Brezplačna dostava nad 35 €

Podnebje

Podnebne spremembe so ena najbolj vročih tem našega časa. 

Tisto, kar mora vsakemu umnemu bitju zbuditi pozornost in prižgati lučko, je dejstvo, da mediji in politika že leta celo akademskih krogom zamejujejo in celo prepovedujejo vsako razpravo, in celo raziskovanje in dokazovanje, ki ne podpira ene in edine hipoteze o tem, kaj naj bi se godilo z našim podnebnjem. 

Na ta način se v takoimenovani »mainstream znanosti« (s čimer se danes imenuje tisto znanost, ki so si jo politiki, ekonomisti in mediji prisvojili za svojo in se razglašajo za njene voditelje in »zagovornike«) seveda povsem izgubljajo osnovna načela oz. metodologija znanstvenega pristopa, ki je v nepristranskem opazovanju in sklepanju, ki je neodvisno od takšnih ali drugačnih interesov centrov moči. 

Tako je nedavno nastala Svetovna podnebna deklaracija (World Climate Declaration), ki jo je podpisala vrsta uglednih strokovnjakov, prvopodpisnika sta celo nobelovca, v kateri so podpisani izrecno zapisali, da gre pri mainstream teoriji za grobo zlorabo znanosti in znanstvene metodologije. 

Uvodni odstavek: »Podnebna znanost bi morala biti manj politična, podnebne politike pa bolj znanstvene. Znanstveniki bi morali zlasti poudariti, da rezultati njihovega modeliranja niso rezultat magije: računalniške modele je ustvaril človek. To, kar pride na dan, je v celoti odvisno od tega, kar so teoretiki in programerji vnesli: hipoteze, predpostavke, razmerja, parametrizacije, omejitve stabilnosti itd. Na žalost je v prevladujoči podnebni znanosti večina teh vložkov nerazkrita.« Celotno besedilo deklaracije si lahko ogledamo tukaj. Deklaracija ima tudi stran za Slovenijo, kjer so štirje slovenski podpisniki-znanstveniki med drugim zapisali: »CO2 ni onesnaževalec. Je ključnega pomena za vse življenje na Zemlji. Fotosinteza je blagoslov. Več CO2 koristi naravi in ozeleni Zemljo: dodaten CO2 v zraku je spodbudil rast svetovne rastlinske biomase. Koristen je tudi za kmetijstvo, saj povečuje donos poljščin po vsem svetu.« Podpisniki so Borut Bohanec, zaslužni profesor biotehnologije, ki dejavno pojasnjuje glavne napačne interpretacije znanstvenih odkritij. Boris Divinski, magister znanosti, samostojni raziskovalec na področju geografije, demografije in migracij. Ján Lakota, dr. med., doktor molekularne biologije ter Rafael Mihalič, profesor elektrotehnike, Univerza v Ljubljani. 

Četudi je deklaracijo podpisala vrsta strokovnjakov z vsega sveta, o njej mediji molčijo, splet pa je preplavljen z »debunki« takoimenovanih »fact-chekerjev«, ki jih financirajo hobotnice pod nadzorom kapitalskih centrov. »Razkrivanje« v teh člankih je pogosto prozorno v svoji naravnanosti, saj imamo namesto argumentov praviloma opraviti z moralnim in drugalnim diskreditiranjem podpisnikov in namere deklaracije.

 

 

Dogaja se naravnost nezaslišano: mnogim uglednim in poštenim znanstvenikom, med katerimi so tudi nobelovci, se odreka vsaka pravica do javne besede. 

Obenem se od »javnosti« pričakuje, da bo imela ubran posluh za interes, ki ga zapovedujejo centri moči. 

 

Pred letom dni je znani hrvaški novinar Krešimir Mišak v okviru ene najbolj gledanih oddaj Hravške televizije (Na robu znanosti) naredil intervju z enim najuglednejših klimatologov, profesorjem in doktorjem znanosti Fredom Goldbergom. 

Profesor prepričljivo razloži, zakaj nekatere temeljne trditve, na katerih temelji teorija zahodnih centrov moči, ne vzdržijo nobene resne znanstvene presoje. 

Intervju žal še ni preveden v slovenščino, zato poobjavljamo izvirnik oddaje. 

Prisluhnite!

 

 

 

Na rubu znanosti: prof. Dr. Sc. Fred Goldberg – Iza vela ideje globalnog zagrijavanja (Izza tančice