozličkov. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40570624]

122. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1985. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114673664]

123. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm, MODER, Janko (ur.). Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1985. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9091894]

124. MODER, Janko (ur.). Slovenski leksikon novejšega prevajanja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 3). Koper: Lipa, 1985. 502 str. [COBISS.SI-ID 4825857]

125. GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Štiristo let prevajanja na Slovenskem, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985. 130 str. [COBISS.SI-ID 4825089]

126. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1986. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114672640]

127. MODER, Janko (ur.). Smo ti všeč?. Zagreb: Naša djeca, cop. 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 174283]

128. GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986. 178 str., Sovretova sl. [COBISS.SI-ID 4825345]

129. LA FONTAINE, Jean de, SKOK, Joža, MODER, Janko (ur.). Basni. Zagreb: Naša djeca, 1987. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 501052]

130. MODER, Janko (ur.). Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1987. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5229721]

131. JERMAN, Frane (ur.), GANTAR, Kajetan (ur.), MODER, Janko (ur.). Potokarjev zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 12). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1987. 127 str. [COBISS.SI-ID 22379777]

132. ANDERSEN, Hans Christian, MODER, Janko (ur.). Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1988. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3839232]

133. JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.), TRENC-FRELIH, Irena (ur.). Prevajalci Pomurja in Porabja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 13). V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1988. 172 str. [COBISS.SI-ID 23636225]

134. MODER, Janko (ur.). Gašperček gre na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1989. [10] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13575826]

135. MODER, Janko (ur.). Kdo nas še pozna?. Zagreb: Naša djeca, 1989. [10] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13575570]

136. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm, MODER, Janko (ur.). Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1989. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7122944]

137. MODER, Janko (ur.). Sami vlaki!. Zagreb: Naša djeca, 1989. [10] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13575314]

138. MODER, Janko (ur.). Skupaj se igramo. Zagreb: Naša djeca, 1989. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13576082]

139. MODER, Janko (ur.). Živali ob tolmunu. Zagreb: Naša djeca, 1989. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13575058]

140. MODER, Janko (ur.). Belko in njegovi prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13573522]

141. MODER, Janko (ur.). Kuža in njegovi prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13572754]

142. MODER, Janko (ur.). Moje živali. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13572498]

143. MODER, Janko (ur.). Moji najboljši prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13574034]

144. MODER, Janko (ur.). Palčki gredo na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13573010]

145. MODER, Janko (ur.). Smo ti všeč?. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13573778]

146. MODER, Janko (ur.). Vstopite, prosim!. Zagreb: Naša djeca, 1990. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 13573266]

147. MODER, Janko (ur.). Abc. Zagreb: Naša djeca, 1991. [16] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-000-X. [COBISS.SI-ID 40445952]

148. HUGHES, James (ur.), OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.), KLADNIK, Drago (ur.), MODER, Janko (ur.). Veliki družinski atlas sveta. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992. 1 atlas, XVI, 392 str., barv. ISBN 86-341-0678-0. [COBISS.SI-ID 32131584]

149. HUGHES, James (ur.), OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.), KLADNIK, Drago (ur.), MODER, Janko (ur.), GOGALA, Andrej (ur.). Veliki atlas sveta. 2., popravljena izd. Ljubljana: DZS, 1996. 1 atlas, barv. ISBN 86-341-1718-9. [COBISS.SI-ID 16621317]

150. HUGHES, James (ur.), OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.), KLADNIK, Drago (ur.), MODER, Janko (ur.), GOGALA, Andrej (ur.). Veliki atlas sveta. 2., popravljena izd. Ljubljana: DZS, 1997. 1 atlas (XVI, 390 str.), barv. ISBN 86-341-1718-9. [COBISS.SI-ID 74560768]

151. MODER, Janko (ur.). Mojca Pokrajculja in druge slovenske pravljice. Ljubljana: Helidon; Maribor: Obzorja, [19??]. 1 zvočna kaseta, stereo. [COBISS.SI-ID 118561024]

152. CEGLAR, Ludovik, MODER, Janko (ur.). Pesmi, (Ellerjeva edicija, 22). Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba: = Hermagoras, 2000. 141 str., avtor. sl. ISBN 3-85013-722-8. [COBISS.SI-ID 1204595]

153. FRANCISCUS ASSISIENSIS, MODER, Janko (ur.). Frančiškova Sončna pesem v slovenskih prevodih, (Frančiškova pot, 3). Nova Gorica: Branko; Ljubljana: Jutro, 2001. 63 str. ISBN 961-6079-78-6. [COBISS.SI-ID 114396672]

154. TOPORIŠIČ, Jože, AHLIN, Martin, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, NARTNIK, Vlado, TOPORIŠIČ, Jože (ur.), DULAR, Janez (ur.), HAJNŠEK-HOLZ, Milena (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), MODER, Janko (ur.). Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. XV, 1805 str. ISBN 961-6358-37-5. [COBISS.SI-ID 114023936]

155. OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.), KLADNIK, Drago (ur.), MODER, Janko (ur.), PERKO, Drago (ur.). Veliki atlas sveta. 2., popravljena izd. Ljubljana: DZS, 2002. 1 atlas (XVI, 390 str.), barve. ISBN 86-341-1718-9. [COBISS.SI-ID 119188992]

156. TOPORIŠIČ, Jože, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, NARTNIK, Vlado, DULAR, Janez (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), MODER, Janko (ur.), AHLIN, Martin (ur.). Slovenski pravopis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Delo, 2003. XV, 1805 str. ISBN 961-6358-95-2. [COBISS.SI-ID 122266368]

157. TOPORIŠIČ, Jože, BOKAL, Ljudmila, GLOŽANČEV, Alenka, KEBER, Janez, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka, SNOJ, Jerica, VOJNOVIČ, Nastja, SUHADOLNIK, Stane, WEISS, Peter, NARTNIK, Vlado, DULAR, Janez (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), MODER, Janko (ur.), AHLIN, Martin (ur.). Slovenski pravopis. [Elektronska izd. v 1.0]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. 1 el. optični disk (CD-ROM). ISBN 961-6358-78-2. Sistemske zahteve: računalnik PC (procesor Pentium ali novejši); operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; trdi disk z vsaj 110 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; enota CD-ROM, miška. [COBISS.SI-ID 4479774]

158. BUDJA, Avguština, BENCEK, Zvonimir (ur.), MODER, Janko (ur.), BUDJA, Helena (ur.), BUDJA, Anne-Marie (ur.). Slovensko-švedski besedni vodnik : na potovanjih in pri pogovorih s Švedi : dobrodošli na Švedskem = välkomna till Sverige. 2. izpopolnjena izd. [Landskrona]: samozal.: = Självförlag, 2004. 58, 54 str., ilustr. ISBN 91-974694-1-6. [COBISS.SI-ID 128196352]


Prevajalec

159. OSSENDOWSKI, Ferdynand Antoni. Ljudje, živali in bogovi, (Slovenčeva knjižnica, letn. 1, št. 14). Ljubljana: Konzorcij Slovenca, 1942. 268 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47699712]

160. ŠOLOHOV, Mihail Aleksandrovič. Tihi Don : roman v štirih knjigah. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1946-1947. 4 zv. (398; 384; 420; 477 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 30204161]

161. VERETENNIKOV, N.. Volodja Uljanov : spomini na otroška leta V. I. Lenina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1948. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2494259]

162. DERŽAVIN, Konstantin N.. Voltaire. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1948. 515 str. [COBISS.SI-ID 24574209]

163. KRYMOV, Jurij. Naftonosilec Derbent. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1949. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 143219]

164. GOR´KIJ, Maksim. Življenje Klima Samgina : (štirideset let) : povest. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1949. 4 zv. (574; 671; 399; 579 str.). [COBISS.SI-ID 2616629]

165. OSTROVSKIJ, Aleksandr Nikolaevič. Goreče srce : komedija v petih dejanjih, (Knjižnica Slovenskega gledališča, 25). V Ljubljani: Slovenski knjižni zavod, 1950. 147 str. [COBISS.SI-ID 21533185]

166. ČEHOV, Anton Pavlovič. Izbrana dela A. P. Čehova. Knj. 2, Novele, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1950. 559 str. [COBISS.SI-ID 557825]

167. GOLDONI, Carlo. Lažnivec : veseloigra v treh dejanjih, (Knjižnica slovenskega gledališča, 24). V Ljubljani: Slovenski knjižni zavod, 1950. 133 str. [COBISS.SI-ID 27213057]

168. MAKARENKO, Vladimir Afanas'evič. Pedagoška pesnitev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1950. 684 str. [COBISS.SI-ID 13244770]

169. MAKARENKO, A. S., GOR´KIJ, Maksim. Pedagoška pesnitev : iz pisem Gorkega Makarenku. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1950. 684 str. [COBISS.SI-ID 566017]

170. GOR'KIJ, Maksim. Štiri drame. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1950. 327 str. [COBISS.SI-ID 22370305]

171. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Izbrano delo. Knj. 1, Novele in povesti, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951. 589 str. [COBISS.SI-ID 1792798]

172. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Izbrano delo. Knj. 1, Novele in povesti, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951. 589 str. [COBISS.SI-ID 564993]

173. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Izbrano delo. Knj. 2, Romani, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951. 630 str. [COBISS.SI-ID 565249]

174. LEONOV, Leonid Maksimovič. Jazbeci. V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1951. 406 str. [COBISS.SI-ID 467767]

175. KAMAN, Milan. Mladi biolog : zoološki del, (Priroda in ljudje). Ljubljana: Mladinska kemija, 1951. 183 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62812]

176. ANDRIĆ, Ivo. Pripovedka o vezirjevem slonu in druge zgodbe. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1951. 299 str. [COBISS.SI-ID 8727090]

177. ANDRIĆ, Ivo. Pripovedka o vezirjevem slonu in druge zgodbe. V Ljubljani: Slovenski knjižni zavod, 1951. 300 str. [COBISS.SI-ID 2593333]

178. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Romani, (Izbrano delo, knj. 2), (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951. 629 str. [COBISS.SI-ID 1861406]

179. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Čemu : novele. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1952. 172 str. [COBISS.SI-ID 24317185]

180. MANN, Heinrich. Podložnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1952. 388 str. [COBISS.SI-ID 7356473]

181. ČAPYGIN, Aleksej Pavlovič. Stenka Razin. V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1952. 697 str. [COBISS.SI-ID 1878046]

182. PREŠEREN, France. V spomin Matiju Čopu. [S. l.: s. n., 1952]. [8] str. [COBISS.SI-ID 7300914]

183. LISSAGARAY, Prosper O.. Zgodovina pariške komune 1871. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1952. 585 str. [COBISS.SI-ID 6423097]

184. HARDY, Thomas. Čista žena : Tess iz rodovine D`urbervillov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1953. 507 str. [COBISS.SI-ID 8460701]

185. HARDY, Thomas. Čista žena Tess iz rodovine d'Urbervillov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1953. 507 str. [COBISS.SI-ID 1212161]

186. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Izbrano delo. Knj. 3, Romani in novele, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954. 549 str. [COBISS.SI-ID 1794846]

187. GONČAROV, Ivan Aleksandrovič. Obrov : roman v petih delih. Ljubljana: DZS, 1954. 791 str. [COBISS.SI-ID 23733761]

188. BRECHT, Bertolt. Dobri človek iz Sečuana. [S. l.: s. n., 19??]. 122 f. [COBISS.SI-ID 50675]

189. ČEHOV, Anton Pavlovič. Izbrana dela A. P. Čehova. Knj. 3, Novele, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1955. 375 str. [COBISS.SI-ID 1863454]

190. SALTIKOV ŠČEDRIN, Mihail Jevgrafovič. Zgodovina mesta Glupova. Ljubljana: Slovenska matica, 1955. 309 str. [COBISS.SI-ID 2420021]

191. VERNE, Jules. 20 000 milj pod morjem, (Knjižnica Sinjega galeba, 30, 31). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956. 2 zv. (430 str.). [COBISS.SI-ID 953601]

192. GARCÍA LORCA, Federico. Mariana Pineda. Ljubljana: MGL, [1956]. 72 f. [COBISS.SI-ID 35571]

193. LAWRENCE, David Herbert. Mavrica, (Sodobni roman). V Ljubljani: Slovenski knjižni zavod, 1956. 572 str. [COBISS.SI-ID 2071553]

194. FREUCHEN, Peter. Nemirni viking : življenje in dogodivščine, (Knjižna polica, 10). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956. 406 str. [COBISS.SI-ID 29637889]

195. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Spomini : moje življenje v umetnosti, (Bios, [5]). Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1956. 501 str., 4 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1455873]

196. DUDINCEV, Vladimir D.. Človek ne živi samo od kruha : roman. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1957. 462 str. [COBISS.SI-ID 33863937]

197. BERNA, Paul. Konjiček brez glave. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1957. 154 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6828345]

198. KLEIST, Heinrich. Razbiti vrč : vesela igra v enem dejanju, (Dramska knjižnica). [Ljubljana]: Prosvetni servis, 1957. 148 str. [COBISS.SI-ID 2693173]

199. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Izpoved mladega človeka : roman v treh delih, (Izbrana dela F. M. Dostojevskega). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958. 730 str. [COBISS.SI-ID 304641]

200. GARCÍA LORCA, Federico. Mariana Pineda : ljudska romanca v treh podobah, (Dramska knjižnica). Ljubljana: Prosvetni servis, 1958. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti, note. [COBISS.SI-ID 3354934]

201. DICKENS, Charles. Oliver Twist, (Dramska knjižnica). Ljubljana: Prosvetni servis, 1958. 172, 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3467272]

202. KIPLING, Rudyard. Pogumni kapitani : povest z Velikih sipin. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1958. 199 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29248513]

203. SKUPA, Josef, WENIG, Frank. Tinček med žužki : pravljična igra za lutke, (Lutkovni oder, 14). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 509001]

204. HEYERDAHL, Thor. Aku-aku : skrivnost Velikonočnega otoka, (Globus, [22]). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959. 346 str., [18] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3939585]

205. HEYERDAHL, Thor. Aku-aku : Skrivnost Velikonočnega otoka. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959. 351 str., 16 str. pril. [COBISS.SI-ID 6935097]

206. BAUM, Lyman Frank. Čarovnik iz Oza. Ljubljana: Mladisnka knjiga, 1959. 165 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24117761]

207. BRECHT, Bertolt. Dobri človek iz Sečuana : parabola, (Dramska knjižnica). Ljubljana: Prosvetni servis, 1959. 212, [17, 18], 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 563767]

208. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič, KREFT, Bratko (ur.). Idiot : roman v štirih delih, (Izbrana dela F.M. Dostojevskega, [3]). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1959. 815 str. [COBISS.SI-ID 1580033]

209. ESKELUND, Karl. Moja žena Kitajka. Koper: Lipa, 1959. 378 str. [COBISS.SI-ID 1358878]

210. LA MURE, Pierre. Onkraj sle : roman o življenju Felixa in Cecile Mendelssohn, (Nova ljudska knjižnica). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1959. 396 str. [COBISS.SI-ID 27476993]

211. MAKARENKO, A. S., GOR´KIJ, Maksim. Pedagoška poema. 2. natis. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1959. 614 str. [COBISS.SI-ID 1546753]

212. Pravljica o Katarini : [sicilska pravljica], (Knjižnica Čebelica, 45). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1959. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2336008]

213. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič, KREFT, Bratko (ur.). Besi : roman v treh delih, (Izbrana dela F. M. Dostojevskega, [5.]). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960. 914 str. [COBISS.SI-ID 1580801]

214. DURAS, Marguerite. Boj z morjem : roman, (Knjižna zbirka Nova obzorja, 15). Maribor: Obzorja, 1960. 302 str. [COBISS.SI-ID 967710]

215. ASTURIAS, Miguel Ángel. Gospod predsednik : roman, (Sodobni roman). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1960. 325 str. [COBISS.SI-ID 1765662]

216. GOLDONI, Carlo. Lažnivec : veseloigra v treh dejanjih. 81 f. [COBISS.SI-ID 18675]

217. GRAY, Nicholas Stuart. Lepota in zver : mladinska igra v treh dejanjih (dvanajstih slikah), (Dramska knjižnica, [IV], 3). Ljubljana: Prosvetni servis, 1960. 163 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38498305]

218. ĆOPIĆ, Branko. Ne joči, bronasti stražar!, (Školjka). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960. 182 str. [COBISS.SI-ID 1973790]

219. Norveške pripovedke, (Zlata ptica). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1960. 2 zv. (254 ; 266 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 5445938]

220. Norveške pripovedke. Knj. 1., (Zlata knjiga). [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1960. V, 255 str. [COBISS.SI-ID 32214529]

221. Norveške pripovedke. Knj. 2., (Zlata ptica). [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1960. 266 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32215041]

222. BARRIE, James Matthew. Peter Pan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960. 337 str. [COBISS.SI-ID 1115934]

223. EKSTRÖM, Per Olof. Plesala je eno poletje : roman, (Žepna knjiga Školjka). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960. 358 str., pril., fotogr. [COBISS.SI-ID 25003521]

224. DRŽIĆ, Marin. Tripče de Utolče : komedija v delih, (Dramska knjižnica, 1960-1). Ljubljana: Prosvetni servis, 1960. 88, [10] str., 4 pril. [COBISS.SI-ID 2091063]

225. FAST, Howard. Zadnja meja, (Žepna knjiga Školjka). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960. 303 str. [COBISS.SI-ID 2239233]

226. BUCK, Pearl Sydenstricker. Zgodbice za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7130425]

227. PEISSON, Édouard. Edgarjevo potovanje. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1961. 338 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7199033]

228. FREUCHEN, Peter, LOTH, David. Knjiga o sedmih morjih. Koper: Lipa, 1961. 493 str., z avtor. sl., ilustr. [COBISS.SI-ID 2628353]

229. FREUCHEN, Peter, LOTH, David. Knjiga o sedmih morjih. Koper: [Lipa], 1961. 494 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18577664]

230. LO-JOHANSSON, Ivar. Kungsgatan : kraljeva ulica : roman. Maribor: Obzorja, 1961. 582 str. [COBISS.SI-ID 1325086]

231. MORTANSSON, Eilif. Malan : roman, (Nova Obzorja, 21). Maribor: Obzorja, 1961. 402 str. [COBISS.SI-ID 32285185]

232. WEIGEL, Hans. Namišljeni zdravnik : (komedija v treh dejanjih), (Dramska knjižnica, 6). Ljubljana: Prosvetni servis, 1961. 131 str., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 38434561]

233. MAKSIMOVIĆ, Desanka. Pravljica o enodnevnici. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961. IV, 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29709569]

234. WALTARI, Mika Toimi. Turms Nesmrtni : roman o Etruščanu Turmsu 520 do 450 pr.n.št., (Nova ljudska knjižnica). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1961. 652 str. [COBISS.SI-ID 23389441]

235. ŠOLOHOV, Mihail. Zorana ledina : roman v dveh knjigah, (Moderni roman). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1961. 2 zv., (395, 431 str.). [COBISS.SI-ID 2444853]

236. GUILLOT, Réne. Bela griva. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1962. 98 str. [COBISS.SI-ID 960769]

237. GUILLOT, René. Bela griva, (Knjižnica Sinjega galeba, 78). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1962. 98 str., [10] str. ilustr. [COBISS.SI-ID 1150773]

238. BRECHT, Bertolt, KREFT, Bratko (ur.). Izbrana dela. 1, (Zbirka Bela krizantema). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1962. 446 str. [COBISS.SI-ID 620617]

239. AMADO, Jorge. Katakombe svobode : trilogija, (Nova ljudska knjižnica). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1962. 2 zv. (486; 493-1001 str.). [COBISS.SI-ID 822302]

240. TRIFUNOVIĆ, Boško. Pravljica o carju in pastirju : igra v treh dejanjih za mladino, (Dramska knjižnica). Ljubljana: Prosvetni servis, 1962. 126 str., [13] f. pril. [COBISS.SI-ID 4610361]

241. AKSENOV, Vasilij. Prijatelji. Ljubljana: Slovenska matica, 1962. 262 str. [COBISS.SI-ID 1831198]

242. FALKBERGET, Johan. V znamenju kladiva : roman, (Nova obzorja, 28, 31). Maribor: Obzorja, 1962. 2 zv. (494 ; 599 str.). [COBISS.SI-ID 34441729]

243. DOSTOEVSKIJ, Fëdor Mihajlovič, KREFT, Bratko (ur.). Zapiski iz mrtvega doma. Zapiski iz podpodja, (Izbrana dela F.M. Dostojevskega, [6]). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962. 570 str. [COBISS.SI-ID 1581057]

244. OMRE, Arthur. Beg, (Zbirka Kiosk, 29.). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 210 str. [COBISS.SI-ID 2116894]

245. ANDRIĆ, Ivo. Jelena, ženska, ki je ni : novele, (Dela, knj. 7). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 256 str. [COBISS.SI-ID 29540609]

246. ALLEN, Johannes. Mlada igra : roman, (Svet v knjigi, 7). Maribor: Obzorja, 1963. 151,[1] str. [COBISS.SI-ID 3345209]

247. ANDRIĆ, Ivo. Nemirno leto : novele, (Dela, knj. 5). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 368 str. [COBISS.SI-ID 29540097]

248. FEDIN, Konstantin Aleksandrovič. Nenavadno poletje, (Svetovni roman). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1963. 724 str. [COBISS.SI-ID 87838]

249. ANDRIĆ, Ivo. Otroci : novele, (Dela, zv. 9). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 254 str. [COBISS.SI-ID 29541121]

250. DURBRIDGE, Francis. Primer za Paula Templa : serijska igra v osmih epizodah. Ljubljana: Radio-Televizija, Uredništvo zabavnih oddaj, 1963. 8 snopičev (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 199907584]

251. FEDIN, Konstantin A.. Prve radosti, (Svetovni roman). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1963. 391 str. [COBISS.SI-ID 88094]

252. GROSSMAN, Leonid Petrovič. Rulettenburg : roman iz življenja Dostojevskega, (Biografije). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 372 str. [COBISS.SI-ID 3246849]

253. GROSSMAN, Leonid Petrovič. Rulettenburg : roman iz življenja Dostojevskega, (Biografije). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 372 str. [COBISS.SI-ID 629790]

254. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič, KREFT, Bratko (ur.). Stepančikovo in njegovi prebivavci. Srečkar. Večni mož, (Izbrana dela F.M. Dostojevskega, [7]). V Ljubljani: Državna založba Slovenije, 1963. 661 str. [COBISS.SI-ID 34901761]

255. ANDRIĆ, Ivo. Znamenja : novele, (Dela, zv. 8). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 365 str. [COBISS.SI-ID 29540865]

256. ANDRIĆ, Ivo. Žeja : novele, (Dela, knj. 6). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963. 307 str. [COBISS.SI-ID 29540353]

257. HARDY, Thomas. Čista ženska, (Zbirka Sto romanov, 4). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1964. 483 str. [COBISS.SI-ID 3606017]

258. EVENSMO, Sigurd. Hoteli so na Angleško, (Knjižnica NOB). [izredna izd.]. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1964. 233 str. [COBISS.SI-ID 1913096]

259. DREISER, Theodore. Jennie Gerhardtova, (Zbirka Kiosk, 42-43). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1964. 385 str. [COBISS.SI-ID 255799]

260. DREISER, Theodore. Jennie Gerhardtova, (Zbirka Kiosk, 42-43). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1964. 385 str. [COBISS.SI-ID 3295489]

261. BUCK, Pearl Sydenstricker. Kitajska trilogija. 1, Dobra zemlja : roman. Maribor: Obzorja, 1964. 375 str. [COBISS.SI-ID 3574529]

262. BUCK, Pearl Sydenstricker. Kitajska trilogija. 2, Sinovi : roman. Maribor: Obzorja, 1964. 521 str. [COBISS.SI-ID 3574785]

263. BUCK, Pearl Sydenstricker. Kitajska trilogija. 3, Razkropljena družina : roman. Maribor: Obzorja, 1964. 428 str. [COBISS.SI-ID 3575041]

264. FEUCHTWANGER, Lion. Lažni Neron, (Zbirka Mozaik). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1964. 377 str. [COBISS.SI-ID 3557377]

265. DUUN, Olav. Ljudje z Juvike : roman, (Prizma, 5-6). Maribor: Obzorja, 1964. 2 zv. (589, 601 str.). [COBISS.SI-ID 86814]

266. DUUN, Olav. Ljudje z Juvike : roman, (Prizma, knj.5, knj.6). Maribor: Obzorja, 1964. 2 zv. ( 590 ; 602 str.). [COBISS.SI-ID 3080961]

267. BUCK, Pearl S.. Moja punčka ne bo nikoli odrasla. Ljubljana: Društvo za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam SR Slovenije, 1969. 78 str. [COBISS.SI-ID 2682888]

268. Norveške pravljice, (Zlata ptica). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 11246394]

269. UNDSET, Sigrid. Olav Audunov sin : zgodovinski roman v dveh knjigah. 1, Olav Audunov sin na Hestviknu. Koper: Lipa, 1964. 561 str. [COBISS.SI-ID 170044]

270. UNDSET, Sigrid. Olav Audunov sin : zgodovinski roman v dveh knjigah. 2, Olav Audunov sin in njegovi otroci. Koper: Lipa, 1964. 506 str. [COBISS.SI-ID 170300]

271. UNDSET, Sigrid. Olav Audunov sin : zgodovinski roman v dveh knjigah. Knj. 1, Olav Audunov sin na Hestviknu. Koper: Lipa, 1964. 362 str. [COBISS.SI-ID 32845313]

