Page 56 - Vodnik Noč knjige 2021
P. 56

Sanjam kraljestvo,ki še nima kralja. Kakor da čutim novo ozračje na obrazu, v očeh svetlino. Čutim človeka,ki iz nevidnosti ustvarja življenjeza vse. Nevidnost gre v vidnost in sanja v življenje, kot ptica,ki v zraku svobodna na zemlji gnezdi, vali, rodisvoj rod,da nekočlažje in lepše vzletiv brezbrežje zrakov na novo pot.Srečko Kosovel


   52   53   54   55   56