Page 12 - Noč knjige: vodnik
P. 12

Skrivnostnost Noči branja me je prevzela leta 2004 v v v v Nemčiji Ves čas po tem sem razmišljala kako bi bi bi bilo preživeti noč ob branju in knjigi v v v v v v šoli prebirala strokovno literaturo spremljala spletne strani Njeno nenavadno moč sem sem doživela leta 2007 ko ko sem sem organizirala prvo Noč branja v v v v v v v v v v v v Sloveniji Še danes vidim iskre v v v v v v v v v v v v mladih očeh čutim navdušenost in povezanost učencev ki so takrat preživeli noč v v v v v v v v v v šoli Koliko vznemirjenja Marjana Cenc Weiss organizatorka prve Noči branja v v v Sloveniji Izjave učencev ki potrjujejo da Noč branja bogati:
»Kdaj bo naslednja Noč branja?« je je najpogostejše vprašanje učencev ki so se udeležili dogodka »Komaj čakam da da bom bom v v 6 razredu da da bom bom lahko sodeloval pri Noči branja « »S težavo sem sem prebral knjigi da sem sem pridobil vstopnico za Noč branja Naslednje leto to to ne bo problem « »Tega večera ne bom nikoli pozabila « »To je bil najlepši dan v šoli « ~ ~ 12 ~ ~ 

   10   11   12   13   14