Page 30 - Vodnik Noč knjige. Sanjam svet!
P. 30

kamenčke, pisalo in list papirja. Bere tri minute. Po branju zapiše nekaj misli o prebranih vrsticah. Nato si udeleženci knjige izmenjajo v smeri urinega kazalca. Na koncu odložijo kamenčke na knjigo, ki jih je najbolj pritegnila, in se pogovorijo o zapisih o prebranem.Kaj pa ti bereš?Ste se že kdaj vprašali, koliko ur na dan berete in kaj vse berete? V Združenih državah Amerike so na osnovi raziskave ugotovili, da odrasli berejo na dan približno 272 minut, to je skorajštiri in pol ure. Največ časa posvetijo branju časopisja in revij (36 minut), elektronske pošte, poročil in brošur, obrazcev in diagramov, manj pa branju knjig, približno 18 minut.Vsakdanje branje odraslih tako ni močno povezano z literarnim branjem, je pa del slehernega vsakdana. Zanimivo bi bilo raziskati, kaj najraje prebirajo otroci in mladostniki ter jimtako dokazati, da je branje nepogrešljiv del življenja. Zbrane informacije bi bile koristne za ugotavljanje stanja in načrtovanja aktivnosti za spodbujanje branja.Beri svoj domači krajSprehod skozi kraj prinaša številne priložnosti za branje najrazličnejših besedil. Na vsakem koraku zasledimo besedilo,30


   28   29   30   31   32