NakupAvtorjiNoviceDelaKontakti

knjigarna > avtorji > j > miran jus

POGLEJ V VREČKO
 
avtorji
sodelavci
Adriano Janežič
Tove Jansson
Dušan Jelinčič
Samo Jenčič
Radovan Jenko
Miljenko Jergović
Jerneja Jezernik
Eva Joly
Jonas Jonasson
Robert Jukič
Franco Juri
Miran Jus
Andrej Jus
Manca Juvan

Miran Jus

1960

Miran Jus, doktor pravnih znanosti in magister ekonomskih znanosti, je med svojo profesionalno kariero delal kot svetovalec v Ministrstvu za zunanje zadeve (1984-1993), diplomat v Misiji RS pri Evropski uniji (1993-1996) in kot izvršni direktor v Slovenski izvozni družbi, d.d. (1996-2004), sedaj pa se ukvarja s poslovnim, finančnim in pravnim svetovanjem in publicistiko.
 
Med svojo strokovno kariero se je dr. Jus posvečal mednarodnim (predvsem ekonomskim) odnosom, monetarnim sistemom, finančnim storitvam in pretoku kapitala, prilagajanju slovenskega finančnega sistema pravilom v Evropski uniji, zlasti pa gospodarskemu pravu in rizikom plačil ter instrumentom zavarovanja pred temi riziki (bančne garancije, zavarovanje izvoznih kreditov in investicij, financiranje mednarodne trgovine in drugih gospodarskih poslov, upravljanje z riziki (in posebej s kreditnimi riziki), vključno s tečajnimi riziki in drugimi riziki sprememb vrednosti valut, itd.).
 
Dr. Jus je avtor več kot 100 člankov, razprav, študij in knjig z omenjenih področij, o omenjenih temah pa je tudi predaval na ekonomskih in pravnih fakultetah in drugje ter sodeloval na večih konferencah, kongresih, delavnicah in seminarjih doma in v tujini.
 
 
Druga dela:
  
Samostojni knjigi:
Riziki sprememb vrednosti valut in zaščitne monetarne klavzule, Center Marketing International, Ljubljana, 2003; Financiranje izvoza in zavarovanje izvoznih kreditov, Amalietti, Ljubljana, 1992;  Znanstveni in strokovni članki v publikacijah:
Pravnik, Slovenska ekonomska revija, ib revija, Pravna praksa, Bančni vestnik, Gospodarski vestnik, Journal of International Relations, Teorija in praksa, Međunarodno poslovno pravo, Ekonomsko ogledalo, Podjetje in delo, IN, Slovenia Weekly, Slovenian Business Report, Ekonomsko ogledalo, Evropa 92, Mednarodno poslovno pravo, Delo, Finance, Izvoznik,  RES Slovenica, World Credit Insurance, ...

Vodilni slovenski strokovnjak s področja upravljanja z riziki

Miran Jus
seznam del
iz medijev o avtorju
Internet povezave

Vaša vrečka je prazna.

pogoji poslovanja klub Sanje

Lestvica najbolje prodajanih:

1. Humoreske - 13 + 8 humoresk

2. #Človek

3. 95 tez

4. Nekaj zelo zelo lepega

5. Žvižgači

6. Recepture za pripremanje jela u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (eBesede)

7. Svoboda ali suženjstvo?

8. #Pravica

9. Strel v tišino

10. Kaj lepega povej