NakupAvtorjiNoviceDelaKontakti

knjigarna > avtorji > p > denis poniž

POGLEJ V VREČKO
 
avtorji
sodelavci
Boris Paternu
Patetico
Eda Pavletič
Boštjan Pavletič
Jernej Pečak
Jana Pečečnik
Nika Perunović
Boštjan Gorenc - Pižama
Duša Počkaj
Meri Avsenak Pogačnik
Denis Poniž
Jure Potokar
Lili Potpara
Petra Preželj
Bert Pribac
Miro Prljača

Denis Poniž

1948

Denis Poniž se je rodil 20. septembra 1948 v Ljubljani. Leta 1972 je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 1974 magistriral, nato pa je odšel v Novi Sad, kjer je leta 1980 doktoriral s tezo o Numerični estetiki in slovenski literarni znanosti. Med leti 1973-75 je bil asistent-stažist na Oddelku za primerjalno književnost, nato je delal kot raziskovalec na Inštitutu za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani (1977-79) in na Zavodu za družbeni razvoj Ljubljane (1979-80). Med leti 1980-86 se je preživljal kot svobodni književnik, leta 1986 pa se je habilitiral za predmet svetovna književnost in teorija slovenske književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je predaval do leta 1988. Tega leta je pričel predavati kot docent, od leta 1992 kot izredni in od leta 1997 kot redni profesor za zgodovino evropske in slovenske dramatike na AGRFT Univerze v Ljubljani. V svojih univerzitetnih predavanjih je obravnaval predvsem zveze med literaturo in informacijsko teorijo ter teorijo verjetnosti, polliterarne zvrsti (esej, feljton), slovensko poezijo 20. stoletja, slovensko dramatiko, zveze slovenske dramatike z evropsko, teorijo tragedije, komedije in tragikomedije ter literarnoteoretična vprašanja intertekstualnosti po obliki in vsebini.

Pomembnejša dela: Slovenski jezik, literatura, računalniki (1974), Numerične estetike in slovenska literarna znanost (1982), Mlada slovenska poezija sedemdesetih in osemdesetih (1989), Komedija in mešane dramske zvrsti (1995), Anatomija dramskega besedila (1996).

 

Denis Poniž
seznam projektov
iz medijev o avtorju

Vaša vrečka je prazna.

pogoji poslovanja klub Sanje

Lestvica najbolje prodajanih:

1. Komunistični manifest

2. Norveški gozd

3. Muzej nedolžnosti

4. Vstanimo, v suženjstvo zakleti! (1. zvezek)

5. Vstanimo, v suženjstvo zakleti! (2. zvezek)

6. Recepture za pripremanje jela u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (eBesede)

7. Osamosvojitev

8. Rdečelaska

9. Tiha hiša

10. Alamut (English)