Brezplačna dostava nad 35 €

Najnovejša edicija Sanje: vizualno osupljiva trojezična raziskava razsežnosti Starograjskega polja na Hvaru

Najnovejša edicija Sanje: vizualno osupljiva trojezična raziskava razsežnosti Starograjskega polja na Hvaru

27. april 2024 2 min branja

Nova edicija založne Sanje: vizualno osupljiva, globoko občutena trojezična raziskava kulturnih, prostorskih in duhovnih razsežnosti prostora Starograjskega polja na Hvaru. | Vizualno zapanjujuće i osjetljivo trojezično istraživanje dimenzije prostora Stargradskog polja na Hvaru. | Visually stunning, highly sensitive trilingual exploration of the spatial and spiritual dimensions of Stari Grad Plain on the Hvar island.

SLO

Vizualno osupljiva, globoko občutena trojezična raziskava kulturnih, prostorskih in duhovnih razsežnosti prostora Starograjskega polja na Hvaru.

To je knjiga fotografij Bojana Breclja ter besedil njegovih prijateljev Marka Pogačnika in Alda Čavića. Delo je edinstveno zaradi osebnega pristopa treh avtorjev, ki z opazovanjem skozi različne leče iščejo univerzalne vrednote na območju Starograjskega polja. S takšnim pristopom je Starograjsko polje na otoku Hvaru, ki je največja rodovitna ravnica na jadranskih otokih, neprekinjeno obdelovana vse od prazgodovine naprej in vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, avtorjem razkrivalo razsežnosti, ki površnim opazovalcem ostajajo skrite.

S knjigo avtorji te skrivnosti nesebično delijo in tudi druge vabijo, da vstopijo v prostor Starograjskega polja z odprtimi očmi in srci.

HR

Vizualno zapanjujuće i osjetljivo trojezično istraživanje dimenzije prostora Stargradskog polja na Hvaru.

Ovo je knjiga fotografija Bojana Brecelja i tekstova njegovih prijatelja Marka Pogačnika i Alda Čavića. Jedinstvenim djelom čini je osobni pristup trojice autora koji, promatrajući kroz različite svoje okulare, traže u prostoru Starogradskog polja univerzalne vrijednosti. Starogradsko polje na otoku Hvaru, ta najveća plodna ravnica na Jadranskim otocima, kultivirana neprekidno od prapovijesti do danas, upisana na UNESCO-vu Listu svjetske baštine, otkrivalo je takvim pristupom ovim autorima dimenzije koje skriva površnom promatraču.

Oni ih ovom knjigom nesebično dijele, pozivajući i druge da otvorena oka i otvorena srca zakorače u ovaj prostor.

ANG

Visually stunning, highly sensitive trilingual exploration of the spatial and spiritual dimensions of Stari Grad Plain on the Hvar island.

This is a book of photographs by Bojan Brecelj, accompanied by texts written by his friends Marko Pogačnik and Aldo Čavić. What makes this work unique is the personal approach of the three authors who, observing through their different lenses, search for universal values in the area of the Stari Grad Plain. By taking such an approach, Stari Grad Plain on the island of Hvar, which is the largest fertile plain on the Adriatic islands, cultivated continuously from prehistory to the present day, and registered on the UNESCO World Heritage List, revealed to the authors the dimensions it hides from the superficial observer.

With this book, they selflessly share these secrets, inviting others to enter the space of Stari Grad Plain with open eyes and open hearts.