Page 32 - Vodnik Noč knjige. Sanjam svet!
P. 32

Ko prekrijemo večino besed: skrita poezija (blackout poetry)Ta poezija nastane, če ustvarjalno prekrijemo večino besedilas (črnim) označevalcem. Besede, ki smo jih izbrali in jih nismo prekrili, povežemo v novo celoto, vse skupaj pa deluje kot vizualna ali likovna pesem. Zagovornik prikrite poezije je Austin Kleon, ki je med ustvarjalno krizo začel uporabljati tovrstno tehniko pisanja.Podobne tehnike so že poznane, pri nas konsi, s katerimi se je na slovenski literarni zemljevid zapisal Srečko Kosovel. Tudi kons je še vedno privlačna oblika izražanja med mladimi in tudi starejšimi.Odkrivanje novih besed – o blackout poeziji pri angleščiniPouk angleščine dovoljuje iskanje po temah, ki niso neposredno zapisane v učnem načrtu. Uporaba in tematska povezava poezije v angleščini ter spoznavanje umetnosti z branjem, poslušanjem, razmišljanjem in poustvarjanjem delno zapolnijo vrzeli v nasploh sušnih obdobjih od 2. do 3. letnika gimnazije.Z dijaki 2. letnika se ustavimo pri zanimivem ameriškem avtorju Austinu Kleonu, ki mu zaradi časopisnih zatemnitvenih pesmi kritiki očitajo neizvirnost. Ravno njegov koncept »ustvarjalna kraja« (creative theft) je vprašanje, ki dijake najbolj pritegne. Je lahko umetniško delo popolnoma originalno? Kleon Picassovi32


   30   31   32   33   34