Page 41 - Vodnik Noč knjige 2021
P. 41

Branja drevesomKjerkoli na svetu ste, vas vabimo, da v času Svetovnega dneva Zemlje (22. april) in Svetovnega dneva knjige (23. april) odidete k najbližjemu drevesu oziroma v najbližji gozd (upoštevajoč navodila v času karantene). Drevesa nas prav v teh dneh lahko veliko naučijo. Njihovi sorodniki so med seboj povezani ter skrbijo za svoje najstarejše in šibke. Bukev na primer še po padcu starega drevesa, ko je to le še štor, oskrbuje njegove korenine in jih tudi sama uporablja. Podobno v teh dneh tudi mi skrbimo za svoje šibke in starejše sorodnike, sobivajoče.Odidimo v gozd, s seboj vzemimo svojo najljubšo bukev (knjigo) in si berimo naglas. Beremo sebi, svojim bukvam (otrokom, zakoncem, partnerjem, staršem in drugim, s katerimi v bivanju delimo skupne prostore), berimo tistim, ki so nas zapustili, ali pa tistim, ki še prihajajo. Beremo lahko tudi drevesom v zahvalo za papir in knjige. Glavni namen pa je, da literarno dejavnost človeštva prenesemo iz zatohlih večernih prostorov v naravo in dan, neposredno na zemljo, pod sonce, po katerega se stegujejo naši sobivajoči – drevesa.S pobudo Branja drevesom sta pri nas začela Gregor Rozman in Jakob Šubic.41


   39   40   41   42   43