272. UNDSET, Sigrid. Olav Audunov sin : zgodovinski roman v dveh knjigah. Knj. 2, Olav Audunov sin in njegovi otroci. Koper: Lipa, 1964. 506 str. [COBISS.SI-ID 32845569]

273. MILLER, Arthur. Smrt trgovskega potnika. Lov na čarovnice, (Knjižnica Kondor, 65). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1964. 201 str. [COBISS.SI-ID 417537]

274. FELDMAN, Miroslav. V zaledju. Ljubljana: Radio-televizija, 1964. 32 f. [COBISS.SI-ID 103830784]

275. Danske pravljice, (Zlata ptica). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1965. 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1944840]

276. AMADO, Jorge. Gabriela : kot nagelj in cimet : kronika mesta v provinci : roman, (Zbirka Nova obzorja, 47). Maribor: Založba Obzorja, 1965. 602 str. [COBISS.SI-ID 926263]

277. AMADO, Jorge. Gabriela kot nagelj in cimet : kronika mesta v provinci : roman. Maribor: Obzorja, 1965. 602 str. [COBISS.SI-ID 7448633]

278. AMADO, Jorge. Gabriela kot nagelj in cimet : kronika mesta v provinci : roman, (Nova Obzorja, 47). Maribor: Obzorja, 1965. 602 str. [COBISS.SI-ID 3273217]

279. GOLDING, William. Gospodar muh, (Žepna knjiga Zenit, 11). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965. 220 str. [COBISS.SI-ID 3639297]

280. TYRMAND, Leopold. Hudič, (Moderni roman). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965. 858 str. [COBISS.SI-ID 20028]

281. HEMINGWAY, Ernest. Imaš in nimaš : roman, (Nova Obzorja, 49). Maribor: Obzorja, 1965. 220 str. [COBISS.SI-ID 3273729]

282. HEMINGWAY, Ernest. Imeti ali ne : roman. V Ljubljani: Prešernova družba, 1965. 190 str. [COBISS.SI-ID 4046593]

283. BOULLE, Pierre. Most na reki Kvaju : roman, (Svet v knjigi, 20). Maribor: Obzorja, 1965. 202 str. [COBISS.SI-ID 494878]

284. ĆOPIĆ, Branko. Ne joči, bronasti stražar!, (Izbrana dela, 5). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965. 149 str. [COBISS.SI-ID 4037121]

285. UNDSET, Sigrid. Povest o Viga-Ljotu in Vigdis. Koper: Lipa, 1965. 198 str. [COBISS.SI-ID 6858809]

286. GOLDONI, Carlo. Prebrisana vdova, (Dramska knjižnica, [IX]-3). Ljubljana, 1965. 70 str. [COBISS.SI-ID 34486273]

287. HAVREVOLD, Finn. Samotni vojščak, (Knjižnica Sinjega Galeba, 109). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965. 166 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1918984]

288. DISNEY, Walt. V svetu narave, (Zbirka Mavrica). Ljubljana: Mladinska knjiga; Zagreb: Školska knjiga; Beograd: Vuk Karadžić; Skopje: Prosvetno delo; Novi Sad: Forum, 1965. 175 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11419963]

289. MITCHELL, Margaret. V vrtincu : roman, (Svet v knjigi, 22, 23). Maribor: Obzorja, 1965. 2 zv. (764, 785 str.). [COBISS.SI-ID 956190]

290. STEINBECK, John. Zima naše nezadovoljnosti : roman, (Knjižna zbirka Nova Obzorja, 50). Maribor: Obzorja, 1965. 348 str. [COBISS.SI-ID 3273985]

291. MORRIS, Edita. Cvetje iz Hirošime, (Svet v knjigi, 29). Maribor: Obzorja, 1966. 113 str. [COBISS.SI-ID 1391153]

292. JAMES, Henry. Dedinja, (Žepna knjiga Zenit, 18). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 206 str. [COBISS.SI-ID 3640321]

293. MICHENER, James Albert. Havaji : roman, (Svet v knjigi, 34, 35, 36). Maribor: Obzorja, 1966. 3 zv. (661, 396, 595 str.). [COBISS.SI-ID 5466881]

294. ANDRIĆ, Ivo. Jelena, ženska, ki je ni : novele, (Dela, knj. 7). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966. 256 str. [COBISS.SI-ID 7257145]

295. UNDSET, Sigrid. Jenny : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1966. 393 str. [COBISS.SI-ID 4064001]

296. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Mladenič, (Zbirka Sto romanov, 19). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1966. 2 zv. (404 ; 401 str.). [COBISS.SI-ID 3601665]

297. ANDRIĆ, Ivo. Nemirno leto : novele, (Dela, knj. 5). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966. 368 str. [COBISS.SI-ID 2842929]

298. REMARQUE, Erich Maria. Nemška trilogija. 1, Na zahodu nič novega. Maribor: Obzorja, 1966. 200 str. [COBISS.SI-ID 4134401]

299. SOMMERFELT, Aimée. Pot v Agro, (Cicibanova knjižnica). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1966. 186 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30249729]

300. IBSEN, Henrik. Stebri družbe. Nora. Strahovi, (Knjižnica Kondor, 88). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 228 str., pril. [COBISS.SI-ID 2862593]

301. FLAUBERT, Gustave. Tri povesti, (Kiosk, 63). Ljubljana: Drž. založba Slovenije, 1966. 117 str. [COBISS.SI-ID 695838]

302. NORDHOFF, Charles, HALL, James Norman. Upor na Bountyju : roman, (Knjižna zbirka Nova obzorja, 56). Maribor: Obzorja, 1966. 435 str. [COBISS.SI-ID 3275009]

303. DISNEY, Walt. V svetu narave : prirejeno po seriji filmov Walta Disneya "Resnične zgodbe iz narave", (Zbirka Mavrica). Ljubljana: Mladinska knjiga; Zagreb: Školska knjiga, 1966. 176 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3614005]

304. WOUK, Herman. Youngblood Hawke, (Moderni roman). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966. 2 zv. (600; 630 str.). [COBISS.SI-ID 2642997]

305. KASTELIC, Jože (ur.). Zgodovina grške književnosti. Knj. 1, Epika, lirika in dramatika klasičnega obdobja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 697 str., [28] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5362177]

306. ANDRIĆ, Ivo. Znamenja : novele, (Dela, knj.8). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966. 365 str. [COBISS.SI-ID 925726]

307. ANDRIĆ, Ivo. Žeja : novele, (Dela, knj.6). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966. 306 str. [COBISS.SI-ID 925982]

308. ARANGIO-RUIZ, Vincenzo, SALVAN, Italo (ur.), CAPORALI, Renato (ur.). Antični Rim : razgled po njegovi omiki. Slovenska izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 303 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18157569]

309. ARANGIO-RUIZ, Vincenzo, SALVAN, Italo (ur.), CAPORALI, Renato (ur.). Antični Rim : razgled po njegovi omiki : s 333 ilustr.. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 304 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20483840]

310. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Doktor Živago, (Zbirka Sto romanov, 35). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1967. 2 zv. (318; 339 str.). [COBISS.SI-ID 3603969]

311. UNDSET, Sigrid. Jenny : roman. 2. izd. Murska Sobota: Pomurska založba, 1967. 395 str. [COBISS.SI-ID 6823225]

312. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Lovčevi zapiski, (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967. 341 str. [COBISS.SI-ID 5329665]

313. FAULKNER, William. Ne moti prahu, (Zbirka Kiosk, 66). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967. 200 str. [COBISS.SI-ID 1888286]

314. ČEHOV, Anton Pavlovič. Novele, (Knjižnica Kondor, zv. 95). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 190 str. + 2 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2863617]

315. HAWKES, Jacquetta Hopkins. Prazgodovina, (Zgodovina človeštva, knj. 1, zv. 1). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967. XXXIV, 351 str., 12 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 631809]

316. MEREDITH, George. Richard Feverel na preizkušnji, (Svetovni roman). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1967. 629 str. [COBISS.SI-ID 7160889]

317. ADAMS, Kenneth, BARRY, Gerald (ur.). Umetnost : o človeški ustvarjalni domišljiji, (Sodobna ilustrirana enciklopedija). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 367 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516382]

318. LEWIS, Sinclair. Zdravnik Arrowsmith : roman, (Prizma, 17). Maribor: Obzorja, 1967. 594 str. [COBISS.SI-ID 3075329]

319. GOLDING, William. Zvonik, (Žepna knjiga Zenit, 25). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. 243 str. [COBISS.SI-ID 3642113]

320. AESOPUS. Ezopove basni. Zagreb: Naša djeca, 1969. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8619833]

321. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1968. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512060960]

322. COLLODI, Carlo. Ostržek. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1968. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14602299]

323. AMADO, Jorge. Pastirji noči : roman, (Knjižna zbirka Nova Obzorja, 66). Maribor: Obzorja, 1968. 412 str. [COBISS.SI-ID 29445633]

324. Pepelka. Beograd: Nolit, 1968. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5093431]

325. GRASS, Günter. Pločevinasti boben, (Moderni roman, 27). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 2 zv. (354, 314 str.). [COBISS.SI-ID 29897729]

326. FAJGELJ, Ivan, ANĐELSKI, Alimpije, LIKAR, Dušan. Predvojaški pouk : vadnica za učenke 3. in 4. razreda srednjih šol (razen medicinskih). Ljubljana: DZS, 1968. 284 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14334]

327. Trije prašički. Beograd: Nolit; v Ljubljani: distribucija Cankarjeva založba, 1968. [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 110319104]

328. ASTURIAS, Miguel Ángel. Vihar. V Ljubljani: Prešernova družba, 1968. 206 str. [COBISS.SI-ID 75319]

329. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 287 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 594177]

330. CRONIN, Archibald Joseph. Zvezde gledajo z neba : roman, (Svet v knjigi, 64). Maribor: Obzorja, 1968. 838 str. [COBISS.SI-ID 371713]

331. DRUON, Maurice. Anček z zlatimi prsti, (Mlada Obzorja, 24). Maribor: Obzorja, 1969. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2006536]

332. HAMSUN, Knut. Blagoslov zemlje. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1969. 315 str. [COBISS.SI-ID 846878]

333. SELIMOVIĆ, Meša. Derviš in smrt, (Levstikov hram, [42]). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1969. 399 str. [COBISS.SI-ID 6157569]

334. AESOPUS. Ezopove basni. Zagreb: Naša djeca, 1969. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1421385]

335. BUCK, Pearl Sydenstricker. Moja punčka ne bo nikoli odrasla. Ljubljana: Društvo za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam SR Slovenije, 1969. 78, II str. [COBISS.SI-ID 17529345]

336. LO-JOHANSSON, Ivar. Sreča : roman o ljubezni na zemlji. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969. 352 str. [COBISS.SI-ID 834590]

337. MITCHELL, Margaret. V vrtincu : roman, (Svet v knjigi, 22, 23). 2. izd. Maribor: Obzorja, 1969. 2 zv. (718; 736 str.). [COBISS.SI-ID 4560697]

338. MITCHELL, Margaret. V vrtincu : roman, (Svet v knjigi, 22, 23). 2. izdaja. Maribor: Obzorja, 1969. 2 zv. (718, 736 str.). [COBISS.SI-ID 5457409]

339. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1969 [i.e.] 1970. 193 str. [COBISS.SI-ID 1236744]

340. PISCHEL, Gina. Zgodovina umetnosti : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, uporabna umetnost. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 3 zv. (326; 327; 328 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 23033345]

341. CHÉREL, Alphonse. Angleško brez težav, (Metoda "Assimil"). Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1970. XV, 538 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6590465]

342. SHAKESPEARE, William, BOR, Matej. Antonij in Kleopatra. Koriolan. Timon Atenski, (Zbrana dela). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 342 str. [COBISS.SI-ID 2039869]

343. VERNE, Jules. Carski sel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 383 str. [COBISS.SI-ID 1102878]

344. VERNE, Jules. Carski sel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 383 str. [COBISS.SI-ID 6420737]

345. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Doktor Živago. Ponatis knjige iz zbirke "Sto romanov". V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1970. 317, 338 str., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 6312961]

346. VERNE, Jules. Dvajset tisoč milj pod morjem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 501 str. [COBISS.SI-ID 1103390]

347. VERNE, Jules, MINATTI, Ivan (ur.). Dvajset tisoč milj pod morjem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 501 str. [COBISS.SI-ID 6420481]

348. AESOPUS. Ezopove basni. Zagreb: Naša djeca, 1970. [48] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6277377]

349. SIMMEL, Johannes Mario. Kje je tvoj brat Abel : roman, (Mozaik). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1970. 652 str. [COBISS.SI-ID 1559582]

350. Pepelka in druge zgodbe. Zagreb: Naša djeca, 1970. [50] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56905217]

351. VERNE, Jules. Petnajstletni kapitan. 3. pregledana izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 411 str. [COBISS.SI-ID 1103134]

352. CHEYNEY, Peter. Po mračnih potih : roman, (Prizma, 30). Maribor: Obzorja, 1970. 224 str. [COBISS.SI-ID 3076865]

353. VERNE, Jules. Potovanje v središče zemlje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 273 str. [COBISS.SI-ID 6419713]

354. LAJOVIC, Aleksander. Preproste popevke : na pesmi Fr. Led. Čelakovskega, (Edicije Društva slovenskih skladateljev, 373). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 1970. 1 partitura (25 str.). [COBISS.SI-ID 225768960]

355. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis, (Izbrana dela Henryka Sienkiewicza, 9). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 621 str. [COBISS.SI-ID 6231809]

356. KLEIST, Heinrich von. "Razbiti vrč" : vesela igra. Ljubljana: Televizija, Dramska redakcija, 1970. 55 f. [COBISS.SI-ID 147957504]

357. IBSEN, Henrik. Sovražnik ljudstva : Igra v petih dejanjih. [Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1970]. 134 f. [COBISS.SI-ID 40947]

358. PARETI, Luigi, BREZZI, Paolo, PETECH, Luciano. Stari svet : 1200 pred našim štetjem do 500 po našem štetju, (Zgodovina človeštva, knj. 2). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970-1972. 3 zv., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 23387904]

359. WILLIAMS, Tennessee. Steklena menažerija : igra. [S. l.: s. n., 1970]. 103 f. [COBISS.SI-ID 1914971]

360. JONES, James. Tanka rdeča črta : roman, (Knjižna zbirka Nova Obzorja, 76). Maribor: Obzorja, 1970. 669 str. [COBISS.SI-ID 3277313]

361. DISNEY, Walt. V svetu narave, (Zbirka Mavrica). Ljubljana: Mladinska knjiga; Zagreb: Školska knjiga; Beograd: Vuk Karadžić; Skopje: Prosvetno delo; Novi sad: Forum, 1970. 157 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1290760]

362. SIENKIEWICZ, Henryk. Z ognjem in mečem, (Izbrana dela Henryka Sienkiewicza, 1; 2). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 2 zv. (454; 438 str.). [COBISS.SI-ID 6226945]

363. DAVIDSON, Lionel. Zaklad ob Jordanu : Roman, (Svet v knjigi, 80). Maribor: Obzorja, 1970. 284 str. [COBISS.SI-ID 643870]

364. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 342 str., avtorj. portret. [COBISS.SI-ID 5853953]

365. VARGAS LLOSA, Mario. Zelena hiša, (Ljudska knjiga, 110). V Ljubljani: Prešernova družba, 1970. 439 str. [COBISS.SI-ID 2572033]

366. DEFOE, Daniel. Zgode in nezgode znamenite Moll Flanders ..., (Svetovni klasiki). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 353 str. [COBISS.SI-ID 6207745]

367. PISCHEL, Gina. Zgodovina umetnosti : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, uporabna umetnost. [Ponatis]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 3 zv. (237; 238; 239) str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12122427]

368. CHÉREL, Alphonse. Angleško brez težav, (Metoda "Assimil"). 2. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. XV,538,[I] str. [COBISS.SI-ID 181555]

369. CRONIN, Archibald Joseph. Hiša labodov : roman, (Svet v knjigi, 103). Maribor: Obzorja, 1971. 332 str. [COBISS.SI-ID 5424897]

370. CHÉREL, Alphonse. Italijansko brez težav, (Metoda Assimil). Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. VI, 428 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6766337]

371. NABOKOV, Vladimir Vladimirovič. Lolita, (Prizma, 35). 1971; Maribor: Obzorja. 407 str. [COBISS.SI-ID 3077377]

372. CHÉREL, Alphonse. Nemško brez težav, (Metoda Assimil). Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. VIII, 440 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6586113]

373. DIDEROT, Denis. Rameaujev nečak. Paradoks o igralcu, (Knjižnica Kondor, 122). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1971. 157 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15474944]

374. DIDEROT, Denis. Rameaujev nečak. Paradoks o igralcu, (Knjižnica Kondor, 122). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1971. 158 str., z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 2807041]

375. GAISER, Gerd. Smrti zapisana jata : roman, (Ljudska knjiga, 117). V Ljubljani: Prešernova družba, 1971. 298 str. [COBISS.SI-ID 793374]

376. MICHENER, James Albert. Vrnitev v otoški raj, (Svet v knjigi, 90). Maribor: Obzorja, 1971. 624 str. [COBISS.SI-ID 721182]

377. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1971. 381 str. [COBISS.SI-ID 5851905]

378. BERTON, Pierre. Zlata mrzlica, (Svet v knjigi, 89). Maribor: Obzorja, 1971. 566 str. [COBISS.SI-ID 631607]

379. GUILLOT, René. Bela griva, (Biseri). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 85 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 358942]

380. RACINE, Jean. Britanik : tragedija, (Zbirka 111 dram, 2). Ljubljana: Scena, 1972. 76 str. [COBISS.SI-ID 704820]

381. STRINDBERG, Avgust. Gospodična Julija : naturalistična tragedija, (Zbirka 111 dram, 1). Ljubljana: Scena, 1972. 115 str. [COBISS.SI-ID 624695]

382. MODER, Janko (ur.). Janko in Metka. Žabji Kralj. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56909569]

383. JENSEN, Axel. Joakim : roman, (Ljudska knjiga, 122). Ljubljana: Prešernova družba, 1972. 219 str. [COBISS.SI-ID 811550]

384. PAVLOVIĆ, Živojin. Kajn in Abel : alegorija, (Levstikov hram). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1972. 230 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 791070]

385. HEINRICH, Willi. Metuljčki ne jokajo : roman, (Moderni roman, [35]). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972. 457 str. [COBISS.SI-ID 2272001]

386. MODER, Janko (ur.). Obuti maček. Bratec in sestrica. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56909825]

387. MAY, Karl. Old Shatterhand, (Serija Karl May). Zagreb: Naša djeca, 1972. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5132185]

388. POTTER, John Deane. Pacifiški admiral : življenje Isoroka Jamamota, (Svet v knjigi, 112). Maribor: Obzorja, 1972. 501 str., pril. [COBISS.SI-ID 830263]

389. EKSTRÖM, Per Olof. Plesala je eno poletje : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1972. 300 str. [COBISS.SI-ID 511036]

390. BUCK, Pearl S.. Potonika : roman. Ljubljana: Prešernova družba, 1972. 343 str. [COBISS.SI-ID 7512833]

391. MODER, Janko (ur.). Rdeča kapica. Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56910337]

392. MAY, Karl. Sin lovca na medvede, (Serija Karl May). Zagreb: Naša djeca, 1972. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5131929]

393. MODER, Janko (ur.). Sneguljčica. Botra zima. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56910593]

394. GOTTSCHALK, Louis Reichenthal, MAC KINNEY, Loren C., PRITCHARD, Earl Hampton. Temelji sodobnega sveta, (Zgodovina človeštva, knj. 4). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972-1974. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 23414272]

395. KNITTEL, John. Terra magna : roman iz severne Afrike, (Svet v knjigi, 114; 115). Maribor: Obzorja, 1972. 2 zv. (485; 428 str.). [COBISS.SI-ID 655134]

396. MODER, Janko (ur.). Volk in seden kozličkov. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1972. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56910849]

397. CHÉREL, Alphonse. Angleško brez težav, (Metoda "Assimil"). 2. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973. XV, 538 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18967296]

398. SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič. Avgust štirinajstega : 10.-21. avgusta po starem koledarju, (Levstikov hram). [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1973. 2 zv. (347, 325 str.). [COBISS.SI-ID 781854]

399. HANSSON, Per. Čeprav nam vzamejo življenje : saga o Morsetovi družini. [Ljubljana]: Borec, 1973. 260 str., [7] f. ilustr. pril., [1] zvd. [COBISS.SI-ID 634654]

400. TAGORE, Rabindranath. Darovanjke, (Nobelovci, 7). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 482 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7894785]

401. BERGER, John. G. : roman, (Svet v knjigi, 121). Maribor: Obzorja, 1973. 422 str. [COBISS.SI-ID 874782]

402. BÖLL, Heinrich. In ni rekel niti besede : roman, (Nobelovci, 8). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 466 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7897601]

403. KOPITAR, Jernej, ČOP, Matija, KOS, Janko (ur.). Izbrano delo, (Zbirka Naša beseda). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. 228 str., 2 pril. [COBISS.SI-ID 1141534]

404. LEONOV, Leonid Maksimovič. Jazbeci, (Zbirka Sto romanov, 66). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 417 str. [COBISS.SI-ID 3615233]

405. BÖLL, Heinrich. Kje si bil, Adam? : roman, (Knjižna zbirka Ljudska knjiga, 129). V Ljubljani: Prešernova družba, 1973. 198 str. [COBISS.SI-ID 813598]

406. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. D. 1, Jesen : roman, (Nobelovci, 1). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 261 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7874817]

407. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. D. 2, Zima : roman, (Nobelovci, 2). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 287 str. [COBISS.SI-ID 7879681]

408. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. D. 3, Pomlad : roman, (Nobelovci, 3). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 354 str. [COBISS.SI-ID 7883265]

409. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. D. 4, Poletje : roman, (Nobelovci, 4). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 314 str. [COBISS.SI-ID 7886337]

410. MOLIERE. Ljubezen-zdravnik. Ljudomrznik. Zdravnik po sili. Amfitrion. George Dandin. Skopuh, (Dela, 3). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 349 str., avtorj. slika. [COBISS.SI-ID 19101184]

411. CHÉREL, Alhonse. Nemško brez težav, (Metoda "Assimil"). 3. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973. VIII, 440 str. [COBISS.SI-ID 18968064]

412. DIEKMANN, Miep. Padu je nor, (Knjižnica Sinjega galeba, 172). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 419358]

413. MODER, Janko (ur.). Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56912385]

414. MODER, Janko (ur.). Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56914177]

415. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56878081]

416. MODER, Janko (ur.). Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56913665]

417. ANGLADE, Christiane, HELENBRAND, Lucie, KORACH, Odette, VANDIER, Charlotte, MONLAÜ, Simonne, MONLAÜ, Georges. Velika ilustrirana otroška enciklopedija. Beograd: Beograjski založniško-grafični zavod, 1973. 3 zv. (188; 186; 185 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 608030]

418. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela, Venera in Adonis, Lukrecija, Tožba zaljubljene, Zaljubljeni romar, Pesmi na razne napeve, Feniks in grlica, (Zbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 561 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 2654773]

419. HILDESHEIMER, Wolfgang. Žrtev Helena : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1973]. 37 f. [COBISS.SI-ID 57819904]

420. BAUM, Lyman Frank. Čarovnik iz Oza, (Moja knjižnica, letnik 5, knjiga 3). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 171 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2009608]

421. BAUM, Lyman Frank. Čarovnik iz Oza, (Moja knjižnica, Razred 3, letn. 5, knj. 5). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 171 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3995137]

422. WHITE, Patrick. Na ognjenem vozu : roman, (Nobelovci, 15, 16). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1974. 2 zv.(306,379 str.). [COBISS.SI-ID 99638]

423. BARRIE, James Mathew. Peter Pan v Kensingtonskem parku, (Moja knjižnica, 20, letnik 5, knjiga 2). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1488392]

424. MODER, Janko (ur.). Pikapokec. [Zagreb: Naša djeca, 1974]. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3579678]

425. UNDSET, Sigrid. Pomlad. Murska Sobota: Pomurska založba, 1974. 370 str. [COBISS.SI-ID 8099585]

426. GREENE, Graham. Potovanja s teto : roman, (Ljudska knjiga, 130). V Ljubljani: Prešernova družba, 1974. 318 str. [COBISS.SI-ID 749086]

427. ALBRECHTSEN, Peter. Povabljenca. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, [1974?]. 32 f. [COBISS.SI-ID 2047091]

428. KAVERIN, Veniamin Aleksandrovič. Pred ogledalom : roman v pismih. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974. 308 str. [COBISS.SI-ID 816158]

429. MODER, Janko (ur.). Princeska na grahu. [Zagreb: Naša djeca, 1974]. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3577630]

430. DYGAT, Stanisław. Slovo, (Amfora). [V Ljubljani]: Državna založba Slovenije, [1974]. 188 str. [COBISS.SI-ID 768030]

431. NIETZSCHE, Friedrich. Tako je dejal Zaratustra : knjiga za vse in za nikogar, (Filozofska knjižnica, 15). Ljubljana: Slovenska matica, 1974. 343 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1886977]

432. MITCHELL, Margaret. V vrtincu : roman, (Svet v knjigi, 126, 127). 3. izd. Maribor: Obzorja, 1974. 2 zv. [COBISS.SI-ID 346369]

433. SIMMEL, Johannes Mario. Včasih je tudi jokati užitek : roman, (Zbirka Mozaik). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1974. 2 zv. [COBISS.SI-ID 8148225]

434. SIENKIEWICZ, Henryk. Z ognjem in mečem, (Izbrana dela Heryka Sienkiewicza I-II). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974. 2 zv. (453, 438 str.). [COBISS.SI-ID 897054]

