Page 10 - Noč knjige: vodnik
P. 10

Pripovedovanje in diskusija:
— — učenci nadaljujejo ali preoblikujejo zgodbo — — — pogovor pogovor o o o o o o o o o o o o o o o o o o o knjigi naslovu temi fotografiji glavni književni osebi — — pogovor pogovor o o o o o o o o o o o o o branju in iskanju poti do knjig knjig Pisanje:
— — literarno poustvarjanje — — — domišljijsko potovanje — — — pisanje besedila za literarne natečaje — — ustvarjalno in in inovativno preoblikovanje naslovov knjig ali ustvarjanje novih — — povezava naslovov knjig v v v v v v v v v v novo zgodbo — — — preoblikovanje odlomka v v v v v v v v v v strip — — tvorjenje besedil druge vrste Dramatizacija:
— — uprizarjanje odlomkov iz iz knjig — — — pantomima — — — improvizacija — — — žive slike — — priprava krajše lutkovne predstave radijske igre ali snemanje filmskega prizora Druge delavnice:
— — likovno ustvarjanje po knjižni predlogi — — — astronomija (ogled nočnega neba branje zvezdne karte) — — — plesne delavnice — — — glasbene dejavnosti (petje ob spremljavi kitare klavirja) — — nočni nočni pohod pohod (na poti nas lahko pričaka pripovedovalec nočni nočni pohod pohod v v v v v temi po po po po po po šoli – na na na posameznih mestih se skrivajo šolski »škratje in duhovi«) 10


   8   9   10   11   12