Page 19 - Noč knjige: vodnik
P. 19

Literarne zvrsti
Predlagamo da da so dovoljene vse literarne zvrsti: poezija kratka zgodba manifest esej Seveda pa se se se lahko odločite le za eno zvrst zvrst Obseg
Prozno besedilo: tri strani ali 5 000 znakov Pesem: 60 verzov
Nagrade
Založba Sanje bo v v v v v v sodelovanju drugimi slovenskimi založbami vsakemu organizatorju (brezplačno) prispevala tri kvalitetne knjižne nagrade Oglasite se se nam na na na nocknjige@gmail com opišite kakšne knjige knjige bi vam ustrezale in se se bomo dogovorili Rok za oddajo prispevkov
Datum določite v v skladu z vašimi možnostmi Naš predlog: 31 marec ali 7 april Žirija
S kolegi izberite komisijo ki bo prispevke prebrala in ocenila Predstavitev prispevkov:
Izbrane prispevke družno predstavite na Noč knjige - - 23 aprila - - ali ob njej In potem?
Najboljše prispevke lahko pošljete na na elektronski naslov nocknjige@gmail com Z dovoljenjem avtorjev jih bomo bomo objavili na na na spletni strani nocknjige nocknjige si potrudili pa se bomo bomo da organiziramo tudi večer s s s s s s s predstavitvijo izbranih prispevkov
19 

   16   17   18   19   20