435. HAMSUN, Knut. Ženske pri vodnjaku : roman, (Nobelovci, 13). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1974. 446 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7876865]

436. Bolečine v trebuhu : sodobne nizozemske novele. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 286 str. [COBISS.SI-ID 30688769]

437. JOHNSON, Eyvind. Čas njegove milosti : roman, (Nobelovci, 23). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 571 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7881217]

438. TAGORE, Rabindranath. Darovanjke, (Nobelovci, 7). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 482 str., [1] f. pril., av. portret. [COBISS.SI-ID 8340790]

439. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Doktor Živago. 5. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 614 str. [COBISS.SI-ID 789022]

440. DELEDDA, Grazia. Elias Portolu, (Nobelovci, 20). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 364 str., [1] f. [COBISS.SI-ID 24803841]

441. KAWABATA, Yasunari. Glas gore : roman, (Nobelovci, [21]). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 349 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880193]

442. BUNIN, Ivan Alekseevič. Gramatika ljubezni in druge novele, (Nobelovci, 22). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 365 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880705]

443. BÖLL, Heinrich. In ni rekel niti besede : roman, (Nobelovci, 8). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 466 str., [l] f.pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1883678]

444. JOKOMITSU, Akira. In ti, Hiroši? : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, [1975]. 26 f. [COBISS.SI-ID 961883]

445. CHÉREL, Alphonse. Italijansko brez težav, (Metoda "Assimil"). 2. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975. VI,428 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4437305]

446. SIENKIEWICZ, Henryk. Izbrana dela Henryka Sienkiewicza. 11., Brez dogme. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. 418 str. [COBISS.SI-ID 6228225]

447. FABRICIUS, Johan. Kapitan Bontekoe in njegovi mornarčki, (Odisej). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 2 zv. (348; 332 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 358430]

448. MARINKOVIĆ, Ranko. Kiklop, (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 2 zv. (375; 364 str.). [COBISS.SI-ID 8730625]

449. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje : roman. [Del 1, Jesen], (Nobelovci, 1). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 261 str., [1] f. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 3064094]

450. REYMONT, Władysław Stanisław, MODER, Janko (ur.). Kmetje : roman. [Del. 4, Poletje], (Nobelovci, 4). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 314 str. [COBISS.SI-ID 3065118]

451. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje : roman. [D. 2, Zima], (Nobelovci, 2). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 287 str. [COBISS.SI-ID 3064606]

452. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje : roman. [Del. 3, Pomlad], (Nobelovci, 3). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 354 str. [COBISS.SI-ID 3064862]

453. WHITE, Patrick. Na ognjenem vozu : roman, (Nobelovci, 15,, 16). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 2 zv. (306; 379 str.). [COBISS.SI-ID 11423282]

454. CHÉREL, Alphonse. Nemško brez težav, (Metoda "Assimil"). 4. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975. VIII, 439 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 694]

455. SIENKIEWICZ, Henryk. Novele. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. 413 str. [COBISS.SI-ID 871966]

456. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1975. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56889857]

457. EKSTRÖM, Per Olof. Plesala je eno poletje : roman. 2. izdaja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1975. 300 str. [COBISS.SI-ID 8825601]

458. KIPLING, Rudyard. Pogumni kapitani : povest z Velikih sipin, (Knjižnica Biseri). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 228 str., [6] f. pril. [COBISS.SI-ID 434718]

459. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis, (Izbrana dela, 9). Ponat. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. 605 str. [COBISS.SI-ID 6232065]

460. ČIVILIHIN, Vladimir, ANNENSKI, Isidor. Srebrni tiri : radijska igra : po povesti istega avtorja z istim naslovom. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, [1975]. 30 f. [COBISS.SI-ID 961627]

461. PRZYMANOWSKI, Janusz. Štirje tankisti in pes. Ljubljana: Borec, 1975. 298 str., [8] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 879902]

462. TSARO-WIWA, Ken. Tranzistor : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1975]. 25 str. [COBISS.SI-ID 963675]

463. MARTINSON, Harry. V Indijo Koromandijo, (Nobelovci, 19). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 332 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7879169]

464. SIMMEL, Johannes Mario. Včasih je tudi jokati užitek : roman, (Mozaik). 2. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 2 zv. (381, 777 str.). [COBISS.SI-ID 735262]

465. HAMSUN, Knut. Ženske pri vodnjaku : roman, (Nobelovci, 13). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 446 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1819422]

466. MÜLLER, Heiner. Cement. Ljubljana: SNG Drama Ljubljana, 1976. 91 str. [COBISS.SI-ID 1895771]

467. BUCK, Pearl Sydenstricker. Dobra zemlja, (Izbrana dela Pearl S. Buck). Maribor: Obzorja, 1976. 335 str. [COBISS.SI-ID 9807873]

468. BUCK, Pearl Sydenstricker. Dobra zemlja, (Izbrana dela Pearl S. Buck). Maribor: Obzorja; Ljubljana: Svet knjige, 1976. 335 str. [COBISS.SI-ID 21043201]

469. GHELDERODE, Michel de. Escurial. [S. l.: s. n., 197?]. 9 str. [COBISS.SI-ID 1974363]

470. DEAKIN, Frederick William Dampier. Gora trdnjava. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 313 str., 22 str. pril., [1] f. zvd. [COBISS.SI-ID 707870]

471. HAGERUP, Helge. Harrisu zaupamo : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, [1976?]. 24 f. [COBISS.SI-ID 2082931]

472. ANDRIĆ, Ivo. Hiša na samem in druge novele, (Zbrano delo, 15). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 236 str. [COBISS.SI-ID 924958]

473. AGNON, Samuel Joseph. Izbrane novele, (Nobelovci, 29). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1976. 350 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7883009]

474. ANDRIĆ, Ivo. Jelena, ženska, ki je ni, (Zbrano delo, 7). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 260 str. [COBISS.SI-ID 924190]

475. ZENKER, Helmut. Kassbach ali vsesplošno zanimanje za morske prašičke : roman. Ljubljana: Borec, 1976. 187 str. [COBISS.SI-ID 1572638]

476. AESOPUS. Lisica in orel. Zagreb: Naša djeca, 1976. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2711444]

477. TURGENEV, Ivan Sergeevič. Lovčevi zapiski, (Knjižnica Kondor, 159). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1976. 159 str. [COBISS.SI-ID 2817025]

478. ROLLAND, Romain. Miklavž Breugnon, (Nobelovci, 28). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1976. 550 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7882753]

479. ANDRIĆ, Ivo. Nemirno leto, (Zbrano delo, knj. 5). [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1976. 375 str. [COBISS.SI-ID 20003128]

480. UNDSET, Sigrid. Olav Audunov sin : zgodovinski roman v dveh delih (štirih knjigah), (Nobelovci, 24, 25, 26, 27). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1976. 4 zv. [COBISS.SI-ID 32894721]

481. ANDRIĆ, Ivo. Omerpaša Latas, (Zbrano delo, 16). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 324 str. [COBISS.SI-ID 925214]

482. ANDRIĆ, Ivo. Otroci, (Zbrano delo, 9). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 260 str. [COBISS.SI-ID 924446]

483. MEISSNER, Hans Otto. Sorge : roman na podlagi resničnih dogodkov. Ljubljana: Borec, 1976. 300 str. [COBISS.SI-ID 1398558]

484. SIMMEL, Johannes Mario. Včasih je tudi jokati užitek : roman, (Mozaik). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1976. 2 zv. (381, 777 str.). [COBISS.SI-ID 648503]

485. ANDRIĆ, Ivo. Znamenja, (Zbrano delo, 8). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 373 str. [COBISS.SI-ID 923678]

486. ANDRIĆ, Ivo. Žeja, (Zbrano delo, 6). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976. 309 str. [COBISS.SI-ID 1855518]

487. LEBOVIĆ, Đorđe, OBRENOVIĆ, Aleksandar, MATKOVIĆ, Marijan, ČAŠULE, Kole. Drame, (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 363 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 20104199]

488. CARPENTIER, Alejo. Eksplozija v katedrali : stoletje rasvetljenstva : roman, (Zbirka Mostovi). Murska Sobota: Pomurska založba, 1977. 461 str. [COBISS.SI-ID 798750]

489. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Igralec in njegovo delo. Del 1, Delo s seboj med ustvarjalnim procesom doživljanja : dnevnik učenca I, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 72). Ljubljana: Mestno gledališče, 1977. 311 str. [COBISS.SI-ID 2257665]

490. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Igralec in njegovo delo. Del 1, Delo s seboj med ustvarjalnim procesom doživljanja : dnevnik učenca II, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 73). Ljubljana: Mestno gledališče, 1977. 339 str., [16] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2759944]

491. SIMMEL, Johannes Mario. Kje je tvoj brat Abel. 2. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1977. 652 str. [COBISS.SI-ID 9871873]

492. MODER, Janko (ur.). Mezinčica. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56908033]

493. GJELLERUP, Karl Adolph. Mlin na griču : roman v petih knjigah, (Nobelovci, 39). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1977. 453 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7886081]

494. RYUM, Ulla. Na en sam dan : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo kulturno-umetniških oddaj, [1977?]. 24 f. [COBISS.SI-ID 1971059]

495. KRLEŽA, Miroslav. Novele. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 (tiskano 1978). 299 str. [COBISS.SI-ID 22688775]

496. ČINGO, Živko. Paskvelija, (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 290 str. [COBISS.SI-ID 24637191]

497. MODER, Janko (ur.). Peter Pan. Zagreb: Naša djeca, 1997. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 43732]

498. MACLEAN, Alistair. Polarna postaja Zebra : roman o vohunih pod arktičnim ledom, (Žepna knjiga). Ljubljana: Borec, 1977. 244 str. [COBISS.SI-ID 637470]

499. EUCKEN, Rudolf. Smisel in vrednost življenja, (Nobelovci, 38). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1977. 312 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7885825]

500. MODER, Janko (ur.). Sveto pismo nove zaveze, Evangeliji in Apostolska dela. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1977. 397 str. [COBISS.SI-ID 657411]

501. ŠOLOHOV, Mihail Aleksandrovič. Tihi Don : roman v štirih knjigah, (Nobelovci, 32; 33; 34; 35). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1977. 4 zv. (442 str., [1] f. pril.; 420; 456; 545 str.). [COBISS.SI-ID 7884289]

502. STRINDBERG, August. Tri drame, (Knjižnica Kondor, 168). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1977. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2819329]

503. ŠĆEPANOVIĆ, Branimir. Usta, polna prsti, (Zbirka Krog). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 275 str. [COBISS.SI-ID 737566]

504. ANDRIĆ, Ivo. Znamenja ob poti, (Zbrano delo, knj. 14). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977. 546 str. [COBISS.SI-ID 6562873]

505. CRONIN, Archibald Joseph. Zvezde gledajo z neba, (Svet v knjigi, 162; 163). Maribor: Obzorja, 1977. 2 zv. (371; 380 str.). [COBISS.SI-ID 862238]

506. JOHNSON, Eyvind. Čas njegove milosti : roman, (Nobelovci, 23). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 571 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7881473]

507. JONSON, Ejvind. Čas njegove milosti : roman, (Nobelovci, 23). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 571 str., [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22636295]

508. DAISNE, Johan. Človek, ki se je dajal na kratko striči : roman, (Mostovi, Mostovi s Flamci). Murska Sobota: Pomurska založba, 1978. 286 str. [COBISS.SI-ID 11862023]

509. TAGORE, Rabindranath. Darovanjke, (Nobelovci, 7). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 483 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7895041]

510. TAGORE, Rabindranath. Darovanjke. Gora : roman, (Nobelovci, 7). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 482 str., [1] sl. autora. [COBISS.SI-ID 12080135]

511. SELIMOVIĆ, Meša. Derviš in smrt, (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 549 str. [COBISS.SI-ID 11172097]

512. GARCÍA LORCA, Federico. Donja Rosita : ali Kaj pravijo rože. Ljubljana: MGL, [1978]. 55 f. [COBISS.SI-ID 35059]

513. DELEDDA, Grazia. Elias Portolu, (Nobelovci, 20). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 364 str. [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22548487]

514. KAVABATA, Jasunari. Glas gore : roman, (Nobelovci, 21). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 349 str., [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22635015]

515. KAWABATA, Yasunari. Glas gore : roman, (Nobelovci, 21). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 349 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880449]

516. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Gospodar in hlapec in druge povesti, (Izbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. 300 str. [COBISS.SI-ID 11567367]

517. BUNIN, Ivan Alekseevič. Gramatika ljubezni in druge novele, (Nobelovci, 22). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 365 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880961]

518. BEL, Hajnrih. In ni rekel niti besede : roman. Hiša brez varuhov : roman, (Nobelovci, 8). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 466 str., [1] sl. aut. [COBISS.SI-ID 12085511]

519. BÖLL, Heinrich. In ni rekel niti besede : roman, (Nobelovci, 8). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 466 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7897857]

520. SHAW, Bernard. Kandida, (Nobelovci, 41). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 463 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7887105]

521. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Kavkaške povesti, (Izbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. 423 str. [COBISS.SI-ID 1095710]

522. REYMONT, Władisław Stanisław. Kmetje : roman, (Nobelovci, 1, 2, 3, 4). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 4 zv. (261; 287; 354; 314 str.). [COBISS.SI-ID 12093447]

523. RIBEIRO, Aquilino. Ko volkovi tulijo : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi s Portugalsko). Murska Sobota: Pomurska založba, 1978. 390 str. [COBISS.SI-ID 11051009]

524. RIBEIRU, Akilinu. Ko volkovi tulijo : roman, (Mostovi, Mostovi s Portugalsko). Murska Sobota: Pomurska založba, 1978. 390 str. [COBISS.SI-ID 11863815]

525. Motovilka. Zagreb: Naša djeca, 1978. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 5239776]

526. FERNÁNDEZ, Fernando, MIRALLES, José Maria. Nevarnosti okoli nas, (Znanost in pustolovčina). [1.izd.]. Beograd; Zagreb: Medicinska knjiga; Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, 1978. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1722910]

527. EKSTRÖM, Per Olof. Plesala je eno poletje : roman, (Petdeset najlepših po izboru bralcev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 374 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12402439]

528. FERNÁNDEZ, Fernando. Potovanje v neznani svet žuželk : mravlje in čebele, (Znanost in pustolovščina). Beograd; Zagreb: Medicinska knjiga; Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, 1978. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5087545]

529. FERNÁNDEZ, Fernando. Skrivnosti človeškega telesa, (Znanost in pustolovščina). 1. izd. Beograd; Zagreb: Medicinska knjiga; Novi Sad, 1978. 59 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 18121985]

530. Tito na Kitajskem. Beograd: Jugoslovenska revija: Vuk Karadžić; Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7930425]

531. ANDRIĆ, Ivo. Umetnik in njegovo delo, (Zbrano delo, 13). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. 359 str. [COBISS.SI-ID 924702]

532. LAGERKVIST, Pär Fabian. V gosteh pri resničnosti, (Nobelovci, 45). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 513 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7888129]

533. MARTINSON, Hari. V Indijo Karamandijo, (Nobelovci, 19). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 332 str., [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22638343]

534. MARTINSON, Harry. V Indijo Koromandijo, (Nobelovci, 19). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 332 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7879425]

535. ASTURIAS, Miguel Ángel. Zeleni papež : roman, (Nobelovci, 43). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 421 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7887617]

536. ANDRIĆ, Ivo. Zgodovina in legenda, (Zbrano delo, 12). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. 256 str. [COBISS.SI-ID 925470]

537. FAULKNER, William. Absalom, Absalom!, (Nobelovci, 55). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 398 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7890945]

538. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Besi : roman v treh delih. 2. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979. 722 str. [COBISS.SI-ID 4502273]

539. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Drame, (Izbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979. 430 str. [COBISS.SI-ID 13945607]

540. BULATOVIĆ, Miodrag. Heroj na oslu, (Beseda sobodnih jugoslavenskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 575 str., [1] sl. autora. [COBISS.SI-ID 12655111]

541. GREENE, Gerald. Holokavst : rodomor : [roman], (Zbirka Pesti). Murska Sobota: Pomurski založba: Pomurski tisk, 1979. 526 str. [COBISS.SI-ID 99383]

542. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Idiot : roman v štirih delih. 2. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979. 661 str. [COBISS.SI-ID 14257159]

543. HADŽIĆ, Fadil. Kraljestvo smeha. Zagreb: Naša djeca, 1979. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8167481]

544. KRÜSS, James. Lisjak Zvitorepec, (Radijska igra za otroke). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [197-?]. 1 zvočna kaseta, stereo. [COBISS.SI-ID 14317371]

545. WHITE, Patrick. Na ognjenem vozu : roman, (Nobelovci, 15,, 16). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 2 zv. (306, [1] f. pril. ; 379 str.). [COBISS.SI-ID 7877889]

546. IBSEN, Henrik. Nora : Igra v treh dejanjih = Hiša za lutke. [Nova Gorica: Primorsko dramsko gledališče, 1979]. 104 f. [COBISS.SI-ID 40691]

547. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Polikuška in druge povesti, (Izbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979. 352 str. [COBISS.SI-ID 13945095]

548. LEHMANN, Johannes. Poročilo o Jezusu : nova dognanja o življenju Jezusa iz Nazareta : [kumranski rokopisi in nova dognanja o Jezusovem življenju], (Žepna knjiga). [Ljubljana]: Cankarjeva založba, 1979. 181 str. [COBISS.SI-ID 1615363]

549. BJORNSON, Bjornstjerne. Povesti in črtice, (Nobelovci, 53). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 434 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 24755457]

550. GEORGIEVSKI, Taško. Rdeči konj, (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 185 str.,, avt. slika. [COBISS.SI-ID 12656391]

551. BENAVENTE, Jacinto. Sobotna noč : odrski roman v petih slikah, (Nobelovci, 52). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 334 str., avtorj. slika. [COBISS.SI-ID 7890433]

552. SINGER, Isaac Bashevis. Sovražnice, zgodba o ljubezni, (Nobelovci, 51). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 526 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7890177]

553. DOSTOJEVSKI, Fjodor Mihajlovič. Stepančikovo in njegovi prebivalci : iz zapiskov neznanca. 2. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979. 549 str. [COBISS.SI-ID 15806983]

554. SONTANI, Utuj Tatang. Tambera : roman, (Mostovi, Mostovi z Indonezijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1979. 383 str. [COBISS.SI-ID 11420929]

555. SIENKIEWICZ, Henryk. Zgodnje novele, (Nobelovci, 49). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 388 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7889153]

556. VESTBERG, Per. Zračna kletka, (Nova obzorja, 112). Maribor: Obzorja, 1979. 486 str. [COBISS.SI-ID 14664455]

557. HAMSUN, Knut. Ženske pri vodnjaku : roman, (Nobelovci, 13). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 446 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7877121]

558. FASSEL, Pierre. Človeško telo, (Sova, 3). Beograd: Delta press, 1980. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5106233]

559. CORTÁZAR, Julio. Dobitniki : roman, (Mostovi). Murska Sobota: Pomurska založba, 1980. 559 str. [COBISS.SI-ID 15689472]

560. CORTÁZAR, Julio. Dobitniki : roman, (Mostovi, Mostovi z Argentino). Murska Sobota: Pomurska založba, 1980. 559 str. [COBISS.SI-ID 4876289]

561. KORTASAR, Hulio. Dobitniki : roman, (Mostovi, Mostovi z Argentino). Murska Sobota: Pomurska zalaožba, 1980. 559 str. [COBISS.SI-ID 15257351]

562. BUCK, Pearl Sydenstricker. Dobra zemlja, (Nobelovci, 57). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 381 str., [1] f. z avtoričino sl. [COBISS.SI-ID 15592192]

563. DEAKIN, Frederick William Dampier. Gora trdnjava, (Žepna knjiga). 1. izd. v Žepni knjigi. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980. 382 str. [COBISS.SI-ID 15791872]

564. ELITI, Odisej. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 59). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 242 str., [1] fotogr. sa autor. sl. [COBISS.SI-ID 16004871]

565. ELITIS, Odiseas. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 59). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 242 str., [1] f. z avtorjevo sl. [COBISS.SI-ID 16012288]

566. ELYTES, Odysseas. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 59). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 242 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7891713]

567. HEIDENSTAM, Carl Gustav Verner von. Karlinci : roman v dveh delih, (Nobelovci, 60). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 415 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 16736256]

568. HADŽIĆ, Fadil. Kraljestvo smeha. Zagreb: Naša djeca, 1980. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16710400]

569. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Kratka proza, (Nobelovci, 62). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 540 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7892737]

570. DALET, Roger. Le s prstom pritisnite, pa si sami ublažite svoje bolečine, (Medicina za vsakega). Beograd; Zagreb: Medicinska knjiga, 1980. VIII, 157 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15777792]

571. GRASS, Günter. List : roman, (Zbirka Modra ptica). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980. 2 zv. (421; 422 str.). [COBISS.SI-ID 11810561]

572. Medved in lisica : hrvaška ljudska basen. Zagreb: Naša djeca, 1980. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18523392]

573. MUGGERIDGE, Malcolm. Nekaj lepega za Boga : (Mati Terezija iz Kalkute), (Resnica in življenje, 12). [2. izd.]. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1980. 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18820864]

574. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. O umetnosti in družbi, (Izbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980. 523 str. [COBISS.SI-ID 21997568]

575. VITEZ, Grigor. Ogledalce. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22228736]

576. LEHMANN, Johannes. Poročilo o Jezusu : nova dognanja o življenju Jezusa iz Nazareta, (Žepna knjiga). 2.izd.v Žepni knjigi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980. 181 str., [3] str. zvd. [COBISS.SI-ID 18131456]

577. HADŽIĆ, Fadil. Potovanje okoli sveta. Zagreb: Naša djeca, 1980. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16710912]

578. MONLAÜ, Simonne, MONLAÜ, Georges. Povej kaj je to ---, (Velika ilustrirana otroška enciklopedija, knj. 2). Zagreb: Globus, 1980. 189 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5892608]

579. MONLAÜ, Simonne, MONLAÜ, Georges. Povej, kaj je to..., (Velika ilustrirana otroška enciklopedija, 2). Zagreb: Globus, 1980. 189 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 18746880]

580. MONLAÜ, Simonne, MONLAÜ, Georges. Povej, kje je ---, (Velika ilustrirana otroška enciklopedija, 3). Zagreb: Globus, 1980. 188 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 18748672]

581. DISNEY, Walt. Racman Jaka praznuje Novo leto, (Sova, 8). Beograd: Delta-press, 1980. [16] str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4770105]

582. POGAČNIK, Jože (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.). Sodobni makedonski esej, (Sodobni jugoslovanski esej, 3), (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 697 str. [COBISS.SI-ID 5590528]

583. HADŽIĆ, Fadil. Sprta abeceda. Zagreb: Naša djeca, 1980. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16711168]

584. TIŠMA, Aleksandar. Uporaba človeka : roman, (Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 397 str., avtorj.sl. [COBISS.SI-ID 5589248]

585. WOUK, Herman. Vihre vojne : roman, (Nova obzorja, 116, 117). Maribor: Obzorja, 1980. 2 zv. (705, 733 str.). [COBISS.SI-ID 22366208]

586. WOUK, Herman. Vihre vojne : roman, (Nova Obzorja, 116, 117). Maribor: Obzorja, 1980. 2 zv. (705, 733 str.). [COBISS.SI-ID 3263489]

587. WOUK, Herman. Vihre vojne : roman. Knj. 1, (Nova obzorja, 116). Maribor: Obzorja, 1980. 705 str. [COBISS.SI-ID 16601607]

588. VOUK, Herman. Vihre vojne : roman. Knj. 2, (Nova obzorja, 117). Maribor: Obzorja, 1980. 733 str. [COBISS.SI-ID 16619527]

589. DALLET, Robert. Zanimivosti iz živalskega sveta, (Sova, 2). Beograd: Delta press, 1980. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4676665]

590. RODOREDA, Merce. Demantni trg : roman. [Murska Sobota]: Pomurska založba, 1981. 246 str. [COBISS.SI-ID 20287232]

591. RODOREDA, Merce. Demantni trg : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi s Katalonijo). Ljubljana: Pomurska založba, 1981. 246 str. [COBISS.SI-ID 6383800]

592. RODOREDA, Merse. Demantni trg : roman. Ljubljana: Pomurska založba, 1981. 246 str. [COBISS.SI-ID 18295815]

593. MIŁOSZ, Czesław. Dolina Isse, (Nobelovci, 65). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1981. 556 str., [1] f. pril. z avtor. sl. [COBISS.SI-ID 7893505]

594. TWOHY, Robert, NIED, Wolfgang. Glavca, glavca : kriminalka z Zlatega zahoda. Ljubljana: Radiotelevizija, [1981]. 24 f. [COBISS.SI-ID 22084864]

595. AESOPUS. Lakomni pes. Zagreb: Naša djeca, 1981. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3271737]

596. AESOPUS. Lisica in orel. Zagreb: Naša djeca, 1981. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3272505]

597. AESOPUS. Lisica in štorklja. Zagreb: Naša djeca, 1981. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3272761]

598. LAWRENCE, David Herbert. Ljubimec gospe Chatterleyeve : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1981. 441 str. [COBISS.SI-ID 18105856]

599. REMARQUE, Erich Maria. Na Zahodu nič novega. Maribor: Obzorja, 1981. 200 str. [COBISS.SI-ID 12350465]

600. IVELJIĆ, Nada. Pipo. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5871929]

601. ŠKRINJARIĆ, Sunčara. Plesna obleka rumenega regrata. in Nezadovoljna pikapolonica. Zagreb: Naša djeca, 1981. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 21864704]

