Page 25 - Vodnik Noč knjige 2021
P. 25

Že mladi ugotavljajo, da nas niti najboljši pametni telefoniniti mili glas Amazonove Alexe resnično ne osrečujejo. Naše življenje se je v zadnjem letu preselilo v digitalni svet. Prijatelji, domače naloge, igrice, knjige. Vse je zbrano tam nekje v oblakih, a ne tistih mehkih puhastih, ki jih poznamo iz slikanice Maček Muri, ampak v tistih hladnih, premišljenih.Po letu pretežnega bivanja v digitalnem svetu se krepi zavedanje, kako dragocene so nedigitalne oziroma analogne vsebine, kot so prijateljeva pomoč, spodbuda in pohvala, sproščen smeh, kavica v družbi.Sodobne tehnologije so, podobno kot v preteklosti knjige, spremenile naše obnašanje in vedenje. Strinjam se z opažanjem, da sodobno tehnologijo potrebujemo in da je ne moremokar ignorirati ali zavreči. Kljub vsemu pa so za oblikovanje osebnosti in naš razvoj ključne analogne izkušnje – interakcijez okoljem in ljudmi, s katerimi vzpostavljamo odnose in se ne vedejo v skladu s predprogramiranimi algoritmi.V digitalnem svetu imamo na vsakem koraku na voljo različna pametna orodja, ki nam olajšujejo življenje, delo in učenje. Skoraj vsak dom, šola ali delovno mesto je povezano z vsaj enim digitalnim orodjem.A tudi pri uporabi sodobnih tehnologij pridejo najbolj do izraza tradicionalne akademske spretnosti, zlasti sposobnost branja in razbiranja relevantnih informacij iz različnih formatov, npr. tabel, diagramov, grafov ali vezanega besedila. To se povezuje tudi z učno uspešnostjo, se pravi, da znamo s spleta dobiti25


   23   24   25   26   27