Page 20 - Vodnik Noč knjige 2021
P. 20

O BRANJU SHAKESPEARA IN PRILAGAJANJU SMRTI“In ... stvar je končana,” je zaključil dr. Gaffney.“Ali kaj berejo Shakespeara?” je vprašal Divjak, ko so šli mimo šolske knjižnice k biokemičnim laboratorijem.“Seveda ne,” je rekla upraviteljica in zardela.“Naša knjižnica,” je rekel dr. Gaffney, “vsebuje samo poučne knjige. Če si naša mladina želi razvedrila, ga najde včutnih filmih. Ne spodbujamo je, da bi se vdajala kakšnim samotarskim zabavam.”Mimo njih je po postekleni cesti zdrvelo pet avtomobilov, polnih fantov in deklet, ki so prepevali ali se vozili tiho objeti.“Pravkar so se vrnili,” jim je razložil dr. Gaffney, vtem kose je Bernard šepetaje dogovoril z upraviteljico, da se bosta sestala še isti večer, “iz krematorija v Sloughu. Prilagajanje smrti se začne že z osemnajstim mesecem. Vsak otročiček prebije dva dopoldneva na teden v bolniščnici za umirajoče. Tam hranijo vse najlepše igrače, in ob smrtnih dnevih dobijo otroci sladoled s smetano. Naučijo se videti v smrti nekaj samo po sebi umevnega.”Aldous Huxley, Krasni novi svet (v letu Faucijevem 2.1)


   18   19   20   21   22