602. LAGERLÖF, Selma. Prstan Löwensköldov, (Nobelovci, 66). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1981. 692 str., [1] f. z avtoričino sl. [COBISS.SI-ID 7893761]

603. ŠKRINJARIĆ, Sunčara. Slon v mestu. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 21865728]

604. ŠĆEPANOVIĆ, Branimir. Usta, polna prsti = (Usta puna zemlje) : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1981]. 21 f. [COBISS.SI-ID 21831936]

605. AESOPUS. Volk in jagnje, (Slikanice Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1981. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4056320]

606. FELDES, Roderich. Vzrok nesreče : (parapsihološka radijska igra). Ljubljana: Radiotelevizija, [1981]. 29 f. [COBISS.SI-ID 16105984]

607. Z avtom na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4803633]

608. HAYMAN, Ronald. Za novo gledališče : nova gibanja po Beckettu, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 86). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1981. 406 str. [COBISS.SI-ID 2260993]

609. HAYMAN, Ronald. Za novo gledališče : nova gibanja po Beckettu, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 86). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1981. 406 str. [COBISS.SI-ID 5322752]

610. STRINDBERG, August. Zagovor blazneža, (Biografije). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. 335 str. [COBISS.SI-ID 21753856]

611. Zgodbe o živalih. Zagreb: Naša djeca, 1981. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 22411264]

612. JAMES, Henry. Dedinja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. 241 str. [COBISS.SI-ID 179230]

613. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Igralec in njegovo delo. Del 2, Delo s seboj med ustvarjalnim procesom utelešanja : dnevnik učenca III, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 89). Ljubljana: Mestno gledališče, 1982. 330 str. [COBISS.SI-ID 4137472]

614. Jajček tolovajček : ljudska basen. Zagreb: Naša djeca, 1982. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5889337]

615. MARTIN DU GARD, Roger. Jean Barois, (Nobelovci, 69). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 476 str., [1] f. z avtorjevo sl. [COBISS.SI-ID 7894529]

616. MATOŠEC, Milivoj. Lina - Lena. Zagreb: Naša djeca, 1982. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 304670]

617. HÄUSSLER, Hans. Morilec ne pozvoni : zabavna radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1982]. 37 f. [COBISS.SI-ID 29951232]

618. BECKETT, Samuel. Murphy, (Nobelovci, 68). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 398 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7894273]

619. Petelinček in miški : ukrajinska pravljica. Zagreb: Naša djeca, 1982. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 30382592]

620. BARRIE, James Matthew. Peter Pan, (Biseri). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. 274 str.,[9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3690553]

621. MATOŠEC, Milivoj. Poredni Valentin. Zagreb: Naša djeca, 1982. [13] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1378846]

622. SPITTELER, Carl. Poročnik Konrad, (Nobelovci, 71). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 302 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7895553]

623. O'NEILL, Eugene. Pred zajtrkom : igra v enem dejanju, (Nobelovci, 73). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 462 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7895809]

624. CANETTI, Elias. Slepitev : roman, (Nobelovci, 75). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 574 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7896321]

625. STYRON, William. Sophiejina odločitev, (Nova Obzorja, 121). Maribor: Obzorja, 1982. 729 str. [COBISS.SI-ID 323841]

626. SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič. Teliček in hrast : orisi literarnega življenja, (Nobelovci, 74). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 684 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7896065]

627. MITCHELL, Margaret. V vrtincu : roman, (Svet v knjigi, 193-195). [4. izd.]. Maribor: Obzorja, 1982. 3 zv. (399; 502; 559 str.). [COBISS.SI-ID 30048256]

628. Veliki in mali zajec : ljudska pravljica. Zagreb: Naša djeca, 1982. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4124729]

629. GUILLOT, René. Bela griva, (Biseri). [3. natis]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. 85 str., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3451193]

630. PUKEMA, Anneli. Eleonorina poslednja volja : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1983]. 20 f. [COBISS.SI-ID 37101568]

631. STEINBECK, John. Grozdi jeze, (Nobelovci, 82). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 614 str., [1] f. pril. z avtorjevo sliko. [COBISS.SI-ID 7898625]

632. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Igralec in njegovo delo. Del 2, Delo s seboj med ustvarjalnim procesom utelešanja : dnevnik učenca IV, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 90). Ljubljana: Mestno gledališče, 1983. 310 str. [COBISS.SI-ID 31534848]

633. BECKETT, Samuel. Konec igre. Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1983. [46] str. [COBISS.SI-ID 12531]

634. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Kratka proza, (Nobelovci, 80). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 299 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7898113]

635. LAWRENCE, David Herbert. Ljubimec gospe Chatterleyeve : roman. 2. izd. Murska Sobota: Pomurska založba, 1983. 441 str. [COBISS.SI-ID 13919489]

636. SILLANPÄÄ, Frans Eemil. Ljudje v kresni noči : epska serija, (Nobelovci, 77). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 443 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7896833]

637. Mala vila : ljudska pravljica. Zagreb: Naša djeca, 1983. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3057416]

638. PONTOPPIDAN, Henrik. Obljubljena dežela, (Nobelovci, 79). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 526 str., [1] f. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 7897345]

639. PANDURO, Leif. Oskar ali Zakon težnosti : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, 1983. 28 f. [COBISS.SI-ID 36607744]

640. KONJHODŽIČ, Munib. Otroci v prometu. [Zagreb]: "Naša djeca", 1983. 4 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 1163528]

641. JENSEN, Johannes Vilhelm. Padec kralja, (Nobelovci, 86). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 460 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 24118017]

642. MIHAILOVIĆ, Dragoslav. Petrijin venec. V Ljubljani: Prešernova družba, 1983. 340 str. [COBISS.SI-ID 771614]

643. ČOP, Matija. Pisma in spisi, (Knjižnica Kondor, 206). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1983. 228 str. [COBISS.SI-ID 402945]

644. MIŠIMA, Jukio. Pomladni sneg, (Zbirka Helikon). Murska Sobota: Pomurska založba, 1983. 487 str. [COBISS.SI-ID 22292487]

645. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Pripoved brodolomca, (Nobelovci, 81). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 124 str. [COBISS.SI-ID 7898369]

646. BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Ivana. Sonce in nevestica. Zagreb: Naša djeca, 1983. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4227385]

647. MEULENBELT, Anja. Sramu ni več : osebna zgodba. Murska Sobota: Pomurska založba, 1983. 396 str. [COBISS.SI-ID 14051585]

648. MEULENBELT, Anja. Sramu ni več : osebna zgodba, (Zbirka Mostovi). Murska Sobota: Pomurska založba, 1983. 396 str. [COBISS.SI-ID 2485302]

649. HAUPTMANN, Gerhart. Iz novel in dram, (Nobelovci, 85). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. 462 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7899393]

650. SEFÉRIS, Jorgos. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 88). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. 214 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7899905]

651. SAINT-JOHN PERSE. Izbrano delo, (Nobelovci, 84). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. 271 str., [1] f. pril. z avtorjevo sliko. [COBISS.SI-ID 7899137]

652. UNDSET, Sigrid. Jenny : roman. 3. izd. Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 393 str. [COBISS.SI-ID 14487809]

653. DOLENEC, Miroslav. Kaj misli lisica. [Zagreb]: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4798265]

654. IBSEN, Henrik. Ko se mrtvi prebudimo : Dramski epilog v treh dejanjih. [Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1984]. 71 f. [COBISS.SI-ID 40435]

655. ANDRIĆ, Ivo. Misel, ujeta v divjini : [izbrane novele], (Knjižnica Kondor, 217). Ljubljana, 1984: Mladinska knjiga. 204 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 404481]

656. ANDRIĆ, Ivo. Misel, ujeta v divjini : [izbrane novele], (Knjižnica Kondor, 217). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. 204 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3363641]

657. ŠPORER, Zlatko. Oh, ta matematika, (Presekova knjižnica, 16). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS, 1984. 226 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40014592]

658. ŠPORER, Zlatko. Oh, ta matematika, (Presekova knjižnica, 16). [Ponat.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, [1984 [i.e. 1986]. 226 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9456641]

659. COLLODI, Carlo. Ostržek. Zagreb: Naša djeca, 1984. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39459584]

660. MISHIMA, Yukio. Pomladni sneg, (Morje rodovitnosti, 1), (Helikon). Murska Sobota: Pomurska založba, 1983. 487 str. [COBISS.SI-ID 3262391]

661. RIBEIRO, Joao Ubaldo. Seržant Getúlio : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 190 str. [COBISS.SI-ID 22678535]

662. RIBEIRO, Joao Ubaldo. Seržant Getúlio : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi z Brazilijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 190 str. [COBISS.SI-ID 2566198]

663. MIHAILOVIĆ, Dragoslav. Škornježi : roman. Knj. 1., (Mostovi, mostovi s Srbijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 351 str. [COBISS.SI-ID 14407483]

664. MIHAILOVIĆ, Dragoslav. Škornježi : roman. Knj. 1., (Mostovi, Mostovi s Srbijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 351 str. [COBISS.SI-ID 22195463]

665. NIETZSCHE, Friedrich. Tako je govoril Zaratustra : knjiga za vse in za nikogar, (Filozofska knjižnica, zv. 15). 2. izd. Ljubljana: Slovenska matica, 1984. 454 str., [1] f. z avtorjevo sl. [COBISS.SI-ID 1887233]

666. BELIŠEV, Ivan. Trmasti mucek. [Zagreb]: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3783993]

667. WOUK, Herman. Vihre vojne, (Ljudje in vojna VI). Maribor: Obzorja, 1984. 2 zv. (654; 673 str.). [COBISS.SI-ID 861470]

668. WELCH, James. Zima v krvi, (Moj roman 84). Maribor: Obzorja, 1984. 160, [1] str. [COBISS.SI-ID 3813689]

669. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 303 str. [COBISS.SI-ID 15649793]

670. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 303 str. [COBISS.SI-ID 4357170]

671. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah, (Mostovi, Mostovi s Srbijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 303 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16027905]

672. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Igralčevo delo z vlogo. 1, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 99). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1985. 310 str. [COBISS.SI-ID 2264065]

673. KARLFELDT, Erik Axel. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 95). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 187 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7902209]

674. MANN, Thomas. Jožef in njegovi bratje, (Nobelovci, 89, 90, 91, 92). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 4 zv. [COBISS.SI-ID 29233153]

675. FAULKNER, William. Krik in bes, (Ameriški roman). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985. 340 str. [COBISS.SI-ID 771870]

676. AESOPUS. Lakomni pes, (Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1985. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3271993]

677. AESOPUS. Lisica in štorklja, (Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1985. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3273273]

678. MISTRAL, Frédéric. Mireja, (Nobelovci, 97). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 286 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7902465]

679. AESOPUS. Ostareli lev, (Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1985. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3273529]

680. TÖRNQVIST, Arne. Rekviem. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, [1985?]. 21 f. [COBISS.SI-ID 771187]

681. WOUK, Herman. Vojna in spomin, (Ljudje in vojna, 7). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1985. 3 zv. (443; 489; 418 str.). [COBISS.SI-ID 865566]

682. AESOPUS. Volk in jagnje, (Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1985. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3274297]

683. ANDRIĆ, Ivo. Znamenje ob poti : izbrane misli. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985. 148 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 118536]

684. ANDRIĆ, Ivo. Znamenje ob poti : izbrane misli. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985. 148 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12518459]

685. SAMANIEGO, Félix Maria. Basni 1 - 8. Sarajevo: Oslobođenje, 1986. 8 zv. [COBISS.SI-ID 1499422]

686. BAUM, Lyman Frank. Čarovnik iz Oza, (Zlata knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 172 str., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 16952833]

687. HARDY, Thomas. Čista ženska : Tess iz rodovine d'Urbervillov, (Zbirka Sto romanov). 2. natis. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1986. 483 str. [COBISS.SI-ID 16033537]

688. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Doktor Živago, (Sto romanov). 2. natis. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1986. 646 str. [COBISS.SI-ID 16699905]

689. ALLENDE, Isabel. Hiša duhov : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1986. 574 str. [COBISS.SI-ID 93493]

690. ALLENDE, Isabel. Hiša duhov : roman, (Mostovi, Mostovi s Čilom). Murska Sobota: Pomurska založba, 1986. 574 str. [COBISS.SI-ID 16640257]

691. STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič. Igralčevo delo z vlogo. 2, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 100). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1986. 322 str. [COBISS.SI-ID 2245633]

692. AESOPUS. Lakomni pes, (Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1986. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5005969]

693. FEMENIĆ, Stanislav. Mali pek. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5152825]

694. LAWRENCE, David Herbert. Mavrica : roman, (Klasiki). Murska Sobota: Pomurska založba, 1986. 553 str. [COBISS.SI-ID 5749305]

695. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Mladenič, (Zbirka Sto romanov). 2. nat. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1986. 2 zv. (403, 400 str.). [COBISS.SI-ID 16655361]

696. FEMENIĆ, Stanislav. Moja vas. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2115219]

697. AESOPUS. Ostareli lev, (Ezopove basni). Zagreb: Naša djeca, 1986. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 123708]

698. LORENZINI, Carlo. Ostržek. Zagreb: Naša djeca, 1986. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1026613]

699. BARRIE, James Matthew. Peter Pan, (Zbirka Zlata knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 285 str., [10] f. pril. [COBISS.SI-ID 124469]

700. MONLAÜ, Simonne, MONLAÜ, Georges. Povej, kaj je to ---, (Velika ilustrirana otroška enciklopedija, 2). Zagreb: Globus, tiskano 1986. 189 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 20452353]

701. SEPPÄLÄ, Juha. Primer profesorja Anderssona : (radijska igra). Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, [1986?]. 30 f. [COBISS.SI-ID 697203]

702. AMERONGEN, Martin van, LOHMANN, Marc. Smrtna postelja : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1986]. 48 f. [COBISS.SI-ID 6828800]

703. SAGAN, Carl. Stik : roman. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986. 447 str. [COBISS.SI-ID 642846]

704. FEMENIĆ, Stanislav. V bolnišnici. Zagreb: Naša djeca, 1986. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6712882]

705. FEMENIĆ, Stanislav. Veseli krojači. Zagreb: Naša Djeca, [1986]. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6569778]

706. SAUNDERS, James. Zadeva Flower : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, [1986]. 38 f. [COBISS.SI-ID 6838784]

707. DÖTTLING, Walter. Življenje in delo Primoža Trubarja : 1508-1586 : poročilo o verzih in slikah ob štiristoletnici smrti slovenskega reformatorja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1986. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10656007]

708. DÖTTLING, Walter. Življenje in delo Primoža Trubarja : 1508-1586 : poročilo v verzih in slikah ob štiristoletnici slovenskega reformatorja. Murska Sobota: Pomurska založba, 1986. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 250677]

709. SAMANIEGO, Félix María de. Basni. 1. izd. Sarajevo: Oslobođenje, 1987. 8 zv., barvne ilustr. ISBN 86-319-0120-2. ISBN 86-319-0132-6. ISBN 86-319-0097-4. ISBN 86-319-0109-1. ISBN 86-319-0121-0. ISBN 86-319-0133-4. ISBN 86-319-0098-2. ISBN 86-319-0110-5. [COBISS.SI-ID 1306370]

710. GORDIMER, Nadine. Burgerjeva hči, (Nova obzorja, 127). [1. izd.]. Maribor: Obzorja, 1987. 415 str. ISBN 86-377-0137-X. [COBISS.SI-ID 325377]

711. SINGER, Isaac Bashevis. Čarodej iz Lublina, (Nova obzorja, 136). [1. izd.]. Maribor: Obzorja, 1987. 214 str. ISBN 86-377-0194-9. [COBISS.SI-ID 3268609]

712. FASSEL, Pierre. Človeško telo, (Knjižnica Sova, 3). Beograd: Delta Press, 1987. [26] str., barvne ilustr. ISBN 86-333-0011-7. [COBISS.SI-ID 35076864]

713. PAVIĆ, Milorad, DEPOLO, Neda. Hazarski besednjak : radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, [1987?]. [17] f. [COBISS.SI-ID 776819]

714. HEMINGWAY, Ernest. Imeti ali ne : roman, (Zbirka Zakladnica uspešnic Prešernove družbe). Ljubljana: Prešernova družba, 1987. 230 str. [COBISS.SI-ID 1718274]

715. LEONOV, Leonid Maksimovič. Jazbeci, (Zbirka Sto romanov). 2. natis. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1987. 416 str. ISBN 86-361-0420-3. [COBISS.SI-ID 3706112]

716. Koliko je ura?. Zagreb: Naša djeca, 1987. <8> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3826688]

717. MATOŠEC, Milivoj. Lina - Lena. Zagreb: Naša djeca, 1987. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1235253]

718. BRINGSVARD, Tor Age. Luna otroštva : Gobi, prva od več knjig, (Zbirka Mostovi, Mostovi z Norveško). Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. 207 str. [COBISS.SI-ID 3840000]

719. FASSEL, Piere. Mala prometna šola za otroke, (Knjižnica Sova, 1). Beograd: Delta Press, 1987. [26] str., barvne ilustr. ISBN 86-333-0011-7. [COBISS.SI-ID 35076352]

720. LARSSON, Lars Gunnar, HEDMAN, Hardy. Moj prvi leksikon : A-Ž, (Minimedia). Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. 4 zv. (383 str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3703808]

721. LOVEID, Cecile. Na lepše : (radijska igra). Ljubljana: Radiotelevizija, 1987. 26 f. [COBISS.SI-ID 6837248]

722. MATOŠEC, Milivoj. Poredni Valentin. Zagreb: Naša djeca, 1987. [13] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 203831]

723. BRECHT, Bertolt. Umetnikova pot : spisi in zapiski o gledališču, liriki in romanu, filmu, fašizmu, kritiki, realizmu in formalizmu, diktaturi in miru in tako naprej. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1987. 516 str. ISBN 86-361-0388-6. [COBISS.SI-ID 21107713]

724. DALLET, Robert. Zanimivosti iz živalskega sveta, (Knjižnica Sova, 2). Beograd: Delta Press, 1987. [26] str., barvne ilustr. ISBN 86-333-0011-7. [COBISS.SI-ID 35076608]

725. VERDEL, Helena. Zgodovina slovenskega lutkarstva, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, 102). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1987. 371 str., [16] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 21883393]

726. SOYINKA, Wole. Aké : leta otroštva, (Nobelovci, 100). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1988. 333 str., [1] f. pril. ISBN 86-361-0426-2. [COBISS.SI-ID 22995969]

727. POLLACK, Ilse. Fernando Pessoa : od A do Z, (Zbirka mostovi, Mostovi s Portugalsko). [Murska Sobota]: Pomurska založba, 1988. LV str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5462786]

728. POLLACK, Ilse. Fernando Pessoa od A do Ž : posebna izdaja ob 100-letnici rojstva Fernanda Pessoe, (Zbirka Mostovi.Mostovi s Porgalsko). [Murska Sobota]: Pomurska založba, 1988. LV str., ilustr. [COBISS.SI-ID 153117]

729. LOBO ANTUNES, António. Hudiču v riti : roman, (Mostovi. Mostovi s Portugalsko). Murska Sobota: Pomurska založba, 1988. 239 str. [COBISS.SI-ID 7210752]

730. Koliko je ura?. Zagreb: Naša djeca, 1988. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38488320]

731. LARSSON, Lars Gunnar, HEDMAN, Hardy. Moj prvi leksikon : A - Ž, (Minimedia). 2. dopolnjena izd. Murska Sobota: Pomurska založba, 1988. 4 knj. (383 str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 760578]

732. NIETZSCHE, Friedrich. Onstran dobrega in zlega : predigra k filozofiji prihodnosti. H genealogiji morale : polemični spis, (Filozofska knjižnica, zv. 31). Ljubljana: Slovenska matica, 1988. 401 str. [COBISS.SI-ID 6682112]

733. COLLODI, Carlo. Ostržek. Zagreb: Naša djeca, 1988. [12] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-007-7. [COBISS.SI-ID 716290]

734. MARTIĆ, Anđelka (ur.). Veselo računanje. [Zagreb: Naša djeca, 1988]. [16] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-025-5. [COBISS.SI-ID 2554114]

735. GOLDING, William. Vidna tema, (Nova obzorja, 142). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1988. 323 str. ISBN 86-377-0374-7. [COBISS.SI-ID 2868226]

736. BRODSKIJ, Iosif Aleksandrovič. Nobelovsko predavanje. Sodobnost, 36, št. 3 (1988), str. 225-232. [COBISS.SI-ID 18602752]

737. LOPES, Baltazar. Chiquinho : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi s Kapverdskim otočjem). Murska Sobota: Pomurska založba, 1989. 254 str. [COBISS.SI-ID 15860480]

738. SAMANIEGO, Felix Maria de. Čevljar zdravnik. Kovač in pes. Mišji zbor. [Gora je rodila], (Fabulas, 4). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0109-1. [COBISS.SI-ID 7192578]

739. SHAKESPEARE, William. Hamlet danski princ, (Zbirka Klasiki). Murska Sobota: Pomurska založba, 1989. 145 str. [COBISS.SI-ID 6017538]

740. SHAKESPEARE, William. Hamlet, danski princ, (Zbirka Klasiki). Murska Sobota: Pomurska založba, 1989. 145 str. [COBISS.SI-ID 7881728]

741. BRODSKIJ, Iosif Aleksandrovič. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 101). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1989. 391 str., [1] f. z avtorj. sl. ISBN 86-361-0504-8. [COBISS.SI-ID 6714624]

742. SAMANIEGO, Felix Maria de. Jelen in studenec. Zajec in želva. Lisica in kozliček. Bolni jastreb, (Fabulas, 8). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0110-5. [COBISS.SI-ID 7185154]

743. Koliko je ura?. Zagreb: Naša djeca, 1989. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8286976]

744. SAMANIEGO, Felix Maria de. Košuta in jelenček. Lev, volk in lisica. Miši in maček. Kača in pila, (Fabulas, 5). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0121-0. [COBISS.SI-ID 7192322]

745. SAMANIEGO, Felix Maria de. Lev in lisica. Mucka s kraguljčki. Putka z zlatim jajcem. Osel in pujsek, (Fabulas, 3). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0097-4. [COBISS.SI-ID 7193858]

746. SAMANIEGO, Felix Maria de. Lisica in grozdje. Lepotica in ogledalo. Pastir in ovce. Lisica in kip. Muhe, (Fabulas, 1). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0120-2. [COBISS.SI-ID 7184386]

747. SAMANIEGO, Felix Maria de. Lisica in koklja. Krokar in lisica. Osel in volk. Človek premaga leva, (Fabulas, 7). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0098-2. [COBISS.SI-ID 7185410]

748. SCARRY, Richard. Moj prvi slikovni slovar : slovensko-angleško-nemški. [Murska Sobota]: Pomurska založba, 1989. 98 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7566336]

749. SAMANIEGO, Felix Maria de. Osel in pes. Miza, osliček in gorjača. Mlekarica. Mišji kongres, (Fabulas, 2). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0132-6. [COBISS.SI-ID 7194626]

750. NIETZSCHE, Friedrich. Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom. Primer Wagner : problemi glasbenikov. Ecce homo : kako postaneš, kar si. Antikrist : prekletstvo nad krščanstvo, (Filozofska knjižnica, 32). Ljubljana: Slovenska matica, 1989. 420 str. [COBISS.SI-ID 13582592]

751. SAMANIEGO, Felix Maria de. V leva preoblečeni osel. Poljska in hišna miš. Osel in konj. [Pastir in ovce], (Fabulas, 6). Sarajevo: Oslobođenje, [1989]. [28] str., ilustr. u boji. ISBN 86-319-0133-4. [COBISS.SI-ID 7185666]

752. Veselo računanje. Zagreb: Naša djeca, 1989. [16] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-025-5. [COBISS.SI-ID 8334592]

753. GAUP, Ailo. Za bobnom : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi z Laponsko). Murska Sobota: Pomurska založba, 1989. 271 str. [COBISS.SI-ID 15860224]

754. STRINDBERG, August. Oče : žalna igra v treh dejanjih. [Ljubljana: SNG Drama, 198?]. 50 f. [COBISS.SI-ID 1990235]

755. MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luis. Bretanja, Esmeraldina : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi z Galicijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1990. 411 str. [COBISS.SI-ID 28203521]

756. SAMANIEGO, Félix María de. Čevljar zdravnik. Kovač in pes. Mišji zbor. [Gora je rodila], (Basni, 4). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0109-1. [COBISS.SI-ID 20646912]

757. PINTER, Harold. Hišnik. [Kranj: Prešernovo gledališče, 1990]. 62 f. [COBISS.SI-ID 54003]

758. SAMANIEGO, Félix María de. Jelen in studenec. Zajec in želva. Lisica in kozliček. Bolni jastreb, (Basni, 8). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0110-5. [COBISS.SI-ID 20649216]

759. GARCÍA LORCA, Federico. Kaj pravijo rože. Trst: SSG, 1990. 62 f. [COBISS.SI-ID 35315]

760. SAMANIEGO, Félix María de. Košuta in jelenček. Lev, volk in lisica. Miši in maček. Kača in pila, (Basni, 5). Sarajevo: Oslobođenje, 1990. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0121-0. [COBISS.SI-ID 20648192]

761. SAMANIEGO, Félix María de. Lev in lisica. Mucka s kraguljčki. Putka z zlatim jajcem. Osel in pujsek, (Basni, 3). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0097-4. [COBISS.SI-ID 20646144]

762. SAMANIEGO, Félix María de. Lisica in grozdje. Lepotica in ogledalo. Pastir in ovce. Lisica in kip. Muhe, (Basni, 1). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0120-2. [COBISS.SI-ID 20639488]

763. SAMANIEGO, Félix María de. Lisica in koklja. Krokar in lisica. Osel in volk. Človek premaga leva, (Basni, 7). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0098-2. [COBISS.SI-ID 20648960]

