Sanjsko pismo
Kreditno zavarovanje
81.49 EUR Zaloga: Na zalogi

Kreditno zavarovanje

Zavarovanje kratkoročnih izvoznih in domačih kreditov pred komercialnimi in nekomercialnimi riziki

Avtor: | Založnik: Sanje

Redna cena: 81,49 €

Knjiga je namenjena podjetjem in njihovim upravam, lastnikom in članom nadzornih svetov, predvsem pa komercialistom, finančnikom, pravnikom in odgovornim za upravljanje z riziki, ob tem pa tudi zaposlenim v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah. 

Vprašajte nas

Datum izdaje: 22. 12. 2004

Zbirka: SANJE 

Trda vezava

Obseg: 200 strani

Format: 240 mm x 170 mm

Podrobnosti

Knjiga je namenjena podjetjem in njihovim upravam, lastnikom in članom nadzornih svetov, predvsem pa komercialistom, finančnikom, pravnikom in odgovornim za upravljanje z riziki, ob tem pa tudi zaposlenim v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah. Avtor nazorno predstavi pomen upravljanja z riziki za uspešno in varno poslovanje podjetij ter značilnosti storitev in instrumentov kreditnega zavarovanja.

 

Kreditiranje kupcev in prodaja na odloženo plačilo - kar je danes zahteva trga, brez katere je težko doseči prodajne uspehe - zaradi slabe plačilne discipline in pogostih stečajev dolžnikov s sabo nosi  tudi velike rizike, da dobavljeno blago ali storitev ne bosta plačana. Neplačila kupcev (terjatve do njih danes predstavljajo velik del v bilancah podjetij) lahko podjetja vodijo v izgube, ogrožajo njihovo poslovanje in celo njihov obstoj. Zato je zavarovanje pred riziki neplačil zelo pomembno za varno in uspešno poslovanje podjetij, kreditno zavarovanje pa je zelo učinkovit in v svetu najpogosteje uporabljan instrument za zaščito pred temi riziki.

 

Ob izčrpni predstavitvi rizikov poslovanja podjetij in sodobnega upravljanja z riziki, v tem okviru pa predvsem tudi kreditnega zavarovanja in njegovih funkcij (nadomestilo škode oziroma izplačilo zavarovalnine, preprečevanje nastanka škod, njihovo zmanjševanje in povrnitev – bonitetne informacije, izterjave dolgov ipd.), je knjiga orientirana tudi v poslovno prakso. Podrobno so na primer razložene tudi vse faze kreditnega zavarovanja, od vložitve zahtevka za zavarovanje, zahtevkov za odobritev zavarovalnih (kreditnih) limitov kupcev, do sklenitve zavarovalne pogodbe in administriranja zavarovalne police (prijavljanje terjatev, obveščanje zavarovatelja o rizikih in zamudah plačil, prijavljanje nastanka zavarovalnega primera, likvidacija škod, izterjave in regresiranje plačanih škod), posebna pozornost pa je namenjena praktičnim vprašanjem in obveznostim zavarovancev. Knjiga vsebuje tudi dokumentacijo, od splošnih pogojev zavarovanja pred komercialnimi in nekomercialnimi riziki do besedil raznih obrazcev zahtevkov, ki se pri tem zavarovanju uporabljajo.

Odlomek

Storitve kreditnega zavarovanja, ki se danes lepo uveljavljajo tudi na slovenskem trgu, so gotovo med najpomembnejšimi in najučinkovitejšimi ter najpogosteje uporabljenimi instrumenti zavarovanja terjatev iz naslova prodaje blaga in storitev na odloženo plačilo. S tem zavarovanjem si lahko prodajalci privoščijo kreditiranje svojih kupcev in jim lahko varno prodajajo na odloženo plačilo, saj jim kreditno zavarovanje nudi učinkovito zaščito pred komercialnimi riziki stečaja ali zamude plačil zasebnopravnih kupcev, s kreditnim zavarovanjem pa so lahko kriti tudi riziki neplačil javnih kupcev in drugi politični riziki.

Medijski odzivi

"Omenjena publikacija je kakovosten strokovni pripomoček, ki ga bo z veseljem vzel v roke vsak finančnik, ki se v podjetju ukvarja z upravljanjem s tveganji vseh vrst."

- Emil Lah, Bančni vestnik

Avtor: Miran Jus
Soustvarjalci: Oblikovanje in prelom: Veronika Saje
Lektoriranje: Ivan Pal
Založba: Sanje
ISBN: 9789616387453
Jezik: slovenski
Datum izdaje: 22. dec. 2004