764. SAMANIEGO, Félix María de. Osel in pes. Miza, osliček in gorjača. Mlekarica. Mišji kongres, (Basni, 2). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0132-2. ISBN 86-319-0132-6. [COBISS.SI-ID 20640256]

765. Smeri razvoja nemške umetnosti : od 1880 do 1933 : [Narodna galerija, Ljubljana, 12. april - 27. maj 1990]. Ljubljana: Narodna galerija, 1990. 64 str., VIII str. barvnih pril., 49 str. č-b pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 17298176]

766. Sveto pismo v podobah za mladino, (Veliki priročniki, 11). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1990. 319 str., ilustr. ISBN 86-377-0490-5. [COBISS.SI-ID 16651008]

767. SAMANIEGO, Félix María de. V leva preoblečeni osel. Poljska in hišna miš. Osel in konj. [Pastir in ovce], (Basni, 6). Sarajevo: Oslobođenje, [1990]. [28] str., barvne ilustr. ISBN 86-319-0133-4. [COBISS.SI-ID 20648704]

768. Veselo računanje. Zagreb: Naša djeca, 1990. [16] str., ilustr. ISBN 86-7037-025-5. [COBISS.SI-ID 18110976]

769. HEMINGWAY, Ernest. Imaš in nimaš, (Moj roman). 2. izd. Maribor: Obzorja, 1991. 188 str. ISBN 86-377-0584-7. [COBISS.SI-ID 28880129]

770. Jaz grem v vrtec. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-116-2. [COBISS.SI-ID 27734272]

771. Jure in gripa. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-097-2. [COBISS.SI-ID 27734528]

772. SCHISGAL, Murray. Lebezen. Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1991. 81 f. [COBISS.SI-ID 44531]

773. LANG, Serge. Matka! : pogovori z učenci, (Presekova knjižnica, 34). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1991. 116 str., graf. prikazi. ISBN 961-212-170-2. [COBISS.SI-ID 754696]

774. Moj prijatelj ima psa. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-096-4. [COBISS.SI-ID 27736064]

775. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 605 str. ISBN 86-11-08961-8. [COBISS.SI-ID 22510336]

776. Rada bi bratca. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-117-0. [COBISS.SI-ID 27734784]

777. MCDOWELL, Bart. Vatikan. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991. 232 str., barvne fotogr. ISBN 86-341-0658-6. [COBISS.SI-ID 24623872]

778. NIETZSCHE, Friedrich. Volja do moči : poskus prevrednotenja vseh vrednot : iz zapuščine 1884/88, (Filozofska knjižnica, zv. 34). Ljubljana: Slovenska matica, 1991. 607 str. [COBISS.SI-ID 27946752]

779. Z avtom na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-118-9. [COBISS.SI-ID 27733248]

780. Z mamo v trgovino. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-119-7. [COBISS.SI-ID 27735808]

781. BISTER, Feliks J.. Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju : življenje in delo : 1872-1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1992. 295, XXXVIII str. pril., ilustr., faks. [COBISS.SI-ID 32566528]

782. DICKENS, Charles. Božična pesem v prozi : [ali božična pravljica o duhovih], (Božični dar 1992). Maribor: Obzorja, 1992. 152 str., ilustr. ISBN 86-377-0595-2. [COBISS.SI-ID 4844089]

783. TAGORE, Rabindranath. Gora, (Zbirka Svetovni klasiki, 15). [Ljubljana]: Mihelač, 1992. 309 str. [COBISS.SI-ID 30652928]

784. KRÜSS, James, POLDER, Markus. Lisjak Zvitorepec, (Radijska igra za otroke). Ljubljana: RTV, Založba kaset in plošč, d [1992]. 1 zvočna kaseta, stereo. [COBISS.SI-ID 5240889]

785. SCARRY, Richard. Moj prvi slikovni slovar : slovensko-angleško-nemški. [Murska Sobota]: Pomurska založba, cop. 1989. 98 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 29012736]

786. GOLDONI, Carlo. Prebrisana vdova. Trst: Slovensko stalno gledališče, 1992. 67 f. [COBISS.SI-ID 18931]

787. HUGHES, James (ur.), OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.), KLADNIK, Drago (ur.), MODER, Janko (ur.). Veliki družinski atlas sveta. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992. 1 atlas, XVI, 392 str., barv. ISBN 86-341-0678-0. [COBISS.SI-ID 32131584]

788. KOTT, Jan. Še zmeraj sodoben. Gledališki list SNG, Drama, 71, št. 6 (1991/92), str. 145+148-149. [COBISS.SI-ID 57377024]

789. DICKENS, Charles. Božična pesem v prozi. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1993. 1 zvočna kaseta (ca 60 min), stereo. [COBISS.SI-ID 264251]

790. SHAKESPEARE, William. Hamlet, danski princ, (Zbirka Svetovni klasiki, 18). Ljubljana: Mihelač, 1993. 146 str. ISBN 961-201-010-2. [COBISS.SI-ID 33607936]

791. COLLODI, Carlo. Ostržkove dogodivščine : življenje lutke. 1. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 142 str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0596-0. [COBISS.SI-ID 6649401]

792. AVSENAK, Branko (ur.). Oznanjam vam veliko veselje : besede upanja za tihi čas radosti, (Božični dar 1993). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 92 str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0681-9. [COBISS.SI-ID 33789697]

793. STRINDBERG, August. Iz Strindbergovega uvoda h Gospodični Juliji. Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, 1993/1994, str. 33-35. [COBISS.SI-ID 97785344]

794. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0710-6. [COBISS.SI-ID 35547905]

795. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11225403]

796. IBSEN, Henrik. Nora : (lutkovnica) : igra v treh dejanjih, (Zbirka Orfej). Ljubljana: Karantanija, 1994. 135 str., avtorj. slika. [COBISS.SI-ID 296765]

797. PERRAULT, Charles. Pepelka, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0711-4. [COBISS.SI-ID 35546881]

798. PERRAULT, Charles. Pepelka. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11226427]

799. BARRIE, James Matthew. Peter Pan v Kensingtonskem parku, (Zbirka Lastovka, 18). V Ljubljani: Karantanija, 1994. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7146553]

800. KIPLING, Rudyard. Pogumni kapitani, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1994. 230 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4093490]

801. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Ribič in njegova žena, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0709-2. [COBISS.SI-ID 35547393]

802. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Ribič in njegova žena. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 35 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11225915]

803. IBSEN, Henrik. Strahovi : družinska drama v treh dejanjih, (Zbirka Orfej). Ljubljana: Karantanija, 1994. 102 str., avtorj. slika. [COBISS.SI-ID 296509]

804. ANDERSEN, Hans Christian. Zvesti kositrni vojak, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0708-4. [COBISS.SI-ID 35548161]

805. ANDERSEN, Hans Christian. Zvesti kositrni vojak. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 35 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11226939]

806. ČEHOV, Anton Pavlovič. Labodji spev : (1886). Gledališki list SNG, Drama, oktober 1994, 74, [št.] 2, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 79921152]

807. HOČEVAR, Meta. Družinski album : parafraza Ibsnove Divje račke. Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, 8.X.1994, str. [5]-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 97956608]

808. PREŠEREN, France. Prešernove nemške. Ljubljana: Karantanija, 1995. 119 str. ISBN 961-226-025-7. [COBISS.SI-ID 46689024]

809. NIETZSCHE, Friedrich. Rojstvo tragedije iz duha glasbe. V Ljubljani: Karantanija, 1995. 238 str. ISBN 961-226-070-2. [COBISS.SI-ID 54865152]

810. RIPLEY, Alexandra. Scarlett, (Svet v knjigi, 288). Maribor: Obzorja, 1995. 2 zv. (488; 480 str.). ISBN 86-377-0754-8. [COBISS.SI-ID 38058241]

811. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Zapiski iz podtalja, (Zbirka Ocean). V Ljubljani: Karantanija, 1995. 199 str. ISBN 961-226-021-4. [COBISS.SI-ID 46230272]

812. RACINE, Jean. Zbrane drame. Ljubljana: DZS, 1995-<1997>. Zv. <1-3>. ISBN 86-341-1294-2. ISBN 86-341-1731-6. ISBN 86-341-2005-8. [COBISS.SI-ID 47597312]

813. PREŠEREN, France. Iz pesnitve V spomin Matiji Čopu. Delo (Ljubl.), 37, št. 32 (9.II.1995), str. 13. [COBISS.SI-ID 47353856]

814. MARINČIČ, Katarina. Besede pri Čehovu. Gledališki list SNG, Drama, december 1995, 75, št. 4, str. 34-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 80069632]

815. VALVASOR, Johann Weikhard Frhr von. O raznih zeliščih na Kranjskem. Mreža drog, 1995, št. 2, str. 29-53. [COBISS.SI-ID 77068800]

816. IBSEN, Henrik. Brand : [drama]. 1. izd. Maribor: Obzorja, 1996. 248 str. ISBN 961-230-001-1. [COBISS.SI-ID 40830209]

817. RACINE, Jean. Britanik. Berenika. Bajazit. Mitridat, (Zbrane drame, 2). Ljubljana: DZS, 1996. 247 str., avtorj. sl. ISBN 86-341-1731-6. [COBISS.SI-ID 62921728]

818. BAUM, Lyman Frank. Čarovnik iz Oza, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1996. 175 str., ilustr. ISBN 961-226-093-1. [COBISS.SI-ID 58568704]

819. HOEG, Peter. Gospodična Smilla in njen občutek za sneg, (Nova obzorja, 149). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1996. 467 str. ISBN 86-377-0792-0. [COBISS.SI-ID 38928641]

820. IBSEN, Henrik. Hiša lutk (Nora), (Zbirka Klasje). 1. izd. Ljubljana: DZS, 1996. 133 str., ilustr. ISBN 86-341-1866-5. [COBISS.SI-ID 62214656]

821. HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus. Hrustač in mišji kralj, (Mlada obzorja). Maribor: Obzorja, 1996. 135 str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0789-0. [COBISS.SI-ID 38828289]

822. VEGA, Lope de. Ovčji kal : znamenita igra v treh dejanjih, (Zbirka Orfej). Ljubljana: Karantanija, 1996. 189 str., avtorj. sl. ISBN 961-226-165-2. [COBISS.SI-ID 64955904]

823. VEGA, Lope de. Seviljska zvezda : znamenita igra v treh dejanjih, (Zbirka Orfej). Ljubljana: Karantanija, 1996. 203 str., avtorj. sl. ISBN 961-226-164-4. [COBISS.SI-ID 64955136]

824. KOUSTRUP, Soren. Darwinovi poskusi in druge zgodbe o mesojedih rastlinah. Radovljica: Didakta, 1997. 45 str., barvne ilustr. ISBN 961-6214-10-1. [COBISS.SI-ID 64982016]

825. George Bernard Shaw: Pigmalion = (Pygmalion), (Gledališki list SLG Celje, Sezona 1997/98, št. 1). Celje: Slovensko ljudsko gledališče Celje, 1997. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9294434]

826. GOTTHELF, Jeremias. Liza, nenavadna dekla, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1997. 81 str., ilustr. ISBN 961-226-197-0. [COBISS.SI-ID 67425024]

827. HURIET, Genevieve. Ples Rožmarinčka Robide, (Mlada obzorja). Maribor: Obzorja, 1997. [23] str., ilustr. ISBN 961-230-026-7. [COBISS.SI-ID 42024961]

828. HURIET, Genevieve. Robidovi se selijo, (Mlada obzorja). Maribor: Obzorja, 1997. [23] str., ilustr. ISBN 961-230-025-9. [COBISS.SI-ID 42024705]

829. HURIET, Genevieve. Tetka Cinija in velikan, (Mlada obzorja). Maribor: Obzorja, 1997. [23] str., ilustr. ISBN 961-230-023-2. [COBISS.SI-ID 42024449]

830. GAARDER, Jostein. Zofijin svet : roman o zgodovini filozofije, (Gibraltar, 9). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1997. 537 str. ISBN 86-377-0767-X. [COBISS.SI-ID 40601601]

831. HURIET, Genevieve. Žafranka se izkaže, (Mlada obzorja). Maribor: Obzorja, 1997. [23] str., ilustr. ISBN 961-230-020-0. [COBISS.SI-ID 42025217]

832. LEIB HALPERN, Moshe, TOWBER BANNER, Chaim, WISCHEWSKY, Morris. Klezmer pesmi, ki se pojejo v uprizoritvi. Gledališki list SNG, Drama, feb. 1997, letn. 76, št. 6, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 105806848]

833. NIETZSCHE, Friedrich. Zaratustrova rajalna pesem. Gledališki list SNG, Drama, apr. 1997, letn. 76, št. 9, str. 18. [COBISS.SI-ID 105843456]

834. NIETZSCHE, Friedrich. Samo norec! Samo pesnik!. Gledališki list SNG, Drama, apr. 1997, letn. 76, št. 9, str. 21. [COBISS.SI-ID 105844224]

835. NIETZSCHE, Friedrich. Ariadna toži. Gledališki list SNG, Drama, apr. 1997, letn. 76, št. 9, str. 24. [COBISS.SI-ID 105851136]

836. NIETZSCHE, Friedrich. Dioniz. Zadnja volja. "Popotnik in senca". Gledališki list SNG, Drama, apr. 1997, letn. 76, št. 9, str. 59. [COBISS.SI-ID 105851392]

837. NIETZSCHE, Friedrich. Med prijatelji : za konec. Gledališki list SNG, Drama, apr. 1997, letn. 76, št. 9, str. 63. [COBISS.SI-ID 105852160]

838. BAUM, Frank Lyman. Rešitev kositrnega drvarja. Kekec (Ljubl.), april 1997, 6, št. 8, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 68074496]

839. DEVITINI DUFOUR, Alessia, BOSCH, Hieronymus. Bosch : norost, pregrehe in čednosti: med stvarnostjo in domišljijo, (Slikarji, 4). Ljubljana: DAG Grafika, 1998. 143 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-224-012-4. [COBISS.SI-ID 78712832]

840. GIORGI, Rosa, CARAVAGGIO. Caravaggio : strahoten in božanski prevrat, (Slikarji, 3). Ljubljana: DAG Grafika, 1998. 143 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-224-015-9. [COBISS.SI-ID 78713600]

841. ZUFFI, Stefano, DÜRER, Albrecht. Dürer : genij, strast in urejenost v evropski renesansi, (Slikarji, 2). Ljubljana: DAG Grafika, 1998. 143 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-224-011-6. [COBISS.SI-ID 78712064]

842. LEWIS, Sinclair. Glavna cesta, (Zbirka XX. stoletje). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1998. 603 str. ISBN 961-231-069-6. [COBISS.SI-ID 72432128]

843. RAPELLI, Paola, GOYA Y LUCIENTES, Francisco José de. Goya : ironični genij na pragu modernega slikarstva, (Slikarji, 5). Ljubljana: DAG Grafika, 1998. 143 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-224-010-8. [COBISS.SI-ID 78711808]

844. CREPALDI, Gabriele, MATISSE, Henri. Matisse : slepeči blesk fovističnih barv, (Slikarji, 6). Ljubljana: DAG Grafika, 1998. 143 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-224-013-2. [COBISS.SI-ID 78713088]

845. SCARRY, Richard. Moj prvi slikovni slovar : slovensko-angleško-nemški. Murska Sobota: Pomurska založba, 1998. 98 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7079985]

846. TAHAN, Malba. Mož, ki je računal, (Zbirka Knjige iz Peglezna). Ljubljana: Vale-Novak, 1998. 199 str., ilustr. ISBN 961-6221-16-7. [COBISS.SI-ID 78109696]

847. LANGLEY, Myrtle. Religija, (Svet okrog nas). Murska Sobota: Pomurska založba, 1998. 59 str., barvne ilustr. ISBN 86-7195-272-X. [COBISS.SI-ID 77507328]

848. IBSEN, Henrik. Strahovi, (Zbirka Matura). V Ljubljani: Karantanija, 1998. 174 str., ilustr. ISBN 961-226-285-3. [COBISS.SI-ID 79222272]

849. ZUFFI, Stefano, TIZIANO, Vecellio. Tizian : posebej žlahten mojster med slikarji, (Slikarji, 1). Ljubljana: DAG Grafika, 1998. 143 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-224-014-0. [COBISS.SI-ID 78713344]

850. SEFÉRIS, Jorgos. Darovana pesem 16. V: GRAFENAUER, Niko (ur.). Orfejev spev : antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov. Ljubljana: Nova revija, 1998, str. 501. [COBISS.SI-ID 16209965]

851. KIPLING, Rudyard. Kako je nastala abeceda in druge čisto zaresne zgodbe, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1999. 225 str., ilustr. ISBN 961-226-314-0. [COBISS.SI-ID 99736832]

852. SHAW, Bernard. Pigmalion : romanca v petih dejanjih. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1999. 98 f. [COBISS.SI-ID 1856347]

853. BROOKFIELD, Karen. Pisave, (Svet okrog nas). Murska Sobota: Pomurska založba, 1999. 63 str., barvne ilustr. ISBN 86-7195-295-9. [COBISS.SI-ID 98890496]

854. GRASS, Günter. Pločevinasti boben. Ljubljana: DZS, 1999. 616 str. ISBN 86-341-2341-3. [COBISS.SI-ID 104409088]

855. MURRELL, Kathleen Berton. Rusija, (Svet okrog nas). Murska Sobota: Pomurska založba, 1999. 59 str., ilustr. ISBN 86-7195-319-X. [COBISS.SI-ID 103081216]

856. BARAGA, Friderik Irenej, BARAGA, France (ur.). Spominska albuma. Mirna: Studio 5, 1999. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 100381952]

857. IBSEN, Henrik. Strahovi, (Zbirka Matura). Ljubljana: Karantanija, 1999. 174 str., ilustr. ISBN 961-226-285-3. [COBISS.SI-ID 97744896]

858. NIETZSCHE, Friedrich. Tako je govoril Zaratustra : knjiga za vse in za nikogar, (Filozofska knjižnica, zv. 15). Ponatis 2. izd. iz leta 1984. Ljubljana: Slovenska matica, 1999. 454 str., avtorj. sl. ISBN 961-213-059-0. [COBISS.SI-ID 97757952]

859. COCTEAU, Jean. Človeški glas : igra v enem dejanju. [S. l.: s. n., 19??]. 25 str. [COBISS.SI-ID 1914715]

860. NOONAN, Diana. Čas za spremembo, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-129-8. [COBISS.SI-ID 44733185]

861. QUINN, Pat, CLARKSON, Margaret. Dajmo zajčku ime, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-147-6. [COBISS.SI-ID 44738305]

862. BUXTON, Jane, OPPATT, Karen. Daleč je luna, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-141-7. [COBISS.SI-ID 44736769]

863. BUXTON, Jane, HUNTER, Gus. Dnevnik izumiteljev, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-155-7. [COBISS.SI-ID 44741121]

864. GAYNOR, Bill. Drevo je dom, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-148-4. [COBISS.SI-ID 44738561]

865. BUXTON, Jane, MANSFIELD, Debe. Hrum, hrum, bum!, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-130-1. [COBISS.SI-ID 44733441]

866. QUINN, Pat, LAUTUSI, Jennifer. Hura, nov papir!, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-136-0. [COBISS.SI-ID 44734977]

867. QUINN, Pat, CAMPBELL, Caroline. Jed kakor med, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-150-6. [COBISS.SI-ID 44739073]

868. NOONAN, Diana. Kaj leti?, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-132-8. [COBISS.SI-ID 44733953]

869. BOWES, Clare. Kaj tako diši?, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-137-9. [COBISS.SI-ID 44735233]

870. BOWES, Clare. Kakšen trušč!, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-142-5. [COBISS.SI-ID 44737025]

871. CARTWRIGHT, Pauline, PRIEST, Emma. Kdo je ta robot?, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-127-1. [COBISS.SI-ID 44732673]

872. BUXTON, Jane, LAUTUSI, Jennifer. Koža me varuje, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-140-9. [COBISS.SI-ID 44736513]

873. BUXTON, Jane, PYE, Trevor. Listi, plodovi, semenje in korenine, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-131-X. [COBISS.SI-ID 44733697]

874. NOONAN, Diana, WEBB, Philip. Malica, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-143-3. [COBISS.SI-ID 44737281]

875. GAYNOR, Bill, LAUTUSI, Jennifer. Miška in hiška, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-125-5. [COBISS.SI-ID 44731905]

876. QUINN, Pat, CROSS, Donna. Moja senca, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-135-2. [COBISS.SI-ID 44734721]

877. BOWES, Clare. Nov balonček, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-134-4. [COBISS.SI-ID 44734465]

878. GAYNOR, Bill. Oči vseh vrst, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-144-1. [COBISS.SI-ID 44737537]

879. CARTWRIGHT, Pauline, CAMPBELL, Caroline. Osvežimo se, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-128-X. [COBISS.SI-ID 44732929]

880. CUÉ, Ramón. Radostno verujem. Ljubljana: Župnijski urad Dravlje, 2000. 76 str. ISBN 961-6123-39-4. [COBISS.SI-ID 109307392]

881. NOONAN, Diana, ROSS, Christine. Razburljiva lepljiva naloga, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-139-5. [COBISS.SI-ID 44736257]

882. NOONAN, Diana, LAUTUSI, Jennifer. Rumba odnese v zrak, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-133-6. [COBISS.SI-ID 44734209]

883. BUXTON, Jane, ZILLWOOD, Dean. S čim si pomagam?, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-126-3. [COBISS.SI-ID 44732161]

884. NOONAN, Diana, ROSS, Christine. Shramba, polna poletja, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-152-2. [COBISS.SI-ID 44739585]

885. BUXTON, Jane. Spremenljiva pokrajina, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-146-8. [COBISS.SI-ID 44738049]

886. NOONAN, Diana, WEBB, Philip. Škrip! Škrap!, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-154-9. [COBISS.SI-ID 44740865]

887. NOONAN, Diana, ROSS, Christine. Velika fižolja dirka, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-153-0. [COBISS.SI-ID 44740097]

888. NOONAN, Diana, KENNEDY, Scott. Vzletimo!, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-149-2. [COBISS.SI-ID 44738817]

889. COWLEY, Joy, BISHOP, Nic. Z neba v morje, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-138-7. [COBISS.SI-ID 44735745]

890. CARTWRIGHT, Pauline, CROSS, Donna. Zeleni grad, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-151-4. [COBISS.SI-ID 44739329]

891. GAYNOR, Bill. Zgodbe, zapisane v kamnih, (Naravoslovje in branje). 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. ISBN 961-230-156-5. [COBISS.SI-ID 44741377]

892. GAARDER, Jostein. Zofijin svet : roman o zgodovini filozofije, (Gibraltar). 2. izd. Maribor: Obzorja, 2000. 537 str. ISBN 961-230-161-1. [COBISS.SI-ID 44856833]

893. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. O tem, čemur pravijo umetnost. FNM, Filoz. matur., 2000, letn. 7, št. 1/2, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 120006400]

894. ENZENSBERGER, Hans Magnus. Most je vzdignjen, Matematika na drugem bregu kulture. Obz. mat. fiz., 2000, let. 47, št. 3, str. 88-III (ovoj). [COBISS.SI-ID 9729369]

895. Basni. Ljubljana: DAG grafika, 2001. ISBN 961-224-021-3. ISBN 961-224-022-1. ISBN 961-224-023-X. ISBN 961-224-024-8. ISBN 961-224-025-6. ISBN 961-224-026-4. ISBN 961-224-027-2. ISBN 961-224-028-0. [COBISS.SI-ID 111547392]

896. IBSEN, Henrik. Hiša lutk (Nora), (Zbirka Klasje). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2001. 132 str., ilustr. ISBN 86-341-1866-5. ISBN 86-341-0623-3. [COBISS.SI-ID 111175424]

897. BARANOVSKIJ, Viktor Iosifovič, HLEBNIKOVA, Irina Borisovna. Anton Ažbe in ruski slikarji. Ljubljana: Rosinvest, 2002. 252 str., [136] str. pril. ISBN 961-90936-1-5. [COBISS.SI-ID 118315008]

898. SHAKESPEARE, William. Hamlet, danski princ. Ljubljana: Karantanija, 2002. 146 str. ISBN 961-226-517-8. [COBISS.SI-ID 120530688]

899. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah : [moška knjiga]. Nova Gorica: Ma-no, 2002. 315 str., ilustr. ISBN 961-90974-1-6. [COBISS.SI-ID 117583616]

900. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah : [ženska knjiga]. Nova Gorica: Ma-no, 2002. 315 str. ISBN 961-90974-1-6. [COBISS.SI-ID 12355641]

901. SCARRY, Richard. Moj prvi slikovni slovensko, angleško, nemški slovar : najlepša knjiga besed. Ljubljana: Arkadija, 2002. 98 str., ilustr. ISBN 961-6451-00-6. [COBISS.SI-ID 118191360]

902. NIETZSCHE, Friedrich, KOS, Matevž (ur.). Nietzschejevo berilo : izbrani odlomki, (Knjižnica Kondor, zv. 301). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 303 str., avtorj. sl. ISBN 86-11-16328-1. [COBISS.SI-ID 118488576]

903. Tibetanska knjiga mrtvih. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Karantanija, 2002. 323 str. ISBN 961-226-478-3. [COBISS.SI-ID 117850624]

904. CUÉ, Ramón. Pomladansko veselje : Radostno verujem. Duhovno življenje, 2002, letn. 69, št. 6, str. 172. [COBISS.SI-ID 122613760]

905. PAVIĆ, Milorad. Pokrajina, naslikana s čajem. Nova Gorica: Ma-no, 2003. 459 str. ISBN 961-90974-3-2. [COBISS.SI-ID 124982528]

906. BAXTER, Nicola. Prvih 1000 besed : slovensko-angleško-nemško slikovni slovar. Murska Sobota: Pomurska založba, 2003. 104 str., ilustr. ISBN 86-7195-372-6. [COBISS.SI-ID 50297601]

907. GAARDER, Jostein. Zofijin svet : roman o zgodovini filozofije, (Gibraltar). 3. izd. Maribor: Obzorja, 2003. 537 str. ISBN 961-230-161-1. [COBISS.SI-ID 49264129]

908. COLLODI, Carlo. Ostržek. Kekec (Ljubl.), nov. 2003, letn. 13, št. 3, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 222567936]

909. SELIMOVIĆ, Meša. Derviš in smrt, (Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 43). Posebna izd. za Delo. Ljubljana: Delo, 2004. 348 str. ISBN 961-6332-53-8. [COBISS.SI-ID 215915520]

910. GOLDING, William. Gospodar muh, (Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 18). Posebna izd. za Delo. Ljubljana: Delo, 2004. 192 str. ISBN 961-6332-26-0. [COBISS.SI-ID 128966400]

911. STRINDBERG, August. Gospodična Julija : [naturalistična tragedija]. [Trst]: Slovensko stalno gledališče, [2004]. 52 f. [COBISS.SI-ID 2222060]

912. PARKER, Steve. Gradiva, Kamnine in rudnine. Murska Sobota: Pomurska založba, 2004. 32 str., ilustr. ISBN 86-7195-387-4. [COBISS.SI-ID 128301568]

913. PARKER, Steve. Gradiva, Plastika. Murska Sobota: Pomurska založba, 2004. 32 str., ilustr. ISBN 86-7195-384-X. [COBISS.SI-ID 128301824]

914. ALLENDE, Isabel. Hiša duhov. Tržič: Učila International, 2004. 444 str. ISBN 961-233-695-4. [COBISS.SI-ID 212905728]

915. ALLENDE, Isabel. Hiša duhov, (Zbirka Žepna knjiga, 21/2). Tržič: Učila International, 2004. 458 str. ISBN 961-233-612-1. [COBISS.SI-ID 214711808]

916. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Idiot, (Zbirka Sanje). Ljubljana: Sanje, 2004. 621 str. ISBN 961-6387-42-1. [COBISS.SI-ID 213081600]

917. GOETHE, Johann Wolfgang von. Prafaust, (Zbirka Hiša pesmi). Ljubljana: Sanje, 2004. 127 str. ISBN 961-6387-43-X. [COBISS.SI-ID 213081856]

918. NIETZSCHE, Friedrich. Volja do moči : poskus prevrednotenja vseh vrednot : (iz zapuščine 1884/88), (Filozofska knjižnica, zv. 34). Ponatis iz leta 1991. V Ljubljani: Slovenska matica, 2004. 607 str. ISBN 961-213-126-0. [COBISS.SI-ID 214775296]

919. RODE, Vinko. Poezija. Meddobje, 2004, letn. 38, št. 1/2, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 215966720]

920. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Doktor Živago, (Zbirka Dediščina). 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2005. 644 str. ISBN 961-231-489-6. [COBISS.SI-ID 218642432]

921. DIDEROT, Denis. Fatalist Jacques in njegov gospodar, (Zbirka Veliki večni romani). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 251 str. ISBN 86-11-17016-4. [COBISS.SI-ID 216571648]

922. GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust : celotna izdaja, (Zbirka Hiša pesmi). 1. izd. Ljubljana: Sanje: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2005. 846 str., avtorj. sl. ISBN 961-6387-56-1. [COBISS.SI-ID 218086400]

923. NABOKOV, Vladimir Vladimirovič. Lolita, (Žepne Sanje). Ljubljana: Sanje, 2005. 383 str. ISBN 961-6387-62-6. [COBISS.SI-ID 221344256]

924. SCARRY, Richard. Moj prvi slikovni slovar : slovensko, angleško, nemški : najlepša knjiga besed. Ljubljana: Karantanija, 2005. 98 str., ilustr. ISBN 961-226-711-1. [COBISS.SI-ID 220009216]

925. REMARQUE, Erich Maria. Na Zahodu nič novega, (Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 47). Posebna izd. za Delo. Ljubljana: Delo, 2005. 157 str. ISBN 961-6332-85-6. [COBISS.SI-ID 217445632]

926. GRASS, Günter. Pločevinasti boben, (Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 46). Posebna izd. za Delo. Ljubljana: Delo, 2005. 603 str. ISBN 961-6332-75-9. [COBISS.SI-ID 217443584]

927. TALJIĆ, Isnam. Roman o Srebrenici. Mengeš: Ciceron, 2005. 312 str. ISBN 961-91391-7-8. [COBISS.SI-ID 223293440]

928. NIETZSCHE, Friedrich. Vesela znanost, (Filozofska knjižnica, zv. 51). Ljubljana: Slovenska matica, 2005. 322 str. ISBN 961-213-138-4. [COBISS.SI-ID 219791616]

929. DEFOE, Daniel. Zgode in nezgode znamenite Moll Flanders, (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti, 16). Posebna izd. za Delo. Ljubljana: Delo, 2005. 334 str. ISBN 961-6332-79-1. [COBISS.SI-ID 217446400]

930. BENZ, Arnold. Prihodnost vesolja : Naključje, kaos, Bog?. Ljubljana: Družina, 2006. 188 str., ilustr. ISBN 961-222-421-8. [COBISS.SI-ID 119957248]

931. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis?. Tržič: Učila International, 2006. ISBN 961-6588-13-3. [COBISS.SI-ID 225775104]

932. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis?, (Zbirka Bestseller). Tržič: Učila International, 2006. 590 str. ISBN 961-6588-49-4. [COBISS.SI-ID 225775360]

933. BROOKS, Felicity, YOUNG, Caroline. Slikovni slovar za najmlajše : angleško-slovensko-nemški. Murska Sobota: Pomurska založba, 2006. 64 str., ilustr. ISBN 86-7195-441-2. [COBISS.SI-ID 226794752]


Prireditelj

934. LA FONTAINE, Jean de. Basni. Zagreb: Naša djeca, 1961. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2948407]

935. TRIFUNOVIĆ, Boško. Pravljica o carju in pastirju : igra v treh dejanjih za mladino, (Dramska knjižnica). Ljubljana: Prosvetni servis, 1962. 126 str., [13] f. pril. [COBISS.SI-ID 4610361]

936. LA FONTAINE, Jean de. La Fontainove basni, (Otroški klasiki). Zagreb: Epoha, 1968. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 65032960]

937. Na kmečkem dvorišču. Zagreb: Naša djeca, 1968. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5020057]

938. Peter Pan in druge zgodbe. Zagreb: Naša djeca, 1968. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41459713]

939. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Trnuljčica, (Štiriindvajset biserov iz svetovne književnosti za otroke, 15). Zagreb: Naša djeca, 1968. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39012353]

940. PERRAULT, Charles. Obuti maček, (Serija Pravljice, 5). Zagreb: Naša djeca, 1969. [40] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4930866]

941. LORENZINI, Carlo. Ostržek, (Serija Pravljice, 1). Zagreb: Naša djeca, 1969. [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4957746]

942. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Pepelka, (Serija Pravljice, 3). Zagreb: Naša djeca, 1969. [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4957490]

943. PERRAULT, Charles. Rdeča kapica, (Serija Pravljice, 2). Zagreb: Naša djeca, 1969. [40] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4930610]

944. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Sneguljčica, (Serija Pravljice, 4). Zagreb: Naša djeca, 1969. [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4957234]

945. Najlepše pravljice za otroke. Zagreb: Naša djeca, 1970. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41459201]

946. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Rdeča kapica in druge zgodbe. Zagreb: Naša djeca, 1970. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 195634]

947. CHÉREL, Alphonse. Angleško brez težav, (Metoda "Assimil"). 2. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. XV,538,[I] str. [COBISS.SI-ID 181555]

948. CHÉREL, Alphonse. Italijansko brez težav, (Metoda Assimil). Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. VI, 428 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6766337]

949. CHÉREL, Alphonse. Nemško brez težav, (Metoda Assimil). Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971. VIII, 440 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6586113]

950. CHÉREL, Alphonse. Angleško brez težav, (Metoda "Assimil"). 2. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973. XV, 538 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18967296]

951. Deset mačic. Zagreb: Naša djeca, 1973. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3014455]

952. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2779703]

953. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1973. [11] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 6746167]

954. CHÉREL, Alphonse. Italijansko brez težav, (Metoda "Assimil"). 2. izd. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975. VI,428 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4437305]

955. Lajko v gozdu. Zagreb: Naša djeca, 1976, cop. 1970. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5023897]

956. Mikijev cirkus. Zagreb: Naša djeca, 1976. ilustr. [COBISS.SI-ID 3133844]

957. Mojster Zgaga. Zagreb: Naša djeca, 1976. 19 cm, ilustr. [COBISS.SI-ID 3292564]

958. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Žabji kralj. Ljubljana: Helidon; Maribor: Obzorja, [19??]. 1 zvočna kaseta, stereo. [COBISS.SI-ID 10972474]

959. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4891186]

960. Rdeča kapica : [priredil Janko Moder]. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 179762]

961. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4890930]

962. Trinajstek. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4891698]

963. Vžigaličarka. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4890674]

964. Motovilka. Zagreb: Naša djeca, 1978. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 5239776]

965. LA FONTAINE, Jean de. Basni. Zagreb: Naša djeca, 1980. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 18090240]

966. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19259648]

967. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20156160]

968. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21531136]

969. Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22065664]

970. Volk in sedem kozličkov. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22291200]

971. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1981. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4588341]

972. LA FONTAINE, Jean de, SKOK, Joža (ur.). Basni. Zagreb: Naša djeca, 1982. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5399609]

973. ANDERSEN, Hans Christian. Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1982. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3327033]

974. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1982. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29551616]

975. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1982. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29567744]

976. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1984. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37917952]

977. LA FONTAINE, Jean de. Basni. Zagreb: Naša djeca, 1984. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38999296]

978. Belko in njegovi prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38663936]

979. Kaj živali jedo. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39230208]

980. Kako živali pomagajo. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39284224]

981. Kako živali pravijo. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39283968]

982. Kakšne so živali. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39283712]

983. Kje živali živijo. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39174656]

984. Koliko je ura?. Zagreb: Naša djeca, 1984. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38555136]

985. Kuža in njegovi prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38998784]

986. Me poznaš?. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 40060160]

987. Moji najboljši prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 40785152]

988. GRIMM, Jacob. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 31326465]

989. Palčki gredo na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39439872]

990. Smo ti všeč?. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 40115712]

991. Trnjulčica. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 810295]

992. Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39948032]

993. Vstopite, prosim!. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 810039]

994. Kako živali pomagajo. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38984]

995. Kako živali pravijo. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39240]

996. Kakšne so živali. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 54600]

997. Kje živali živijo. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 46408]

998. Me poznaš?. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 27208]

999. Moje živali. Zagreb: Naša djeca, cop. 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 184392]

1000. GRIMM, Jakob. [Pravljice]. 1., Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1986 [i.e. 1985]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34432513]

1001. GRIMM, Jakob. [Pravljice]. 2., Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1986 [i.e. 1985]. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34433025]

1002. GRIMM, Jakob. [Pravljice]. 5., Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1986. [13] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34434305]

1003. GRIMM, Jakob. [Pravljice]. 6., Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1986. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34434561]

1004. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1986. [14] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 551477]

1005. Bratec in sestrica. Zagreb: Naša djeca, 1987. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 201525]

1006. Me poznaš?. Zagreb: Naša djeca, cop. 1987. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8690589]

1007. LARSSON, Lars Gunnar, HEDMAN, Hardy. Moj prvi leksikon : A-Ž, (Minimedia). Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. 4 zv. (383 str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3703808]

1008. Motovilka. Zagreb: Naša djeca, 1990. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1358901]

1009. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1987. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 174795]

1010. Palčki v šoli. Zagreb: Naša djeca, 1987. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 298187]

1011. Pravljice iz gozda. Zagreb: Naša djeca, 1987. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7887921]

1012. Princeska na grahu. Zagreb: Naša djeca, 1987. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1620277]

1013. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1987. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1432884]

1014. Sneguljčica. Zagreb: "Naša djeca", 1987. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1366580]

1015. Trinajstek. Zagreb: Naša djeca, 1987. [48] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1177396]

1016. Žabji kralj. Zagreb: Naša djeca, 1987. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 2195509]

1017. Kako živali pravijo. Zagreb: Naša djeca, cop. 1988. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 25266]

1018. Kakšne so živali. Zagreb: Naša djeca, 1988. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8689565]

1019. Moji najboljši prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1988. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 175051]

1020. Palčki gredo na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1988. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 227019]

1021. GRIMM, Jakob. [Pravljice]. 9., Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1988. [13] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34435329]

1022. Najlepše pravljice. Zagreb: Naša djeca, 1989. [52] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14116864]

1023. PRAVLJICE iz gozda. Zagreb: Naša djeca, 1989. [50] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14117120]

1024. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1990. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17115136]

1025. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1990. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17115392]

1026. Bratec in sestrica. Zagreb: Naša djeca, 1990. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18027776]

1027. Motovilka. Zagreb: Naša djeca, 1990. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18109952]

1028. Princeska na grahu. Zagreb: Naša djeca, 1990. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18028288]

1029. Žabji kralj. Zagreb: Naša djeca, 1990. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18028800]

1030. Me poznaš?. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-102-2. [COBISS.SI-ID 790217]

1031. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11225403]

1032. PERRAULT, Charles. Pepelka. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 30 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11226427]

1033. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Ribič in njegova žena. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 35 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11225915]

1034. ANDERSEN, Hans Christian. Zvesti kositrni vojak. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1994. 1 zvočna kaseta (ca 35 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11226939]

1035. SELIŠKAR, Tone. Volk Pogoltnik : ljudska pripoved. Ljubljana: Helidon; Maribor: Obzorja, 1995. 1 zvočna kaseta (ca 20 min), stereo. [COBISS.SI-ID 11523131]

1036. Mojca Pokrajculja in druge slovenske pravljice. Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, 1997. 1 zvočna kaseta (ca 60 min), stereo. [COBISS.SI-ID 12341051]

1037. Boter petelin : slovenska ljudska pravljica. O junaškem kovaču : slovenska ljudska pravljica. Ljubljana: Helidon; Maribor: Obzorja, 1999. 1 zvočna kaseta, [stereo]. [COBISS.SI-ID 3452958]

1038. Mojca Pokrajculja in druge slovenske pravljice. Ljubljana: Helidon, d [1992]. 1 zvočna kaseta, stereo. [COBISS.SI-ID 5184569]

1039. Mojca Pokrajculja : In druge slovenske pravljice. Ljubljana: Helidon, 19??. 1 zvočna kaseta (stereo), zvok. [COBISS.SI-ID 702268]

1040. Mojca Pokraculja [in druge slovenske pravljice], (Čudovite pravljice in pesmice). Maribor: Obzorja; Ljubljana: Helidon, p 2000. 1 CD (39 min, 56 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 13068348]

1041. BAXTER, Nicola. Prvih 1000 besed : slovensko-angleško-nemško slikovni slovar. Murska Sobota: Pomurska založba, 2003. 104 str., ilustr. ISBN 86-7195-372-6. [COBISS.SI-ID 50297601]


Avtor dodatnega besedila

1042. REMEC, Alojzij. Veliki punt : kmečka zgodba iz 18. stoletja, (Slovenske večernice, zv. 104). 3. izd. V Celju: Družba sv. Mohorja, 1953. 158 str. [COBISS.SI-ID 207666]

1043. FREUCHEN, Peter. Nemirni viking : življenje in dogodivščine, (Knjižna polica, 10). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956. 406 str. [COBISS.SI-ID 29637889]

1044. MEŠKO, Franc Ksaver. Poljančev Cencek in druge zgodbe za mladino. Celje: Mohorjeva družba, 1957. 158 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4214531]

1045. GARCÍA LORCA, Federico. Mariana Pineda : ljudska romanca v treh podobah, (Dramska knjižnica). Ljubljana: Prosvetni servis, 1958. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti, note. [COBISS.SI-ID 3354934]

1046. ASTURIAS, Miguel Ángel. Gospod predsednik : roman, (Sodobni roman). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1960. 325 str. [COBISS.SI-ID 1765662]

1047. Norveške pripovedke, (Zlata ptica). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1960. 2 zv. (254 ; 266 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 5445938]

1048. Norveške pripovedke. Knj. 1., (Zlata knjiga). [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1960. V, 255 str. [COBISS.SI-ID 32214529]

1049. Norveške pripovedke. Knj. 2., (Zlata ptica). [V Ljubljani]: Mladinska knjiga, 1960. 266 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32215041]

1050. KOCJANČIČ, Anton, MODER, Janko (ur.). Stara Pokljuka in druge povesti. Celje: Mohorjeva družba, 1964. 166 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 4237315]

1051. KASTELIC, Jože (ur.). Zgodovina grške književnosti. Knj. 1, Epika, lirika in dramatika klasičnega obdobja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. 697 str., [28] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5362177]

1052. SHAKESPEARE, William. Ukročena trmoglavka. Romeo in Julija. Sen kresne noči, (Zbrana dela, 2). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 281 str. [COBISS.SI-ID 5852673]

1053. BUCK, Pearl Sydenstricker. Moja punčka ne bo nikoli odrasla. Ljubljana: Društvo za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam SR Slovenije, 1969. 78, II str. [COBISS.SI-ID 17529345]

1054. VERNE, Jules. Potovanje na luno. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. 389 str. [COBISS.SI-ID 20296704]

1055. VARGAS LLOSA, Mario. Zelena hiša, (Ljudska knjiga, 110). V Ljubljani: Prešernova družba, 1970. 439 str. [COBISS.SI-ID 2572033]

1056. MCCARTHY, Mary. Skupina : roman, (Ljudska knjiga, 123). V Ljubljani: Prešernova družba, 1972. 411 str. [COBISS.SI-ID 2554933]

1057. SHAKESPEARE, William. Hamlet, (Knjižnica Kondor, 5). 3. izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1973. 174 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2849025]

1058. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. D. 4, Poletje : roman, (Nobelovci, 4). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973. 314 str. [COBISS.SI-ID 7886337]

1059. HAMSUN, Knut. Ženske pri vodnjaku : roman, (Nobelovci, 13). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1974. 446 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7876865]

1060. DELEDDA, Grazia. Elias Portolu, (Nobelovci, 20). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 364 str., [1] f. [COBISS.SI-ID 24803841]

1061. BUNIN, Ivan Alekseevič. Gramatika ljubezni in druge novele, (Nobelovci, 22). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 365 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880705]

1062. SIENKIEWICZ, Henryk. Novele. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. 413 str. [COBISS.SI-ID 871966]

1063. ŠOLOHOV, Mihail Aleksandrovič. Tihi Don : roman v štirih knjigah, (Nobelovci, 32; 33; 34; 35). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1977. 4 zv. (442 str., [1] f. pril.; 420; 456; 545 str.). [COBISS.SI-ID 7884289]

1064. JONSON, Ejvind. Čas njegove milosti : roman, (Nobelovci, 23). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 571 str., [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22636295]

1065. TAGORE, Rabindranath. Darovanjke. Gora : roman, (Nobelovci, 7). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 482 str., [1] sl. autora. [COBISS.SI-ID 12080135]

1066. DELEDDA, Grazia. Elias Portolu, (Nobelovci, 20). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 364 str. [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22548487]

1067. KAVABATA, Jasunari. Glas gore : roman, (Nobelovci, 21). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 349 str., [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22635015]

1068. BUNIN, Ivan Alekseevič. Gramatika ljubezni in druge novele, (Nobelovci, 22). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 365 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880961]

1069. BEL, Hajnrih. In ni rekel niti besede : roman. Hiša brez varuhov : roman, (Nobelovci, 8). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 466 str., [1] sl. aut. [COBISS.SI-ID 12085511]

1070. REYMONT, Władisław Stanisław. Kmetje : roman, (Nobelovci, 1, 2, 3, 4). 3. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 4 zv. (261; 287; 354; 314 str.). [COBISS.SI-ID 12093447]

1071. RIBEIRO, Aquilino. Ko volkovi tulijo : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi s Portugalsko). Murska Sobota: Pomurska založba, 1978. 390 str. [COBISS.SI-ID 11051009]

1072. VERNE, Jules. Potovanje okoli sveta v 80 dneh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 253 str. [COBISS.SI-ID 109628]

1073. MARTINSON, Hari. V Indijo Karamandijo, (Nobelovci, 19). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 332 str., [1] fotografija autora. [COBISS.SI-ID 22638343]

1074. HAMSUN, Knut. Ženske pri vodnjaku : roman, (Nobelovci, 13). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 446 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7877121]

1075. GRASS, Günter. List : roman, (Zbirka Modra ptica). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980. 2 zv. (421; 422 str.). [COBISS.SI-ID 11810561]

1076. RODOREDA, Merce. Demantni trg : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi s Katalonijo). Ljubljana: Pomurska založba, 1981. 246 str. [COBISS.SI-ID 6383800]

1077. RODOREDA, Merse. Demantni trg : roman. Ljubljana: Pomurska založba, 1981. 246 str. [COBISS.SI-ID 18295815]

1078. MIŁOSZ, Czesław. Dolina Isse, (Nobelovci, 65). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1981. 556 str., [1] f. pril. z avtor. sl. [COBISS.SI-ID 7893505]

1079. STRINDBERG, August. Zagovor blazneža, (Biografije). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. 335 str. [COBISS.SI-ID 21753856]

1080. BECKETT, Samuel. Murphy, (Nobelovci, 68). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 398 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7894273]

1081. BINDARI, Sami. Palača : roman, (Mostovi, Mostovi z Egiptom). Murska Sobota: Pomurska založba, 1982. 271 str. [COBISS.SI-ID 3881273]

1082. PONTOPPIDAN, Henrik. Obljubljena dežela, (Nobelovci, 79). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 526 str., [1] f. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 7897345]

1083. RIBEIRO, Joao Ubaldo. Seržant Getúlio : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 190 str. [COBISS.SI-ID 22678535]

1084. MIHAILOVIĆ, Dragoslav. Škornježi : roman. Knj. 1., (Mostovi, mostovi s Srbijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 351 str. [COBISS.SI-ID 14407483]

1085. MIHAILOVIĆ, Dragoslav. Škornježi : roman. Knj. 1., (Mostovi, Mostovi s Srbijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 351 str. [COBISS.SI-ID 22195463]

1086. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 303 str. [COBISS.SI-ID 4357170]

1087. BARRIE, James Matthew. Peter Pan, (Zbirka Zlata knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 285 str., [10] f. pril. [COBISS.SI-ID 124469]

1088. HOFMAN, Branko (ur.). Slovenian books : knjiga '86. Koper: Lipa; [Ljubljana ...[etc.]: Members of the Publishing and Bookselling Committee of the General Association of Printers, Bookbinders, Newspapers and Book Publishers and Booksellers of Slovenia, 1986. 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6539520]

1089. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela. 3. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 382 str. [COBISS.SI-ID 1268744]

1090. BRINGSVARD, Tor Age. Luna otroštva : Gobi, prva od več knjig, (Zbirka Mostovi, Mostovi z Norveško). Murska Sobota: Pomurska založba, 1987. 207 str. [COBISS.SI-ID 3840000]

1091. TAGORE, Rabindranath. Gora, (Zbirka Svetovni klasiki, 15). [Ljubljana]: Mihelač, 1992. 309 str. [COBISS.SI-ID 30652928]

1092. PREMK, Francka. Korenine slovenskih Psalmov. V Ljubljani: Trubarjevo društvo, 1992. 752 str. [COBISS.SI-ID 29324032]

1093. KOŠAR, Alojz, KOŠAR, Tomaž. V pismih iz prve svetovne vojne. Borec, 44, št. 1/2 (1992), str. 47-78. [COBISS.SI-ID 50634496]

1094. SHAKESPEARE, William. Hamlet, danski princ, (Zbirka Svetovni klasiki, 18). Ljubljana: Mihelač, 1993. 146 str. ISBN 961-201-010-2. [COBISS.SI-ID 33607936]

1095. GORDIMER, Nadine. Izbrane novele, (Nobelovci, 103). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1993. 436 str., ilustr. ISBN 86-361-0839-X. [COBISS.SI-ID 36060160]

1096. IBSEN, Henrik. Nora : (lutkovnica) : igra v treh dejanjih, (Zbirka Orfej). Ljubljana: Karantanija, 1994. 135 str., avtorj. slika. [COBISS.SI-ID 296765]

1097. BARRIE, James Matthew. Peter Pan v Kensingtonskem parku, (Zbirka Lastovka, 18). V Ljubljani: Karantanija, 1994. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7146553]

1098. KIPLING, Rudyard. Pogumni kapitani, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1994. 230 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4093490]

1099. IBSEN, Henrik. Strahovi : družinska drama v treh dejanjih, (Zbirka Orfej). Ljubljana: Karantanija, 1994. 102 str., avtorj. slika. [COBISS.SI-ID 296509]

1100. PREŠEREN, France. Prešernove nemške. Ljubljana: Karantanija, 1995. 119 str. ISBN 961-226-025-7. [COBISS.SI-ID 46689024]

1101. NIETZSCHE, Friedrich. Rojstvo tragedije iz duha glasbe. V Ljubljani: Karantanija, 1995. 238 str. ISBN 961-226-070-2. [COBISS.SI-ID 54865152]

1102. IBSEN, Henrik. Brand : [drama]. 1. izd. Maribor: Obzorja, 1996. 248 str. ISBN 961-230-001-1. [COBISS.SI-ID 40830209]

1103. BAUM, Lyman Frank. Čarovnik iz Oza, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1996. 175 str., ilustr. ISBN 961-226-093-1. [COBISS.SI-ID 58568704]

1104. GOTTHELF, Jeremias. Liza, nenavadna dekla, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1997. 81 str., ilustr. ISBN 961-226-197-0. [COBISS.SI-ID 67425024]

1105. SRŠEN, Janez. Padanje proti vrhu : aforizmi. Ljubljana: Kres, 1998. 71 str., ilustr. ISBN 86-7823-163-7. [COBISS.SI-ID 80008448]

1106. IBSEN, Henrik. Strahovi, (Zbirka Matura). V Ljubljani: Karantanija, 1998. 174 str., ilustr. ISBN 961-226-285-3. [COBISS.SI-ID 79222272]

1107. KIPLING, Rudyard. Kako je nastala abeceda in druge čisto zaresne zgodbe, (Zbirka Lastovka). V Ljubljani: Karantanija, 1999. 225 str., ilustr. ISBN 961-226-314-0. [COBISS.SI-ID 99736832]

1108. GRASS, Günter. Pločevinasti boben. Ljubljana: DZS, 1999. 616 str. ISBN 86-341-2341-3. [COBISS.SI-ID 104409088]

1109. IBSEN, Henrik. Strahovi, (Zbirka Matura). Ljubljana: Karantanija, 1999. 174 str., ilustr. ISBN 961-226-285-3. [COBISS.SI-ID 97744896]

1110. CEGLAR, Ludovik, MODER, Janko (ur.). Pesmi, (Ellerjeva edicija, 22). Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva družba: = Hermagoras, 2000. 141 str., avtor. sl. ISBN 3-85013-722-8. [COBISS.SI-ID 1204595]

1111. BARANOVSKIJ, Viktor Iosifovič, HLEBNIKOVA, Irina Borisovna. Anton Ažbe in ruski slikarji. Ljubljana: Rosinvest, 2002. 252 str., [136] str. pril. ISBN 961-90936-1-5. [COBISS.SI-ID 118315008]

1112. SHAKESPEARE, William. Hamlet, danski princ. Ljubljana: Karantanija, 2002. 146 str. ISBN 961-226-517-8. [COBISS.SI-ID 120530688]

1113. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah : [moška knjiga]. Nova Gorica: Ma-no, 2002. 315 str., ilustr. ISBN 961-90974-1-6. [COBISS.SI-ID 117583616]

1114. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah : [ženska knjiga]. Nova Gorica: Ma-no, 2002. 315 str. ISBN 961-90974-1-6. [COBISS.SI-ID 12355641]

1115. LEVSTEK, Zlatka (ur.), MIZERIT, Silva (ur.), ZUPANEK, Metka (ur.). Ajdova pogača : šesti zbornik literarnega krožka Društva za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju Lipa Domžale in četrti zbornik članov univerz za tretje življensko obdobje Republike Slovenije. Domžale: Društvo za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju Lipa, 2003. 206 str., ilustr. ISBN 961-91135-0-0. [COBISS.SI-ID 125725440]

1116. KALIN GOLOB, Monika. O dopisih : predlog za standardizacijo, (Zbirka Kaj moram vedeti). 1. natis. Ljubljana: GV revije, Revija Tajnica: GV založba, 2003. 70 str., graf. prikazi. ISBN 86-7061-315-8. [COBISS.SI-ID 123998976]

1117. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Idiot, (Zbirka Sanje). Ljubljana: Sanje, 2004. 621 str. ISBN 961-6387-42-1. [COBISS.SI-ID 213081600]

1118. GOETHE, Johann Wolfgang von. Prafaust, (Zbirka Hiša pesmi). Ljubljana: Sanje, 2004. 127 str. ISBN 961-6387-43-X. [COBISS.SI-ID 213081856]

1119. KAČIČ, Mila. Traži me u šuštanju travki, (Biblioteka Posebna izdanja, knj. 38). Zagreb: Jurčić, 2004. 143 str., ilustr. ISBN 953-6462-91-5. [COBISS.SI-ID 216820992]

1120. GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust : celotna izdaja, (Zbirka Hiša pesmi). 1. izd. Ljubljana: Sanje: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2005. 846 str., avtorj. sl. ISBN 961-6387-56-1. [COBISS.SI-ID 218086400]


Zbiratelj

1121. SIENKIEWICZ, Henryk. Zgodnje novele, (Nobelovci, 49). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 388 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7889153]

1122. ELYTES, Odysseas. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 59). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 242 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7891713]

1123. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Kratka proza, (Nobelovci, 62). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 540 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7892737]

1124. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1980. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 16620032]

1125. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 809271]

1126. GOLDING, William. Grabljivec Martin, (Nobelovci, 93). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 398 str., [1] f. pril. z avtorjevo sl. [COBISS.SI-ID 7901697]

1127. KARLFELDT, Erik Axel. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 95). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 187 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7902209]

1128. MODER, Janko (ur.). Slovenski leksikon novejšega prevajanja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 3). Koper: Lipa, 1985. 502 str. [COBISS.SI-ID 4825857]

1129. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1988. [16] str., ilustr. u boji. ISBN 86-7037-000-X. [COBISS.SI-ID 517890]

1130. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1989. [16] str., ilustr. u boji. ISBN 86-7037-000-X. [COBISS.SI-ID 4247810]

1131. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1989. [14] str., ilustr. u boji. [COBISS.SI-ID 4523522]

1132. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1990. [16] str., ilustr. u boji. [COBISS.SI-ID 10621954]

1133. ABC. Zagreb: Naša djeca, 1991. [16] str., ilustr. ISBN 86-7037-000-X. [COBISS.SI-ID 23746560]


Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

1134. GRUM, Martin. Modrov zbornik : 23. prevajalski zbornik : bio-bibliografije članov DSKP : izbrani biografski podatki in izbirne bibliografije prevodov, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 23). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1998. 238 str. ISBN 961-90386-3-0. [COBISS.SI-ID 79941632]

1135. Prevodno delo Janka Modra : v počastitev 90-letnice prevajalca. Dornberk: ViTel, 2004. 1 videokaseta (VHS)(45 min, 48 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10851634]

1136. RODE, Vinko. Profesor Janko Moder 90-letnik : jubileji. Glas Slovenske kulturne akcije, 2004, letn. 49[51!], št. 1/2, str. [3], ilustr. [COBISS.SI-ID 216147712]

1137. Moder Janko, prevajalec : 90 letnik. Vestnik Zveze Slovencev v inozemstvu, 2004, letn. 41, št. 7/9, str. 133-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 216636928]


Pisec besedila za pesmi (uglasbene)

1138. KRAJNČAN, Lojze. Jaz sem jež. V: Murenčki : vsi veselo pojemo z Romano Krajnčan, (Zbirka Murenček). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000, str. 14. [COBISS.SI-ID 110867712]

1139. KOROŠEC, Marijan. Palčki gredo na izlet : otroški pevski zbor in orkester. Maribor: Hartman, cop. [2004]. 1 partitura (11 str.). [COBISS.SI-ID 219634688]


Pripovedovalec

1140. Mizica, pogrni se!. Zagreb: Naša djeca, 1972. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5023385]


Pisec besedila na spremnem gradivu

1141. MEREDITH, George. Richard Feverel na preizkušnji, (Svetovni roman). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1967. 629 str. [COBISS.SI-ID 7160889]

1142. SHAKESPEARE, William. Zimska pravljica. Vihar, (Zbrana dela). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970. 193 str. [COBISS.SI-ID 2039613]

1143. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela, Venera in Adonis, Lukrecija, Tožba zaljubljene, Zaljubljeni romar, Pesmi na razne napeve, Feniks in grlica, (Zbrano delo). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 561 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 2654773]

1144. JOHNSON, Eyvind. Čas njegove milosti : roman, (Nobelovci, 23). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 571 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7881217]

1145. KAWABATA, Yasunari. Glas gore : roman, (Nobelovci, [21]). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 349 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7880193]

1146. MARTINSON, Harry. V Indijo Koromandijo, (Nobelovci, 19). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1975. 332 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7879169]

1147. AGNON, Samuel Joseph. Izbrane novele, (Nobelovci, 29). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1976. 350 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7883009]

1148. ROLLAND, Romain. Miklavž Breugnon, (Nobelovci, 28). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1976. 550 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7882753]

1149. GJELLERUP, Karl Adolph. Mlin na griču : roman v petih knjigah, (Nobelovci, 39). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1977. 453 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7886081]

1150. HEYSE, Paul. Izbrane novele, (Nobelovci, 40). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 342 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7886849]

1151. LAGERKVIST, Pär Fabian. V gosteh pri resničnosti, (Nobelovci, 45). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 513 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7888129]

1152. ASTURIAS, Miguel Ángel. Zeleni papež : roman, (Nobelovci, 43). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 421 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7887617]

1153. BJORNSON, Bjornstjerne. Povesti in črtice, (Nobelovci, 53). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 434 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 24755457]

1154. SINGER, Isaac Bashevis. Sovražnice, zgodba o ljubezni, (Nobelovci, 51). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 526 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7890177]

1155. SONTANI, Utuj Tatang. Tambera : roman, (Mostovi, Mostovi z Indonezijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1979. 383 str. [COBISS.SI-ID 11420929]

1156. GIDE, André. Zemeljska hrana, (Nobelovci, 50). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 420 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7889921]

1157. SIENKIEWICZ, Henryk. Zgodnje novele, (Nobelovci, 49). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1979. 388 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7889153]

1158. ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE, José. Blaznost ali svetost : drama v treh dejanjih v prozi, (Nobelovci, 63). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 414 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7892993]

1159. CORTÁZAR, Julio. Dobitniki : roman, (Mostovi, Mostovi z Argentino). Murska Sobota: Pomurska založba, 1980. 559 str. [COBISS.SI-ID 4876289]

1160. ELYTES, Odysseas. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 59). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 242 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7891713]

1161. SULLY PRUDHOMME, René Francois Armand. Izbrano delo, (Nobelovci, 56). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 236 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7891201]

1162. PASTERNAK, Boris Leonidovič. Kratka proza, (Nobelovci, 62). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1980. 540 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7892737]

1163. LAGERLÖF, Selma. Prstan Löwensköldov, (Nobelovci, 66). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1981. 692 str., [1] f. z avtoričino sl. [COBISS.SI-ID 7893761]

1164. MAETERLINCK, Maurice. Slepci, (Nobelovci, 67). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1981. 462 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7894017]

1165. SPITTELER, Carl. Poročnik Konrad, (Nobelovci, 71). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 302 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7895553]

1166. O'NEILL, Eugene. Pred zajtrkom : igra v enem dejanju, (Nobelovci, 73). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 462 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7895809]

1167. CANETTI, Elias. Slepitev : roman, (Nobelovci, 75). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 574 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7896321]

1168. SOLŽENICYN, Aleksandr Isaevič. Teliček in hrast : orisi literarnega življenja, (Nobelovci, 74). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1982. 684 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7896065]

1169. STEINBECK, John. Grozdi jeze, (Nobelovci, 82). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 614 str., [1] f. pril. z avtorjevo sliko. [COBISS.SI-ID 7898625]

1170. SILLANPÄÄ, Frans Eemil. Ljudje v kresni noči : epska serija, (Nobelovci, 77). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 443 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7896833]

1171. JENSEN, Johannes Vilhelm. Padec kralja, (Nobelovci, 86). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 460 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 24118017]

1172. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Pripoved brodolomca, (Nobelovci, 81). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 124 str. [COBISS.SI-ID 7898369]

1173. MAURIAC, François. Rodnica, (Nobelovci, 78). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1983. 430 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7897089]

1174. MEULENBELT, Anja. Sramu ni več : osebna zgodba, (Zbirka Mostovi). Murska Sobota: Pomurska založba, 1983. 396 str. [COBISS.SI-ID 2485302]

1175. HAUPTMANN, Gerhart. Iz novel in dram, (Nobelovci, 85). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. 462 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7899393]

1176. SAINT-JOHN PERSE. Izbrano delo, (Nobelovci, 84). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. 271 str., [1] f. pril. z avtorjevo sliko. [COBISS.SI-ID 7899137]

1177. KIPLING, Rudyard. Novele, (Nobelovci, 87). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. 382 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7899649]

1178. RIBEIRO, Joao Ubaldo. Seržant Getúlio : roman, (Zbirka Mostovi, Mostovi z Brazilijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1984. 190 str. [COBISS.SI-ID 2566198]

1179. GOLDING, William. Grabljivec Martin, (Nobelovci, 93). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 398 str., [1] f. pril. z avtorjevo sl. [COBISS.SI-ID 7901697]

1180. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah. Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 303 str. [COBISS.SI-ID 15649793]

1181. PAVIĆ, Milorad. Hazarski besednjak : roman leksikon v 100 000 besedah, (Mostovi, Mostovi s Srbijo). Murska Sobota: Pomurska založba, 1985. 303 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16027905]

1182. KARLFELDT, Erik Axel. Izbrane pesmi, (Nobelovci, 95). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 187 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7902209]

1183. MANN, Thomas. Jožef in njegovi bratje, (Nobelovci, 89, 90, 91, 92). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 4 zv. [COBISS.SI-ID 29233153]

1184. SEIFERT, Jaroslav. Koncert na otoku, (Nobelovci, 96). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 435 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 24754689]

1185. MISTRAL, Frédéric. Mireja, (Nobelovci, 97). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1985. 286 str., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 7902465]

1186. SOYINKA, Wole. Aké : leta otroštva, (Nobelovci, 100). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1988. 333 str., [1] f. pril. ISBN 86-361-0426-2. [COBISS.SI-ID 22995969]


Redaktor prevoda

1187. SHAKESPEARE, William. Rihard III. Dva gospoda iz Verone. Komedija zmešnjav, (Zbrana dela, 1). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 263 str. [COBISS.SI-ID 667393]

1188. SHAKESPEARE, William. Ukročena trmoglavka. Romeo in Julija. Sen kresne noči, (Zbrana dela, 2). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 281 str. [COBISS.SI-ID 5852673]


Glosator

1189. SHAKESPEARE, William. Zbrana dela. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 287 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 594177]


Lektor

1190. TOMIĆ, Dragan. Razpotje : uprizoritev Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana, sezona 1981/1982. Ljubljana, 1981. [COBISS.SI-ID 1973339]


Drugo

1191. DISNEY, Walt. V Svetu narave : Walt Disney's Worlds of nature, (Mavrica, [2]-1962). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962. 176 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 32901889]

1192. SHAKESPEARE, William. Kakor vam drago. Kar hočete. Hamlet, (Zbrana dela). Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 324 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 5853185]

1193. MOLIERE. Dela. 3, Ljubezen-zdravnik, Ljudomrznik, Zdravnik po sili, Amfitrion, George Dandin, Skopuh. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 348 str. [COBISS.SI-ID 7405313]

1194. Imajo jih radi. Zagreb: Naša djeca, 1975. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64659456]

1195. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1977. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10042678]

1196. MODER, Janko. Skupaj se igramo. Zagreb: Naša djeca, 1978. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1419831]

1197. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1979. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9184310]

1198. JANKO in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17068544]

1199. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1980. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19454976]

1200. Ugani, kdo sem. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8], ilustr. [COBISS.SI-ID 22115328]

1201. Imajo jih radi. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16954112]

1202. KAKO se živali gibljejo. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17310720]

1203. KAKO živali pomagajo. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17310976]

1204. KAKŠNE so živali. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17311232]

1205. KJE živali živijo. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17482240]

1206. Veš, kdo sem?. Zagreb: Naša djeca, 1981. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22196224]

1207. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 810551]

1208. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 809527]

1209. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, 1986. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 548149]

1210. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, 1986. 1 kartonka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9178166]

1211. Gašperček gre na izlet. Zagreb: Naša djeca, 1987. <10> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3825408]

1212. Kdo nas še pozna. Zagreb: Naša djeca, 1987. <10> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3825920]

1213. Koliko je ura?. Zagreb: Naša djeca, 1987. <12> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3826432]

1214. Peter Pan. Zagreb: Naša djeca, 1987. <50> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3687168]

1215. Sami vlaki!. Zagreb: Naša djeca, 1987. <10> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3828992]

1216. Skupaj se igramo. Zagreb: Naša djeca, 1987. <10> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3836416]

1217. Živali ob tolmunu. Zagreb: Naša djeca, 1987. <10> str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3836928]

1218. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, [1988]. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 2268418]

1219. SCARRY, Richard. Moj prvi slikovni slovar : slovensko-angleško-nemški. [Murska Sobota]: Pomurska založba, 1989. 98 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7566336]

1220. Peter Pan. Zagreb: Naša djeca, 1989. [50] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14333696]

1221. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1989. [50] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14332928]

1222. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, 1989. [52] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 24512000]

1223. Imajo jih radi. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., ilustr. ISBN 86-7037-101-4. [COBISS.SI-ID 790473]

1224. Pravljice iz gozda. Zagreb: Naša djeca, 1991. [52] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-115-4. [COBISS.SI-ID 24511744]

1225. Rdeča kapica. Zagreb: Naša djeca, 1991. [52] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-114-6. [COBISS.SI-ID 24511488]

1226. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Janko in Metka, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0710-6. [COBISS.SI-ID 35547905]

1227. PERRAULT, Charles. Pepelka, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0711-4. [COBISS.SI-ID 35546881]

1228. GRIMM, Jakob, GRIMM, Wilhelm. Ribič in njegova žena, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0709-2. [COBISS.SI-ID 35547393]

1229. ANDERSEN, Hans Christian. Zvesti kositrni vojak, (Mlada Obzorja). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. [30] str., barvne ilustr. ISBN 86-377-0708-4. [COBISS.SI-ID 35548161]

1230. BARAGA, Friderik Irenej, BARAGA, France (ur.). Opominvanje. Faksimile knjižice iz leta 1826 in prepesnitev Janka Modra. Trebnje: Občina: Župnija; Dobrnič: Župnija, 1997. 8, [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67922688]

1231. ŽUPANČIČ, Oton. Potovanje skozi Župančičevo pesem. Sodobnost, 1998, 46, št. 6/7, str. 454-465. [COBISS.SI-ID 77664256]


NERAZPOREJENO


1232. MODER, Janko. Prepozno pismo : (odlomki). Celjski zbornik, 1, (1951), str.167-179. [COBISS.SI-ID 1848373]

1233. MODER, Janko. Iz zdravih korenin močno drevo : iz zgodovine Družbe sv. Mohorja. Del 1. Celje: Družba sv. Mohorja, 1952-1953. 2 zv. (383 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 29843457]

1234. MODER, Janko. Sveta zemlja : kronika slovenskega rodu. [D. 1, Neznano ljudstvo se budi]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1952. 543 str. [COBISS.SI-ID 2520885]

1235. MODER, Janko. Mohorska bibliografija. Celje: Mohorjeva družba, 1957. 547 str. [COBISS.SI-ID 2563]

1236. MODER, Janko. Zgodba o Ksaverju Mešku. Misli, 1959, letn. 8, št. 2, str. 4, 1959, letn. 8, št. 4, str. 5, 1959, letn. 8, št. 6, str. 11. [COBISS.SI-ID 124705280]

1237. BULOVEC, Štefka, MODER, Janko. Bibliografija prevodov v slovenščino : (od maja 1945 do maja 1960). Ljubljana: Društvo prevajalcev Slovenije, 1960. 166 str. [COBISS.SI-ID 42178816]

1238. MODER, Janko. Kekec : mladinska igra v štirih dejanjih, (Dramska knjižnica, 1960-5). Ljubljana: Prosvetni servis, 1960. 108 str., 8 pril. [COBISS.SI-ID 2091575]

1239. RAE, Kenneth, SOUTHERN, Richard, MODER, Janko, MOLKA, Viktor, TOMŠE, Dušan. Mednarodni slovarček tehničnih gledaliških izrazov, (Knjižnica Mestnega gledališča, 40). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1967. 143 str. [COBISS.SI-ID 5312256]

1240. MODER, Janko. Deset indijančkov. Beograd: Nolit; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1969. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 21195]

1241. PERRAULT, Charles, MODER, Janko. Obuti maček. Zagreb: Naša djeca, 1969. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 44747]

1242. MODER, Janko. Mednarodni sloves dolenjskih izkopanin. Dolenj. list, 9. jan. 1969, let.20, št.1-2, str. 13. [COBISS.SI-ID 15361847]

1243. MODER, Janko, VANDOT, Josip. Kekec : mladinska igra v štirih dejanjih. [Trst: Stalno slovensko gledališče, 1970]. 60 f. [COBISS.SI-ID 73798912]

1244. MODER, Janko. Majhne in velike živali. Beograd: Nolit, 1970. 1 zgibanka ([13] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 11329337]

1245. MODER, Janko. Moja knjiga o prometu. Zagreb: Naša djeca, 1970. [10] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 45259]

1246. MODER, Janko. Muca in Maca in druge živali. Zagreb: Naša djeca, 1970. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48670465]

1247. MODER, Janko. Poznaš domače živali?. Zagreb: Naša djeca, 1970. [ 6] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 45771]

1248. MODER, Janko. Vstopite, prosim!. Zagreb: Naša djeca, 1970. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5020313]

1249. MODER, Janko. Živali iz živalskega vrta. Beograd: Nolit, 1970. ilustr. [COBISS.SI-ID 5139609]

1250. MODER, Janko. ČZN 5, 1969 (Bašev zbornik). Dolenj. list, 16. apr. 1970, let.21, št.16, str. 10. [COBISS.SI-ID 15179831]

1251. MODER, Janko. Čez poljane v sončne dremljane. Zagreb: Naša djeca, 1971. [18 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 18425089]

1252. MODER, Janko. Grdi raček. Zagreb: Naša djeca, 1971. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18425345]

1253. MODER, Janko. Hopla hop čez drn in strn. Zagreb: Naša djeca, 1971. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1656212]

1254. MODER, Janko. Pazi na cesto, ko pelješ skoz mesto!. Zagreb: Naša djeca, 1971. [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5020825]

1255. MODER, Janko. Ptičja svatba. Zagreb: Naša djeca, 1971. [18 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 18424833]

1256. MODER, Janko. Vesela zgodba o malem Muku. 1971; Zagreb: Naša djeca. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18425601]

1257. MODER, Janko. Nepričakovna rimska najdba : rimska gomila odkritje za Dolenjsko in zahodno Slovenijo. Dolenj. list, 24. jun. 1971, let.22, št.25, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 14925111]

1258. MODER, Janko. Leteči kovček. Zagreb: Naša djeca, 1972. [13 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 43979]

1259. MODER, Janko. Potujoči muzikanti. Zagreb: Naša djeca, 1972. [13] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 35275]

1260. MEDVED, Jakob, INGOLIČ, Borut, LEBAN, Vladimir, MODER, Janko. Veliki atlas sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 1 atlas (403 str.), barve. [COBISS.SI-ID 7309317]

1261. MODER, Janko. Kaj delajo škratje. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5024153]

1262. MODER, Janko. Palček Sanjček. Zagreb: Naša djeca, 1973. [6] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 22731]

1263. MODER, Janko. Rdeča kapica. Žabji kralj. Zagreb: Naša djeca, 1973. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 10955]

1264. MODER, Janko. Sneguljčica. Bratec in sestrica. Zagreb: Naša djeca, 1973. [6] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 11467]

1265. MODER, Janko. Štejmo do deset. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 10443]

1266. MODER, Janko. Trnuljčica. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1973. [6] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 11979]

1267. MODER, Janko. Vesele pesmice. Zagreb: Naša djeca, 1973. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5021337]

1268. MODER, Janko. Volk in sedem kozličkov. Pojoči muzikanti. Zagreb: Naša djeca, 1973. [6] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 12491]

1269. MODER, Janko, GLIHA-SELAN, Vilko. ABC slikanica. Zagreb: Naša djeca, 1974. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18663681]

1270. MODER, Janko. Iz česa je sir?. Zagreb: Naša djeca, 1974. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8239929]

1271. MODER, Janko. Kako nastane kruh?. Zagreb: Naša djeca, 1974. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8242745]

1272. MODER, Janko. Obisk na divjem zahodu. Zagreb: Naša djeca, 1974. [12 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 9675]

1273. MODER, Janko. Pri nas zidamo hišo. Zagreb: Naša djeca, 1974. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8237113]

1274. MODER, Janko. Zakaj gre dež?. Zagreb: Naša djeca, 1974. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8260153]

1275. MODER, Janko. Kako se živali gibljejo. Zagreb: Naša djeca, 1975. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2167956]

1276. POGORELEC, Breda, URBANČIČ, Boris, TOPORIŠIČ, Jože, PIRNAT, August, SOVRE, Anton, BAJEC, Anton, MODER, Janko, VODUŠEK, Božo. Razprave in članki. 3. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1975]. 167 f. [COBISS.SI-ID 23200098]

1277. MODER, Janko. Aladinova svetilka. Zagreb: Naša djeca, 1976. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1887972]

1278. MODER, Janko. Mojster slikar. Zagreb: Naša djeca, 1976. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3292308]

1279. MODER, Janko. Mucke. Zagreb: Naša djeca, 1977. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5023129]

1280. MODER, Janko. Na pot. Zagreb: Naša djeca, 1977. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5020569]

1281. MODER, Janko. Ringaraja. Zagreb: Naša djeca, 1977. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5122457]

1282. MODER, Janko. Me poznaš?. Zagreb: Naša djeca, 1978. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5138841]

1283. MODER, Janko. Pepelka. Zagreb: Naša djeca, 1978. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14795]

1284. MODER, Janko. Sami vlaki!. Zagreb: Naša djeca, 1978. [10] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5021081]

1285. MODER, Janko. Skupaj se igramo. Zagreb: Naša djeca, 1978. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1419831]

1286. MODER, Janko, KRUŠIČ, Marjan (ur.). Ugani, kdo sem. Zagreb: Naša djeca, 1978. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5248409]

1287. MODER, Janko, SKOK, Joža (ur.). Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, tisk 1979. [12 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 53451]

1288. MODER, Janko. Jure in gripa. Zagreb: Naša djeca, 1979. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2099348]

1289. MODER, Janko. Muca in maca : in druge živali. Zagreb: Naša djeca, 1979. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5023641]

1290. MODER, Janko, SKOK, Joža (ur.). Obisk na divjem zahodu. Zagreb: Naša djeca, tiskano 1980. [12 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 10187]

1291. MODER, Janko. Božidar Borko. Delo (Ljubl.), 22, št.294 (18.XII.1980), str.8. Portret. [COBISS.SI-ID 41103104]

1292. MODER, Janko. Cirilu Kosmaču v slovo. Dnevnik (Ljubl.), 29, št.29 (31.I.1980), str.8. Portret. [COBISS.SI-ID 41807872]

1293. MODER, Janko. V vsakem človeku je sla po odkrivanju : nagrada princa Bernharda književniku Janku Modru. Knjižne novice Cankarjeve založbe, 2, št. 2 (1980), str. 2. Portret. [COBISS.SI-ID 45220096]

1294. MODER, Janko. Nizozemski pesnik Martinus Nijhoff. Sodobnost, 28, št.10 (1980), str.913. [COBISS.SI-ID 43752448]

1295. MODER, Janko. Moji najboljši prijatelji. Zagreb: Naša djeca, 1981. 1 kartonka (8 str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3030326]

1296. MODER, Janko. Pred sto leti je bil rojen Anton Breznik. Delo (Ljubl.), 23, št.147 (27.VI.1981), str.21-23. Portret. [COBISS.SI-ID 44569088]

1297. MODER, Janko. Beseda o avtorju. Delo (Ljubl.), 23, št.246 (23.X.1981), str.6. Portreta. [COBISS.SI-ID 44620032]

1298. MODER, Janko, ŽVAB, Janez. Dol pri Ljubljani. V Dolu pri Ljubljani: Gasilsko društvo, 1982. 188 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30057216]

1299. MODER, Janko. Imajo jih radi. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 38223104]

1300. MODER, Janko. Kako se živali gibljejo. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39284480]

1301. MODER, Janko. Moje živali. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 40784384]

1302. MODER, Janko. Ugani, kdo sem. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40110848]

1303. MODER, Janko. Veš, kdo sem?. Zagreb: Naša djeca, 1984. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 40541952]

1304. MODER, Janko. "Zakaj njo, vredno ...." : ob štirinajstih slovenskih prevodih te nemške pesmi. [Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985]. 63 str. [COBISS.SI-ID 4092722]

1305. MODER, Janko. Imajo jih radi. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 39496]

1306. MODER, Janko. Kaj živali jedo. Zagreb: Naša djeca, cop. 1986. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 184648]

1307. MODER, Janko. Kako se živali gibljejo. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 26952]

1308. MODER, Janko. Leksikon nobelovcev, (Nobelovci, 98). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1986. 511 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3810314]

1309. MODER, Janko. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, cop. 1986. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14283]

1310. MODER, Janko. Ugani, kdo sem. Zagreb: Naša djeca, cop. 1986. [8]str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5093785]

1311. MODER, Janko. Veš, kdo sem?. Zagreb: Naša djeca, 1986. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 40520]

1312. MODER, Janko. A B C. Zagreb: Grafična in Založniška Delovna Organizacija "Naša Djeca", 1987. Ilustracije u boji. [COBISS.SI-ID 752669]

1313. MODER, Janko. Janko in Metka. Zagreb: Naša djeca, cop. 1987. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8395]

1314. COLLODI, Carlo, MODER, Janko. Ostržek. Zagreb: "Naša Djeca", 1987. Ilustracije u boji. [COBISS.SI-ID 754205]

1315. MODER, Janko. Pikapokec. Zagreb: Naša djeca, 1987. [20] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1503797]

1316. MODER, Janko. Trnuljčica. Zagreb: Naša djeca, cop. 1987. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 14539]

1317. MODER, Janko. Ugani, kdo sem. Zagreb: Naša djeca, cop. 1987. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 226507]

1318. MODER, Janko. Veš, kdo sem?. Zagreb: Naša djeca, 1987. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 227275]

1319. MODER, Janko. Belko in njegovi prijatelji. Zagreb: Naša djeca, cop. 1988. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 174539]

1320. MODER, Janko. Kaj živali jedo. Zagreb: "Naša djeca", [1988]. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 486194]

1321. MODER, Janko. Kako se živali gibljejo. Zagreb: Naša djeca, 1988. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 9920671]

1322. MODER, Janko. Sneguljčica. Zagreb: Naša djeca, tiskano 1989. [6 ] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 15051]

1323. MODER, Janko. Dvoje zanimivih področij, odprtih novemu Trubarjevemu društvu. Dnevnik (Ljubl.), 29. jul. 1989, 37, št. 204, str. 11. [COBISS.SI-ID 116366848]

1324. JERMAN, Frane, MODER, Janko, BAJT, Drago, JANKOVIĆ, Vidosava, ROSIĆ, Ljubica, BABIĆ, Sava, OSTI, Josip, BOŽIČ, Peter, MARAS, Mate, RODE, Matej. Prevajanje svetovne literature v Jugoslaviji v osemdesetih letih. Mentor, 10, št.9/10 (1989), str.407-417. [COBISS.SI-ID 17135616]

1325. MODER, Janko. Daljnovidni Prešeren. Rodna gruda, 1989, 36, št. 3, str. 37. [COBISS.SI-ID 120558336]

1326. MODER, Janko. Mance. Rodna gruda, 1989, 36, št. 8/9, str. 45. [COBISS.SI-ID 120558592]

1327. MODER, Janko. Koliko je ura?. Zagreb: Naša djeca, 1990. [10] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-010-7. [COBISS.SI-ID 243147]

1328. MODER, Janko. Dieter Roser. Delo (Ljubl.), 32, št.142 (20.VI.1990), str.10. Portret. [COBISS.SI-ID 19547136]

1329. MODER, Janko. "Up in nemir povzročata srcu težave" : Prešeren v japonščini. Delo (Ljubl.), 32, št.208 (6.IX.1990), str.5. [COBISS.SI-ID 22981632]

1330. MODER, Janko. Viktor Smolej osemdesetletnik. Delo (Ljubl.), 32, št.218 (18.IX.1990), str.7. Portret. [COBISS.SI-ID 23130624]

1331. MODER, Janko. Edvard Kocbek o narodu. Rodna gruda, februar 1990, 37, št. 2, str. 44. [COBISS.SI-ID 61201408]

1332. MODER, Janko. Trubarjevo društvo. Znamenje, 20, št.5 (1990), str.458-461. [COBISS.SI-ID 21071616]

1333. MODER, Janko. Veš, kdo sem?. Zagreb: Naša djeca, 1991. [8] str., barvne ilustr. ISBN 86-7037-103-0. [COBISS.SI-ID 8070706]

1334. MODER, Janko. Kreftov prevod Miss Jenny Love. V: TRENC-FRELIH, Irena (ur.), BERGER, Aleš (ur.), SKRUŠNÝ, Jaroslav (ur.). 15. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 15). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1991, (1991), str. 61-75. [COBISS.SI-ID 414774]

1335. MODER, Janko. Nekaj stavkov o Jeanu Racinu na Slovenskem. V: TRENC-FRELIH, Irena (ur.), BERGER, Aleš (ur.), SKRUŠNÝ, Jaroslav (ur.). 15. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 15). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1991, str. 87-90. [COBISS.SI-ID 64683264]

1336. MODER, Janko, FRIDL, Ignacija J. Prelivanje sveta iz jezika v jezik : Slovenčev intervju s prevajalcem Jankom Modrom. Slovenec (1991), 75, št. 138 (5.12.1991) = Kulturna priloga. - (5.12.1991), str. 21. Portret. [COBISS.SI-ID 41531648]

1337. ROTAR, Janez, PETAN, Žarko, TOMŠIČ, Marjan, GABOROVIČ, Nada, MODER, Janko, KUNTNER, Tone, ZIDAR, Pavle, TORKAR, Igor, ŠVAJNCER, Janez, BRVAR, Andrej, MAHNIČ, Mirko, MILIČ, Jolka, ZAJC, Dane, SELIŠKAR, Mojca, ŠALI, Severin, POTRČ, Ivan, MEVLJA, Dušan. "Takšne so te vražje besede: kot krogla, kot dinamit" : anketa: dve besedi. Delo (Ljubl.), 34, št.65 (19.III.1992), str.13; št.77 (2.IV.1992), str.14; št.89 (16.IV.1992), str.16. [COBISS.SI-ID 30438656]

1338. MODER, Janko. Ob novem prevodu Svetega pisma Nove zaveze. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992, str. 20-27. [COBISS.SI-ID 61015808]

1339. MODER, Janko. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Rodna gruda, januar 1992, 39, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 75014656]

1340. MODER, Janko. V narečju je prvinska moč. Rodna gruda, julij 1992, 39, št. 7, str. 43. [COBISS.SI-ID 75249152]

1341. MODER, Janko. Materinščina in kultura. Rodna gruda, avgust/september 1992, 39, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 75281152]

1342. MODER, Janko. Argentinski spisi. Rodna gruda, oktober 1992, 39, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 75347968]

1343. MODER, Janko. Ob jubileju Mohorjeve družbe. Rodna gruda, december 1992, 39, št. 12, str. 43. [COBISS.SI-ID 75443200]

1344. MODER, Janko. Agnes Jama se je za vedno vrnila k izviru : življenje je neprekosljiv avtor. Delo (Ljubl.), 35, št. 275 (26.XI.1993), str. 10. Portret. [COBISS.SI-ID 45546496]

1345. MODER, Janko. Maila Golobova. Delo (Ljubl.), 35, št.16 (21.I.1993), str.6. Portret. [COBISS.SI-ID 39659264]

1346. MODER, Janko. Zelo kmalu sem dojel lepoto besede : pogovor s prof. Jankom Modrom, znanim slovenskim književnikom, prevajalcem, publicistom in izredno prijaznim gospodom. Domače vaje, 70, št. 1 (1993/1994), str. 19-20. Portret. [COBISS.SI-ID 55403264]

1347. MODER, Janko. Ob poimenovanju knjižnice na šentviški gimnaziji po doktorju Antonu Brezniku. Domače vaje, 70, št. 1 (1993/1994), str. 20-21. [COBISS.SI-ID 55402752]

1348. MODER, Janko. Kakor zrak, ki ga dihamo. Rodna gruda, januar 1993, 40, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 75491328]

1349. MODER, Janko. O jeziku v Simčičevi drami Zgodaj dopolnjena mladost. Rodna gruda, februar 1993, 40, št. 2, str. 43. [COBISS.SI-ID 75537920]

1350. MODER, Janko. Slovenske ljudske pesmi. Rodna gruda, marec 1993, 40, št. 3, str. 43. [COBISS.SI-ID 75618816]

1351. MODER, Janko. O sopomenkah. Rodna gruda, april 1993, 40, št. 4, str. 43. [COBISS.SI-ID 75677184]

1352. MODER, Janko. O slovenski dvojezičnosti. Rodna gruda, junij 1993, 40, št. 6, str. 43. [COBISS.SI-ID 75801344]

1353. MODER, Janko. O jabolku in temeljih pa o krošnji in koreninah. Rodna gruda, julij 1993, 40, št. 7, str. 43. [COBISS.SI-ID 75824128]

1354. MODER, Janko. Pišite o lepoti slovenskega jezika. Rodna gruda, avg./sept. 1993, 40, št. 8/9, str. 45. [COBISS.SI-ID 76385536]

1355. MODER, Janko. Podobe iz arhivov. Rodna gruda, oktober 1993, 40, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 76430080]

1356. MODER, Janko. O srebrni deželi in o biserih. Rodna gruda, nov./dec. 1993, 40, št. 11/12, str. 47. [COBISS.SI-ID 76504320]

1357. FÉRAUD, Enri, MODER, Janko. Pesmi mojemu jeziku. Sodobnost, 41, št. 2 ([1993]), str. 162-170. [COBISS.SI-ID 53736192]

1358. MODER, Janko. Sla spomina : sonetni venec sonetnih vencev, (Ellerjeva edicija, 16). Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, cop. 1994. 127 str. ISBN 3-85013-359-1. [COBISS.SI-ID 39754752]

1359. MODER, Janko. Breznik nam je oskrbel narodno samozavest in jezikovni ponos : ob poimenovanju knjižnice na šentviški gimnaziji po doktorju Antonu Brezniku. Družina. [Tiskana izd.], 43,št.3(16.I.1994),str.6. [COBISS.SI-ID 695100]

1360. MODER, Janko. Utrinek iz zgodovine Družbe sv. Mohorja. Koled. - Mohorjeve druž. Celovcu, 1994, str. 35-38. Fotografije, portret. [COBISS.SI-ID 1217869]

1361. MODER, Janko. Radi imamo slovenščino. Rodna gruda, januar 1994, 41, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 77964544]

1362. MODER, Janko. Še o dvojezičnosti. Rodna gruda, marec 1994, 41, št. 3, str. 43. [COBISS.SI-ID 78071552]

1363. MODER, Janko. Pravno varstvo slovenščine?. Rodna gruda, april 1994, 41, št. 4, str. 43. [COBISS.SI-ID 78123008]

1364. MODER, Janko. O dveh in več slovenščinah. Rodna gruda, maj 1994, 41, št. 5, str. 43. [COBISS.SI-ID 78168064]

1365. MODER, Janko. Uradna skrb za jezik. Rodna gruda, oktober 1994, 41, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 78329600]

1366. MODER, Janko. Jezik gre s časom. Rodna gruda, november 1994, 41, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 78356736]

1367. MODER, Janko. Igra naključij, ki se ji reče življenje. Rodna gruda, december 1994, 41, št. 12, str. 43. [COBISS.SI-ID 78410752]

1368. MODER, Janko. Škrabec o slovenščini. Rodna gruda, 41, št.6 (Junij 1994), str.43. [COBISS.SI-ID 4534578]

1369. MODER, Janko. Dvanajst vprašanj Janku Modru. Celovški zvon, 13, št. 49 (december 1995), str. 40-63. Portret. [COBISS.SI-ID 9027129]

1370. MODER, Janko. Mali čudež iz Brazilije : Portugalsko-slovenski slovar. Delo (Ljubl.), 37, št. 253 (2.XI.1995), str. 11. [COBISS.SI-ID 55901952]

1371. MODER, Janko. Slovencu so se meje utrdile .... Koled. - Mohorjeve druž. Celovcu, (1995), str. 150. [COBISS.SI-ID 52116736]

1372. RUPAR, Franc, SIMČIČ, Zorko, MODER, Janko. Odkritje spominske plošče dr. phil. Tinetu Debeljaku : 22. junij, 1995. Loški razgl., 1995, 42, str. 197-206, ilustr. [COBISS.SI-ID 60736768]

1373. MODER, Janko. Sila spomina : magistralni venec sonetnega venca sonetnih vencev. N. Atlantida, št. 5, (februar) 1995/I, str. 8-11. [COBISS.SI-ID 1513526]

1374. MODER, Janko. Škrabec redivivus. Rodna gruda, januar 1995, 42, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 78481152]

1375. MODER, Janko. Lov na petelina. Rodna gruda, februar 1995, 42, št. 2, str. 43. [COBISS.SI-ID 78528256]

1376. MODER, Janko. Besedne družine. Rodna gruda, april 1995, 42, št. 4, str. 43. [COBISS.SI-ID 78574080]

1377. MODER, Janko. Živi jezik. Rodna gruda, junij 1995, 42, št. 6, str. 43. [COBISS.SI-ID 78601984]

1378. MODER, Janko. Slon ali bik?. Rodna gruda, julij 1995, 42, št. 7, str. 43. [COBISS.SI-ID 78618112]

1379. MODER, Janko. Pu na pu = pol na pol. Rodna gruda, avg.-sept. 1995, 42, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 78630912]

1380. MODER, Janko. Clevelandski Slovenci. Rodna gruda, oktober 1995, 42, št. 10, str. 43. [COBISS.SI-ID 78662656]

1381. MODER, Janko. Ameriški Slovenci. Rodna gruda, november 1995, 42, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 78692096]

1382. MODER, Janko. Kako je Zemlja darove delila : "Zrna ljubezni sejem". Delo (Ljubl.), 18.IV.1996, 38, št. 90, str. 15. [COBISS.SI-ID 60517120]

1383. MODER, Janko. Kdo in kaj je bil Božidar Borko? : poročilo z ormoškega gradu. Delo (Ljubl.), 7.XI.1996, 38, št. 257, str. 13. [COBISS.SI-ID 64110336]

1384. MODER, Janko. Pogovor z Jankom Modrom. Mohorjev koled., (1996), str. 171-182. Ilustr. [COBISS.SI-ID 57073664]

1385. MODER, Janko. Letos štiri drame v verzih : prevajalke in prevajalci. Nedelo (Ljubl.), 24.XI.1996, let. 2, št. 47, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 4190007]

1386. MODER, Janko. Škrabčeva triletnica. Rodna gruda, Februar 1996, let. 43, št. 2, str. 43. [COBISS.SI-ID 5739826]

1387. MODER, Janko. Iz malodušja v razcvet. Rodna gruda, jul. 1996, leto 43, št. 7, str. 43. [COBISS.SI-ID 102830592]

1388. MODER, Janko. Za pomočnika pri Finžgarju : nekaj utrinkov ob stopetindvajsetletnici pisateljevega rojstva. Slov. izsel. koled., 43 (1996), str. 127-128+137-140. [COBISS.SI-ID 57421056]

1389. MODER, Janko. Družina Robida. Maribor: Obzorja, [1997]. 2 zvočni kaseti, stereo. [COBISS.SI-ID 3059742]

1390. PATERNU, Boris, DEBELJAK, Aleš, PONIŽ, Denis, SENEGAČNIK, Brane, DEKLEVA, Milan, TRUHLAR, Vladimir, NOVAK, Boris A., OSTI, Josip, KERMAUNER, Taras, BAJT, Drago, SMOLEJ, Tone, BERGER, Aleš, PIBERNIK, France, GRADIŠNIK, Janez, PAVČEK, Tone, MODER, Janko. Jože Udovič, (Zbirka Interpretacije, 6). Ljubljana: Nova revija, 1997. 342 str., ilustr. ISBN 961-6017-45-4. [COBISS.SI-ID 68008192]

1391. MODER, Janko. Vprašanj je kakor zvezd v vesolju : prispevki k tehniki prevajanja. Delo (Ljubl.), 10.IV.1997, let. 39, št. 82, str. 15. [COBISS.SI-ID 67308288]

1392. SIMČIČ, Zorko, NOVAK, Maja, MODER, Janko, ŽABOT, Vlado, PAVČEK, Tone, FRANČIČ, Franjo, KOVAČIČ, Vladimir. Ste kaj zamudili? : minianketa ob koncu leta. Delo (Ljubl.), 31.XII.1997, 39, št. 301, str. 16, portreti. [COBISS.SI-ID 74257920]

1393. MODER, Janko. Nova študija o slovenski moderni. Razgledi (Ljublj.), 24. dec. 1997, št. 24, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 106463744]

1394. MODER, Janko. Jezikovna matica pa kar spi. Rodna gruda, 1997, let. 44, št. 1, str. 43. [COBISS.SI-ID 5240909]

1395. MODER, Janko. Mit in realnost. Rodna gruda, apr. 1997, leto 44, št. 4, str. 43. [COBISS.SI-ID 108154624]

1396. MODER, Janko. Avstralija - deveta dežela. Rodna gruda, nov. 1997, leto 44, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 108263424]

1397. MODER, Janko. Tudi sreča včasih ne pride sama : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski slovar iz Italije. Delo (Ljubl.), 12.II.1998, 40, št. 35, str. 16. [COBISS.SI-ID 74861568]

1398. MODER, Janko, JOVANOVIĆ, Dušan, KORUN, Mile, MÖDERNDORFER, Vinko, LORENCI, Jernej, KRANJC, Mojca, I.B. (ur.). "Kaj počne Brecht v današnjih časih". Delo (Ljubl.), 2.IV.1998, 40, št. 77, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 75237632]

1399. MODER, Janko. Vnuki : (zapis ob stoletnici rojstva Louisa Adamiča). Rodna gruda, maj 1998, leto 45, št. 5, str. 43. [COBISS.SI-ID 115351296]

1400. MODER, Janko. O jeziku in narodni zavesti. Rodna gruda, 1998, let. 45, št. 7, str. 43. [COBISS.SI-ID 6468429]

1401. MODER, Janko. Škrabec in Ramovš. Rodna gruda, avg./sep. 1998, leto 45, št. 8/9, str. 43. [COBISS.SI-ID 115570176]

1402. MODER, Janko. Namesto Župančiča : (poročilo pri Okrogli mizi ob stodvajsetletnici rojstva Otona Župančiča 28. maja 1998). Sodobnost, 1998, 46, št. 6/7, str. 527-534, portret. [COBISS.SI-ID 78972672]

1403. MODER, Janko. Vaja naredi mojstra : slovenski književni prevajalci - Janko Moder. Delo (Ljubl.), 28.1.1999, št. 26, let. 49, str. 25. [COBISS.SI-ID 6582424]

1404. MODER, Janko. Dr. Vladimir Škerlak devetdesetletnik. Delo (Ljubl.), 2. okt. 1999, leto 41, št. 229, str. 6, portret. [COBISS.SI-ID 104069376]

1405. MODER, Janko, HURIET, Genevieve. Družina Robida [2]. Ljubljana: Helidon; Maribor: Obzorja, [1997?]. 1 zvočna kaseta, [stereo]. [COBISS.SI-ID 3059998]

1406. MODER, Janko. Mojca Pokrajculja. Ljubljana: Helidon, [19??]. 1 gramof. plošča, 45 o/m, stereo, mono. [COBISS.SI-ID 10158088]

1407. MODER, Janko. Moker ko miš na Pleteršnikovi : ulice po pisateljih. Delo (Ljubl.), 10. avg. 2000, leto 42, št. 185, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 12922683]

1408. MODER, Janko. Vladimir Škerlak 1940-2000. Delo (Ljubl.), 14. okt. 2000, leto 42, št. 240, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 109707776]

1409. MODER, Janko. Komu gre hudo za nohte?. Družina. [Tiskana izd.], 9. apr. 2000, letn. 49, 15, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 8714295]

1410. MODER, Janko. O dvajsetih prevodih Frančiškove Sončne pesmi v slovenščino. Goriš. letn., 2001, [Št.] 28, str. 147-170. [COBISS.SI-ID 125711616]

1411. MODER, Janko. Dr. Vladimir Škerlak : 1909-2002. Mostovi (Ljublj.), 2002, letn. 36, št. 1, str. 81-82, portret. [COBISS.SI-ID 222682880]

1412. MODER, Janko. Dvajset let pri Mohorjevi družbi : nekaj spominov. Zvon, feb. 2002, letn. 5, št. 1, str. 49-52, apr. 2002, letn. 5, št. 2, str. 59-77. [COBISS.SI-ID 8196429]

1413. MODER, Janko. Čigavo je kaj : brezimni, lažni in nezamolčani Ivan Hribovšek v prevodih. Zvon, sep. 2003, letn. 6, št. 4, str. 54-58. [COBISS.SI-ID 215251712]

1414. MODER, Janko, VANDOT, Josip. Kekec : mladinska igra v štirih dejanjih. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2004. 63 f. [COBISS.SI-ID 1852251]

1415. MODER, Janko. Sveta zemlja : kronika slovenskega rodu. 2, Vladar Samo. Celje: Mohorjeva družba, 2004. 510 str. ISBN 961-218-511-5. [COBISS.SI-ID 215197440]

1416. MODER, Janko. Neizbrisno zaslužen kulturnoprosvetni delavec : dr. Martin Jevnikar, 1913-2004. Ameriška domovina, 2004, letn. 106, št. 5, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 216660992]

1417. MODER, Janko. Neizbrisno zaslužen kulturnoprosvetni kronist : dr. Martin Jevnikar, 1913-2004. Delo (Ljubl.), 16.I.2004, leto 46, št. 12, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 3992435]

1418. MODER, Janko. Hiša mojega očeta : prosto po Freudu : (ob skorajšnji književnikovi 90-letnici). Zvon, apr. 2004, letn. 7, št. 2, str. 82-84. [COBISS.SI-ID 223659776]

1419. MODER, Janko. Slovenski Mojzes : ob stodesetletnici rojstva dr. Valentina Meršola. Zvon, jun. 2004, letn. 7, št. 3, str. 68-72. [COBISS.SI-ID 9439542]

1420. MODER, Janko. Dr. Valentin Meršol in slovenski veliki teden. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2005. 405 str., fotogr. ISBN 961-218-568-9. [COBISS.SI-ID 220808192]

1421. MODER, Janko. Faust je umetnina s tisoč virtuoznostmi in pastmi : prevajalec Fausta Janko Moder. Delo (Ljubl.), 28. sep. 2005, leto 47, št. 225, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 225111040]

1422. BROOKS, Felicity, YOUNG, Caroline. Slikovni slovar za najmlajše : angleško-slovensko-nemški. Murska Sobota: Pomurska založba, 2006. 64 str., ilustr. ISBN 86-7195-441-2. [COBISS.SI-ID 226794752]Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 213.250.62.127(213.250.62.127)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI